Debatt. .

2021-06-04 02:00
Ledande centerpartister har svartmålat Skogsupprorets aktioner. Debattörerna kräver att dessa företrädare slutar använda auktoritära metoder i debatten. Bild: Extinction Rebellion Sverige
Ledande centerpartister har svartmålat Skogsupprorets aktioner. Debattörerna kräver att dessa företrädare slutar använda auktoritära metoder i debatten.
Puffetikett
Dagens ETC

Att uttrycka åsikter är inte militant extremism

Att vara kritisk till det svenska skogsbruket och använda ickevåldsaktioner för att uttrycka sina åsikter är inte extremism. Det är en del av en sund demokrati. Att utmåla unga miljöaktivister som militanta extremister för tankarna till auktoritära ledares propagandametoder.

Ledande centerpartister borde veta bättre än så, skriver företrädare för Skogsupproret och Extinction Rebellion Sverige.

Vi i Skogsupproret är väldigt glada över den öppna debatt som nu sker i olika mediekanaler. Det är en viktigt debatt för vårt demokratiska samhälle, samt för våra kvarvarande skogar. Däremot har tyvärr inte alla inlägg varit lika konstruktiva. Våra aktioner svartmålas och vi buntas ihop med grupper och metoder som inte är korrekta, bland annat i en debattartikel av centerpartisterna Kristina Yngwe (landsbygdspolitisk talesperson) och Peter Helander (skogspolitisk talesperson).

Centerpartiets talespersoner försöker smutskasta en hel rörelse för den vandalism som skett utanför Sveaskogs kontor i Umeå. Skogsupproret har inget med vandalismen av Sveaskogs kontor i Umeå att göra. Vi vill dock under­stryka vikten av att inte tappa fokus på den vandalism som Svea­skog utför i de sista naturskogarna. De ekosystemen kommer ta hundratals år att återhämta, om det någonsin går. Det är inte lika lätt som att byta ut ett fönster eller tvätta en vägg.

Vi i Skogsupproret och Extinction Rebellion Sverige är kritiska till det skogsbruk som statliga Sveaskog bedriver. Vårt arbete för att ändra Sveaskogs destruktiva “skogsbruk” bygger på folkbildning och fredlig civil olydnad, där våra aktivister agerar i öppenhet. Detta är ett demokratiskt verktyg och dialogen med polisen under aktionerna har i de flesta fall varit god.

Skogsupproret tar avstånd från och fördömer trakasserier mot enskilda personer. Våra aktioner riktas alltid mot system och inte individer, och deltagarna är tränade i fredligt agerande, som är en kärnstomme i civil olydnad. Under våra aktioner har vi kommit i kontakt med både entreprenörer, anställda och arbetsledare för Sveaskog. Där har vi gjort det tydligt om att det inte handlar om dem personligen, utan mot Sveaskogs ledning, samt deras uppdragsgivare svenska staten. Vi sympatiserar med de lokala entreprenörerna som i många lägen kan vara pressade att utföra moraliskt tveksamma uppdrag för Sveaskog, på grund av ekonomiska skäl.

De senaste veckorna har vi hört fler människor vittna om en genomsyrande rädsla för konsekvenser, om lokalbor skulle uttala sig negativt om Sveaskog offentligt. Många vågar inte uttala kritik mot Sveaskog, av rädsla att bli av med jobb, jaktarrenden eller andra negativa konsekvenser. Det är djupt problematiskt. Att ett statligt bolag sprider rädsla och splittring i en redan hårt utsatt landsbygd och skogsbygd är inte okej.

Vi kräver att Sveaskogs ägardirektiv skrivs om så att de kan bli folk­ets skogsvårdare och brukare. Så att Sveaskog kan, som de uttrycker sig i sin pr, vara en ledande kraft inom hållbarhet, både i miljö- och sociala frågor. Det är ingen orimlig begäran.

Metoderna vi använder är inte bara accepterade inom vårt demokratiska system, utan har varit med och byggt vårt land och är en grundpelare i ett demokratiskt samhälle. Därför kräver vi också att de som deltar i debatten håller god ton, och inte använder auktoritära metoder för att svartmåla oss som kämpar för ett hållbart skogsbruk. Det hör till normal hyfs – och borde vara en självklarhet för ledande företrädare inom Centerpartiet.

Skogsupproret, Extinction Rebellion 
Maria Eng, Anders Bäcklund och Henry Svonni