Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Alla från Afghanistan har skäl till uppehållstillstånd

Bild: AP/TT, Tim Aro/TT, Press (montage)

Dagens ETC.

Våld och förföljelse är en självklarhet för den som utvisas till Afghanistan idag och ändå fortsätter Sverige att utvisa människor till landet. Vi anser att detta bryter mot såväl svensk migrationslagstiftning som internationella konventioner och det måste få ett slut. Alla från Afghanistan har idag skäl att stanna och få skydd. Därför har vi, jurister tillsammans med civilsamhället, samlats för att kräva rättvisa.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Idag gästar Fatemeh Khavari, som är en av de som skriver under detta upprop, riksdagens öppnande. Hennes närvaro är vår gemensamma närvaro idag bland våra beslutsfattare som måste ta sitt ansvar. Följer de sin egen lagstiftning om rätten till skydd för den som riskerar förföljelse så har alla från Afghanistan tillräckliga skäl för asyl. 

Migrationsverket fattade i december 2022 ett beslut som gav alla kvinnor från Afghanistan flyktingstatus och uppehållstillstånd i Sverige – bra! Samtidigt berövas kvinnors söner, män, pappor och manliga anhöriga rätt till skydd. Sverige ligger fortsatt bland de länder i EU som avslår flest ansökningar från afghanska asylsökande. 

Sverige och dess politiker måste erkänna de övergrepp som sker idag i Afghanistan och som går ut över hela det afghanska folket. Talibanernas regim i landet är troligen den mest fundamentalistiska regimen i världen och förtrycket mot landets medborgare blir hårdare för varje dag. Talibanregimen har upphävt konstitutionen, lagstiftande församlingar och domstolar. Medborgarna är rättslösa och hjälplösa i sin utsatthet. Nu gäller spöstraff för moralbrott och lemlästning för egendomsbrott.

Talibankrigare med automatgevär patrullerar på stora arbetsplatser för att tvinga arbetare att följa deras extrema tolkningar av religionen. På gatorna går de också beväpnade för att kontrollera kvinnor utan manligt sällskap. Musik, teater och sång är straffbart och religiös utövning som inte är i linje med de fundamentalistiska Talibanernas tolkningar riskerar dödliga konsekvenser. 

Om vi bara ser till shiitiska hazarer har dessa dödats i tusentals genom terrordåd av flera sunnitiska miliser sedan talibanernas maktövertagande. Det har rört sig om attentat riktade mot skolor, sjukhus, religiösa samlingar och firanden, men också ett systematisk våld mot hazarerna i deras vardag. Med anledning av detta har Internationella brottmålsdomstolen, ICC, inlett en förundersökning mot talibanregimen för brott mot folkrätten.

Oberoende journalister är förbjudna i Afghanistan och stora resurser läggs på att hindra nyheter att läcka ut ur landet. Därför vet vi inte hur många tusentals som dödats, piskats eller lemlästats av Talibanerna sedan deras maktövertagande. Men det är inget tvivel om att hotet och våldet finns idag i alla delar av det afghanska samhället under dygnets alla timmar.

I Sverige har många personer som flytt Afghanistan levt i väntan och oro i sju-åtta år utan att beviljas uppehållstillstånd. Detta trots att Afghanistan under denna tid präglats av sekteristiskt våld, extremism och kaos. Det rör sig om många, framför allt unga, som gått i svensk skola, arbetat och funnit sig en plats i det svenska samhället. Dessa förväntas regelmässigt i Migrationsverkets beslut “återanpassa sig” till talibanernas fundamentalistiska värderingar och snäva religiösa praktiker. En inställning ovärdig varje rättsstatlig demokrati. 

Bara för ett par veckor sen tog ännu en ung kille sitt liv efter att ha givit upp i byråkratins labyrinter. Trots uttryckliga varningar från psykiatrin bedömdes hans ömmande skäl som otillräckliga att beviljas en fristad här. Vem vill förklara för hans mamma i hemlandet vad som hände hennes son i ett av världens rikaste och tryggaste länder. 

En stor del av de politiska partierna har länge nog låtit skyddsbehövande vara politikens svarta får i kampen om makten till priset av ett oerhört mänskligt lidande. Det är den enda förklaringen till att denna grupps rätt till skydd har förvägrats dem trots att skälen ligger på bordet. Vi menar att alla som flytt Afghanistan måste få stanna och att det finns flera vägar dit. Riksdagen har makten att utföra en amnesti och Migrationsverkat har möjlighet att låta det rättsliga ställningstagande som idag gäller enbart kvinnor omfatta alla afghanska medborgare.  

Att Fatemeh Khavari gästar riksdagens högtidliga öppnande blir ett sätt att föra denna fråga till mitten av rummet där de ansvarigas blickar inte kan vändas bort. Tillsammans med alla goda krafter i samhället vill vi med detta upprop kraftsamla under hashtaggen #allaharskäl för att en gång för alla stoppa utvisningarna till Afghanistan. 

00:00 / 00:00