Ledare. Ulrika Lindahl.

2018-10-06 03:00
Puffetikett
Dagens ETC

Vi måste prata om undersköterskan

Med en moderatstyrd regering kommer situationen för kvinnorna i våra vanligaste yrken knappast att förbättras.

Om du har hela Sveriges vuxna befolkning framför dig, blundar och sträcker ut en hand, så är chansen stor att den person du först rör vid jobbar som undersköterska.

Undersköterska inom hemtjänst och på äldreboenden är nämligen Sveriges vanligaste yrke, med drygt 138 000 anställda. 92 procent av dem är kvinnor.

Näst vanligast yrke är butikssäljare inom fackhandeln. Där är drygt 60 procent av de anställda en kvinna. Flera andra kvinnodominerade grupper som barnskötare, vårdbiträden och städare finns bland de 10 vanligaste yrkena i Sverige.

En annan sak, förutom att de är kvinnor, som förenar dem som jobbar i våra vanligaste yrken är att de har otrygga anställningar. Störst antal med tidsbegränsade anställningar finns inom vård och omsorg. De saknar ofta heltidsanställningar trots att de skulle vilja arbeta heltid. Och det är vanligt med så kallade delade turer, att du först arbetar på morgonen, får några timmars ledigt mitt på dagen för att sedan arbeta på kvällen igen. En annan sak som är gemensamt för kvinnorna i de vanligaste yrkena är förstås de låga lönerna. 22 000 kronor efter 10 år i yrket som undersköterska är ingen ovanlighet. ”Det går inte att leva på”, som undersköterskan Christine Marttila i Göteborg sa till SVT häromåret. Särskilt med tanke på att de flesta undersköterskor dessutom arbetar deltid.

En slumpvis utvald väljare i vårt land är alltså med stor sannolikhet en lågavlönad kvinna i ett arbetaryrke med dåliga villkor. Men vem pratar om undersköterskan?

Vi har hört Ulf Kristersson, som nu har fått i uppdrag att undersöka möjligheten att bilda regering, flera gånger tala om sjuksköterskan och polisen som ska få en skattelättnad på 500 kronor i månaden. För undersköterskan blir det dock inte några sådana pengar eftersom ett jobbskatteavdrag ger mer till den som tjänar mer.

Istället har Moderaterna och de övriga allianspartierna föreslagit att provanställningar ska förlängas från sex till tolv månader. Och när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill ta bort allmän visstid, det vill säga den anställningsform där arbetsgivaren inte behöver motivera en tidsbegränsning, så har Alliansen och SD aktivt motsatt sig en sådan förändring. Vänsterpartiet har föreslagit att en statlig utredning ska tillsättas för att få bort delade turer, men Moderaterna har inte alls engagerat sig i frågan. Moderaterna har dessutom sagt att det skulle bli alldeles för dyrt att ge anställda i kommuner och landsting rätt till heltid.

Så med moderatstyrd regering kommer situationen för kvinnorna i våra vanligaste yrken knappast att förbättras. Snarare kommer villkoren att bli ännu mer otrygga.

Samtidigt visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket att skillnaderna är stora mellan dem som har en fast anställning och dem som har tidsbegränsade anställningar. Var fjärde tidsbegränsat anställd är rädd för uppsägning eller att tvingas korta som arbetstid, jämfört med var tionde bland de fast anställda. Sex av tio tidsbegränsat anställda kan sällan eller aldrig bestämma när arbetsuppgifter ska göras, vilket kan leda till stress och sjukdomar.

Dessutom, och det här är kanske det allra mest upprörande i Arbetsmiljöverkets undersökning, tidsbegränsat anställda kvinnor är de som är mest utsatta för sexuella trakasserier. Tre av tio av de unga med osäkra anställningar har upplevt sexuella trakasserier. Jämfört med en av tio bland alla kvinnor på arbetsmarknaden.

Det handlar om makt och maktlöshet. Och om en moderatledd regering, som kanske snart blir verklighet och som vill göra kvinnorna i våra vanligaste yrken ännu mer maktlösa.

Vi kan applådera att maktfullkomliga män som kulturprofilen Jean-Claude Arnault döms för våldtäkt efter att flera kvinnor till sist vågat bryta tystnaden. Men om vi inte gör något åt de grundläggande strukturerna på arbetsmarknaden för en majoritet av alla yrkesarbetande kvinnor så kommer vi inte få ett stopp på de sexuella övergreppen.

Det är rekordstor brist på undersköterskor i landet. De närmaste åren kommer det att behöva fyllas på med nästan lika många som arbetar inom yrket idag. Dels för att många undersköterskor går i pension och dels för att behoven växer när vi får allt fler äldre. Men hur ska det gå till om inte villkoren kraftigt förbättras. Kristersson, om det blir han som blir vår statsminister, kommer att tvingas att prata om undersköterskan. Vare sig han vill eller inte. Alternativet är en kollapsad omsorg.