Hoppa till innehållet

Smålands Folkblad

Debatt: Aktiva medlemmar stärker FN

Smålands Folkblad

FN står inför en rad utmaningar, skriver lokala representanter för organisationen inför FN-dagen på torsdag.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Smålands Folkblad som står för åsikten.

FN står inför en rad utmaningar, skriver lokala representanter för organisationen inför FN-dagen på torsdag.

Om inte Förenta Nationerna fanns skulle organisationen behöva uppfinnas. Så kan betydelsen av en mötesplats för alla världens länder uttryckas. Världsorganisationens arbete kommer miljoner människor till del varje dag i form av flyktinghjälp, katastrofarbete, utbildning för flickor och kvinnor och vaccinationsprogram mot smittsamma sjukdomar för barn i hela världen. FN och dess fack- och underorgan är också samordnare, normskapare och övervakare av allt från mänskliga rättigheter till praktiska uppgifter som flygtrafik och postgång.

På FN-dagen 24 oktober står det samtidigt klart att FN-samarbetet står inför en rad utmaningar. Den mest uppenbara är konflikten i Syrien där medlemsländerna och framför allt länderna i säkerhetsrådet har misslyckats att stoppa våldet och det humanitära lidandet. I avsaknad av en lösning får FN och dess humanitära organisationer inrikta sig på att hjälpa miljoner flyktingar med bland annat matbistånd. Också i andra väpnade konflikter, till exempel i Demokratiska republiken Kongo och Darfur-området i Sudan, arbetar FN-anställda med knappa resurser och fara för sitt eget liv för att skydda utsatta civila.

Grundläggande säkerhet är en förutsättning för utveckling. Också på utvecklingsområdet leder och samordnar FN världens länder i ett långsiktigt arbete för bättre levnadsvillkor. När FN:s åtta millenniemål nu närmar sig slutstationen 2015 kan flera framsteg noteras. En halv miljard människor har lyfts ur fattigdom bara i Asien och lika många flickor som pojkar börjar för första gången i skolan. Målet att utrota extrem fattigdom är inom räckhåll. Alla världsdelar och alla regioner har dock inte kommit lika långt.

Den globala barnadödligheten och mödradödligheten minskar inte i den takt som krävs för att millenniemålen på dessa områden ska nås. Flickors och unga kvinnors rättigheter och möjligheter, inklusive sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, måste bli en del av den nya utvecklingsagenda som ska komma efter millenniemålen. Det är vidare en gemensam uppgift för medlemsländerna att ställa sig bakom FN:s samlade arbete på människorättsområdet och bland annat ge högkommissarien för mänskliga rättigheter de ekonomiska och administrativa resurser som krävs för att hon ska kunna utföra sitt uppdrag.

FN-organisationen behöver ständigt reformeras. Svenska FN-förbundet har under året presenterat ett antal förslag om hur Sverige ska kunna bidra till ett bättre och starkare Förenta Nationerna. Ett transparent, effektivt och väl fungerande FN förutsätter engagerade och aktiva medlemmar som kan bidra politiskt, ekonomiskt och ibland också militärt. Att också Sverige ska vara en aktiv och pådrivande FN-medlem är den svenska FN-rörelsens huvudbudskap på FN-dagen 2013.

Aleksander Gabelic
Ordförande i Svenska FN-förbundet
Gerd Gunnarsson
Ordförande i Jönköpings Läns FN-distrikt
Gabriel Bake
Ordförande i Jönköpings FN-förening

Ämnen i artikeln