Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Bankernas fossilinvesteringar tar oss mot klimatkatastrof

En av rapporterna som publicerades inför det finansiella toppmötet World Economic Forum visade att klimatrelaterade risker överskuggar alla andra hot som mänskligheten står inför, skriver debattörerna.
En av rapporterna som publicerades inför det finansiella toppmötet World Economic Forum visade att klimatrelaterade risker överskuggar alla andra hot som mänskligheten står inför, skriver debattörerna. Bild: BILD Markus Schreiber/AP/TT

Dagens ETC.

Genom att vägra klippa banden till fossilindustrin trappar bank­erna upp konflikten med dagens unga generation. Bankerna framstår därför alltmer som fossila. Iordets dubbla bemärkelse. Det skriver representanter för Extinction Rebellion.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Den 50:e upplagan av World Economic Forum avslutades precis i Davos. En av rapporterna som publicerades inför det finansiella toppmötet visade att klimatrelaterade risker överskuggar alla andra hot som mänskligheten står inför, både avseende sannolikhet och potentiell skada. Greta Thunberg, med stöd av miljontals andra klimatstrejkare och oroliga medborgare över hela världen, skrädde inte orden utan krävde ett omedelbart och fullständigt stopp för investeringar i utvinning och förbränning av fossila bränslen.

Enligt IPCC är det i år som utsläppskurvan måste vända nedåt. Och det kraftigt, om vi ska ha en rimlig chans att hålla den globala uppvärmningen under Parisavtalets övre gräns på 2 grader. Samtidigt gör FN bedömningen att även om alla länder uppfyller alla sina åtaganden från Parisavtalet så står vi ändå inför en uppvärmning på 3,2 grader inom 80 år. Fortsätter vi i stället med mer av business as usual väntar en ännu varmare planet än så.

En sådan värld är fullständigt olik allt som mänskligheten har upplevt tidigare. I den framtiden väntar ett mer extremt väder, fler översvämningar, mer torka, bränder och vattenbrist. Det kommer att allvarligt skada världens matförsörjning och leda till fler konflikter, terrorism och krig. I vågskålen står demokrati, mänskliga rättigheter, och i förlängningen möjligheten för en mänsklig civilisation att existera på den här planeten. Det går inte att rusa mot avgrunden och tro att vi kan dra i nödbromsen i sista sekunden. Då är det för sent. Det är vårt agerande idag som avgör vilken sorts klimat vi har i framtiden.

IPCC är tydliga med att dagens investeringsmönster behöver förändras radikalt om vi ska ha en chans att uppnå klimatmålen från Parisavtalet. Det handlar om ”shifting the trillions”, alltså att rikta om de tusentals miljarder dollar som håller en planetförstörande fossilindustri under armarna.

Så hur hållbart investerar de svenska storbankerna våra sparpengar? Inte särskilt. I genomsnitt stöttar de fem största bankerna fossilbranschen med mycket mer än de investerar i hållbar energi. Den senaste granskningen från Fair Finance Guide visar att bankerna nu skärpt sina riktlinjer inom klimatområdet. Detta är självklart positivt, men samtidigt tveklöst otillräckligt. Överlag gäller de skarpare riktlinjerna inte heller bankernas redan existerande kunder. Och gemensamt för alla storbankerna är att ingen tagit ett aktivt beslut att INTE finansiera fossilföretag, varken omgående eller per något datum i framtiden.

Det är tydligt att svenska banker inte har tagit till sig allvaret av den klimatkris vi står inför. Genom att vägra klippa banden till fossilindustrin trappar bankerna upp konflikten med dagens unga generation och den massrörelse för klimatet de driver. Bankerna framstår därför alltmer som fossila. I ordets dubbla bemärkelse. Att försöka putsa fasaden med små gradvisa förändringar i policydokument räcker inte.

Det är dags för bankerna att bryta helt med industrier som hotar vår framtid. Våra sparpengar måste gå till en säker och rättvis framtid, inte till företag och projekt som ödelägger den framtiden. Endast ett omedelbart och fullständigt stopp för fossila investeringar är ett realistiskt svar på den utmaning vi står inför.

Bankerna har en nyckelroll att spela i att finansiera den nödvändiga klimatomställningen. Våra folkvalda politiker har ett ansvar att ställa hårdare krav för att möjliggöra detta.

Under finanskrisen 2008 räddades banker över hela världen från kollaps genom bidrag från centralbankerna. Nu, mitt i en pågående klimatkollaps är det tydligt att våra folkvalda regeringar inte prioriterar ett säkert klimat lika högt. Det är bråttom nu och våra politiker och finansiella institutioner måste välja mellan kortsiktig ekonomisk vinning eller fortsatt liv på planeten. Pengarna eller livet.


///
Anna Termine
Eva Hannerz Schmidtke
Gunilla Holback
Hjalmar Nowak
John Sundh
Lee Erik Lundgren
Mariam Jallow Tholozan
Paula Richter
Sten Wiktorsson
Ulla Ryman
aktiva i Extinction Rebellion