Debatt. .

2014-07-16 09:00
"Med nuvarande takt kommer inte ens våra egna barn att uppleva en värld där kvinnor och män värderas och behandlas lika", skriver debattörerna.
"Med nuvarande takt kommer inte ens våra egna barn att uppleva en värld där kvinnor och män värderas och behandlas lika", skriver debattörerna.

75 år är för lång tid att vänta på jämställda löner

Med nuvarande takt kommer det dröja ytterligare 75 år innan män och kvinnor i G20-länderna får lika betalt för lika arbete. Det är för lång tid, anser Louise Gauffin och Dr Helen Szoke från organisationen Oxfam som nu uppmanar G20-ledarna att agera.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Världen över tjänar kvinnor fortfarande mindre än män, samtidigt som de utför merparten av det obetalda hemarbetet. Kvinnor är också överrepresenterade vad gäller deltidsanställningar och utsätts för diskriminering i hemmet såväl som på arbetsmarknaden. Lönegapet mellan könen ger uttryck för en form av ojämlikhet som trots enstaka framsteg fortfarande är djupt rotad i G20-länderna.
En Oxfam-rapport som släpps idag visar att drömmen om jämställdhet fortfarande är långt ifrån verklighet i stora delar av världen. En av de mest alarmerande uppgifterna är att det med nuvarande utvecklingstakt beräknas dröja ytterligare 75 år innan män och kvinnor får lika betalt för lika arbete. Majoriteten av dagens kvinnor kommer alltså inte att få uppleva jämställda löner under sin egen livstid.

Av rapporten framgår också att G20-länderna inte kommer nå sina tillväxtmål utan en politik som på allvar adresserar den systematiska diskrimineringen och ekonomiska exkluderingen av kvinnor. I dagsläget är den politik som förs till stor del könsblind. Besluten fattas ofta av män, med liten hänsyn till hur de påverkar kvinnor som grupp. Enskilda länders BNP skulle kunna öka avsevärt om det obetalda hemarbetet erkändes och värderades. Om kvinnors sysselsättningsgrad motsvarade mäns, skulle USA:s bruttonationalprodukt stiga med nio procent, Eurozonens med 13, och Japans med hela 16 procent.
I Los Cabos-deklarationen från 2012 förband sig G20-ländernas ledare att arbeta aktivt för kvinnors ekonomiska och sociala delaktighet. Trots detta är jämställdhet fortfarande ett ämne som sällan diskuteras. Jämställdhet är inte enbart en kvinnofråga, utan en angelägenhet som genomsyrar hela samhället och påverkar alla som lever där.
För en organisation som Oxfam, som arbetar med att förbättra förhållandena för fattiga människor världen över, utgör gapet mellan män och kvinnor ett hot mot en hållbar utveckling och ett hinder i kampen mot fattigdom. 70 procent av de 1.2 miljarder människor som lever i extrem fattigdom är kvinnor. Samtidigt som kvinnor utför två tredjedelar av allt arbete i världen, och producerar hälften av all världens mat, får de endast tio procent av världens samlade inkomster.

Med nuvarande takt kommer inte ens våra egna barn att uppleva en värld där kvinnor och män värderas och behandlas lika, men det behöver inte vara såhär. Under 2012 var G20-ledarna fast beslutna att bryta ned de hinder som står i vägen för kvinnors sociala och ekonomiska delaktighet. Låt oss bygga vidare på den ambitionen och göra 2014 till året då löftena uppfylls.
Under det australiensiska ordförandeskapet har G20-länderna möjlighet att främja en ekonomisk tillväxt som är mer inkluderande och tar större hänsyn till kvinnors rättigheter. Oxfam uppmanar G20-ländernas ledare att behandla jämställdhet som en prioriterad fråga genom att bland annat:
• Införa fristående mål för att reducera ekonomisk ojämlikhet och främja kvinnors rättigheter.
• Bedriva en sysselsättningspolitik som ger kvinnor rättvisa arbetsförhållanden, eliminerar lönegapet och minskar segregationen på arbetsmarknaden.
• Sätta stopp för diskrimineringen av kvinnor och främja finansieringen av samhällsservice som kan reducera det obetalda arbetet.

Louise Gauffin, generalsekreterare, Oxfam Sverige
Dr Helen Szoke, chief executive, Oxfam Australia