Debatt. .

2020-07-16 04:30
”Såväl Polen som Ungern är finansiella nettobidragstagare från vår gemensamma pott och därigenom, ur flera perspektiv, beroende av pengar från EU”, skriver miljöpartistiska EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke. Bild: Press
”Såväl Polen som Ungern är finansiella nettobidragstagare från vår gemensamma pott och därigenom, ur flera perspektiv, beroende av pengar från EU”, skriver miljöpartistiska EU-parlamentarikern Alice Bah Kuhnke.
Puffetikett
Dagens ETC

Använd EU-budgeten för att sätta press på Polen

Vi kan inte låta vår demokrati, och EU:s grundvalar om jämlikhet och rättsstatens principer, urholkas av nationalistiska populister. Villkora EU:s pengar till länder som uppfyller våra gemensamma demokratiska principer, skriver Alice Bah Kuhnke, EU-parlamentariker (MP).

På fredag möts EU:s stats- och regeringschefer för att ännu en gång försöka enas om EU:s gemensamma budget för de kommande sju åren. Coronapandemin har skakat om vårt samhälle i grunden och det är ett splittrat EU som nu ska komma överens. Alla EU:s medlemsländer har drabbats olika av pandemin. I vissa länder går sjukvården på knäna medan dödstalen skjuter i höjden, i andra länder kämpar man med en havererad ekonomi.

Samtidigt har vissa länder använt situationen för att inskränka demokratin och mänskliga rättigheter. Utvecklingen i länder som Polen och Ungern kräver att EU agerar. Vi kan inte låta vår demokrati, och EU:s grundvalar om jämlikhet och rättsstatens principer, urholkas av nationalistiska populister.

EU:s budget kan komma att bli ett starkt verktyg för att säkra demokratin i unionen. Såväl Polen som Ungern är finansiella nettobidragstagare från vår gemensamma pott och därigenom, ur flera perspektiv, beroende av pengar från EU. Det är hög tid att vi som inte accepterar en urholkning av rättsstatens principer och mänskliga rättigheter att se budgeten för det maktverktyg det kan vara.

EU-kommissionen har tidigare föreslagit att de pengar som fördelas till medlemsländerna inom ramen för EU:s budget ska villkoras mot att länderna följer EU:s grundläggande demokratiska principer. Det är något vi gröna helhjärtat har arbetat för. Inte en krona av svenska skattebetalares pengar ska gå till ledare som monterar ner demokratin i sina egna länder.

Polen är ett av de länder som de senaste åren steg för steg blivit alltmer auktoritärt. I början av 2019 var ca 80 regioner och distrikt deklarerat hbqt-fria zoner. Det motsvarar ungefär en tredjedel av landets totala yta. Nedmonteringen av demokratin har pågått målmedvetet ända sedan partiet Lag och Rättvisa kom till makten 2015. Direkt efter maktövertagandet inleddes en offensiv med att montera ned det oberoende domstolsväsendet, något som fick EU att reagera kraftfullt. 2017 inledde EU-kommissionen ett så kallat artikel 7-förfarande, en åtgärd som kan riktas mot länder som bryter mot EU:s grundläggande demokratiska principer. Processen pågår och skulle förfarandet gå igenom riskerar Polen att förlora sin rösträtt i EU. Tyvärr är förfarandet blockerat av Polens bundsförvant Ungern och EU måste därför finna nya metoder för att pressa landet i en mer demokratisk riktning.

Häromdagen kom resultatet från presidentvalet i Polen. Siffrorna visar med all önskvärd tydlighet på splittringen i landet och speglar den polarisering som finns på många håll i EU. Valet har beskrivits som ett värderingsval, ett val om huruvida Polen ska respektera demokratiska fri- och rättigheter, rättsstatens principer och journalistiskt oberoende, eller inte. Folket valde och gav, med minsta möjliga marginal, makten till den sittande nationalkonservativa presidenten Andrzej Duda – vars valkampanj kritiserats för homofobi, nationalism och antisemitism.

Men det finns hopp.

För ett par veckor sedan tog EU-parlamentet ett gemensamt ställningstagande om EU:s budget. Vi förväntar oss att EU:s stats- och regeringschefer lyssnar på parlamentet och villkorar EU:s pengar till länder som uppfyller våra gemensamma demokratiska principer. Här har även Sverige en viktig roll att fylla. Sverige kan tillsammans med andra progressiva länder, kroka arm med oss i parlamentet, för att tillsammans säkerställa att våra gemensamma medel går till länder som lever upp till EU:s grundläggande värden. Trots att EU är splittrat så är fördraget tydligt:

”Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.”

Alice Bah Kuhnke 
EU-parlamentariker för Miljöpartiet