Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Både klass och kön är viktigt

Rosanna Dinamarca och Martina Skrak
Rosanna Dinamarca och Martina Skrak

Dagens ETC

Vi håller inte med Göran Greider om att en röst på Fi ska avgöras av taktiska skäl i relation till regeringsmakten. Vi vill att väljare ska rösta på Vänsterpartiet för att vår politik är bäst, inte för att vi hör till dem som kommer in i riksdagen, skriver Rossana Dinamarca och Martina Skrak.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vi håller inte med Göran Greider om att en röst på Fi ska avgöras av taktiska skäl i relation till regeringsmakten. Vi vill att väljare ska rösta på Vänsterpartiet för att vår politik är bäst, inte för att vi hör till dem som kommer in i riksdagen, skriver Rossana Dinamarca och Martina Skrak.

Det är bra att de feministiska frågorna kommer upp på dagordningen och att feminismen blir en tydlig del av valrörelsen. Att fler identifierar sig som feminister, organiserar sig och vill ha en politik för jämställdhet är en förutsättning för förändring.

Vi håller inte med Göran Greider (Dagens ETC 9/4) om att en röst på Fi ska avgöras av taktiska skäl i relation till regeringsmakten. Vi säger rösta på Vänsterpartiet, inte för att vi är de som kommer in i riksdagen, utan för att vår politik är bäst. Vi menar att feminister bör rösta på Vänsterpartiet på grund av vår feministiska och socialistiska politik. Två viktiga perspektiv som genomsyrar all vår politik. Fi och Vänsterpartiet är eniga i flera av våra feministiska krav. Sex timmars arbetsdag, statligt ansvar för arbetet mot mäns våld mot kvinnor, samtyckeslagstiftning, att barn ska kunna ha fler än två vårdnadshavare, genuspedagogik i förskola och skola och aktiv politik mot de rasistiska strukturerna är bara några exempel.

Vi i Vänsterpartiet har dessutom visat att vi går från ord till handling och har genomfört en rad konkreta feministiska förändringar runt om i landet där vi sitter med och styr. I Malmö har vi bland annat höjt lönen med 1000 kronor i månaden för lågavlönade kvinnodominerade grupper och sett till att även papperslösa kvinnor har rätt till stöd undan våld i nära relationer. I Göteborgs kommun drar vi nu igång försök med 6timmars arbetsdag och i Umeå har vi varit med och infört Obförskola och nattis.

Men visst finns det skillnader mellan våra partier. En skillnad är att Vänsterpartiets politik utmanar den ekonomiska makten, ifrågasätter ägandeförhållandena och kräver att det ska vara människors behov som styr i samhället, inte vinstintresse. Det är synd att Greider missar detta och väljer att prata om taktik istället för politik. Vi tycker att vi både som partier och som feminister förtjänar att få bedömas utifrån vår politik. För både klass och kön är viktigt. Klass är med och konkret formar våra liv och vår verklighet och är en viktig fråga för många kvinnor. Det handlar både om klass och kön när vi ser till vem som har de sämsta villkoren på arbetsmarknaden, vem som tvingas arbeta deltid och vem som har varit tvungen att gå ner i arbetstid för att vårda äldre anhöriga. Både klass och könsskillnaderna har ökat i den borgerliga alliansens Sverige. Det är oerhört stor skillnad på om man är höger eller vänster och vilken politik det innebär.

Vänsterpartiet är ett tydligt vänsteralternativ och kommer aldrig att sätta oss vid makten tillsammans med borgerliga partier. Vi kommer aldrig att gå med på att dagens fortsatta giriga vinstintresse får styra vår gemensamma välfärd. Vi är garanten för en heltäckande feministisk politik. En feminism som inte bara utmanar patriarkatet utan också kapitalismen. Vår feministiska lösning handlar om solidaritet och gemenskap, om kampen för ett samhälle där alla får plats oavsett kön, klass och etnicitet. Vi ska skapa ett samhälle där vi finns för varandra, och vi har roligt när vi gör det.

Rossana Dinamarca, feministisk talesperson för Vänsterpartiet

Martina Skrak, Vänsterpartist och jämställdhetskommunalråd i Malmö