Ledare. Kajsa Ekis Ekman.

2014-05-16 08:27

Varför fruktar vi verklig demokrati?

Privatiseringar är inget annat än avdemokratiseringar. De går ut på att förflytta något ut ur demokratin.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Finns det något mer okontroversiellt ord i Europa än demokrati? Alla är för demokrati. Partier, oavsett ­ideologi, vill gärna ha ordet demokrati i namnet. Det är ett självklart ord att använda när en organisation vill söka pengar och är man antidemokrat, då är man Antikrist själv.

Men lika självklart som det är att demokratin ska försvaras, lika underförstått är det att den bara gäller staten. På arbetsplatserna råder ingen demokrati. Där bestämmer ägaren och chefen på ett sätt som, om det vore ett land, hade kallats diktatur. Det går inte att rösta bort chefen eller delta i besluten. Ledningen bestämmer och inte ens yttrandefrihet råder. Vad man ska ha på sig, hur man ska bete sig och på vilket sätt man ska utföra sina uppgifter är det chefen som bestämmer.

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” lyder de vackra första orden i vår grundlag – det är bara det att all makt inte är offentlig. Tvärtom. Den största delen av produktionen sker i privat ägo. Det här betyder att det är enskilda personer som beslutar vad som ska produceras, hur det ska gå till, om produktionen ska flyttas eller rentav upphöra från en dag till en annan. Människor tillbringar största delen av sina vakna liv på platser där det inte råder demokrati.

Att föreslå att vi borde införa full demokrati, det vill säga demokratisera även arbetslivet och produktionen, är något mycket kontroversiellt. Det kallas kommunism och planekonomi och efter Sovjets fall är det inte längre någon som vågar knysta om det. Det har en slags obehaglig klang, som om det i själva verket vore folkmord och förtryck man drömde om, fast man inte sa det öppet. Så idag ägnar sig de som kallar sig vänster sällan åt såna drömmar, i själva verket vill de inte höra talas om vare sig kommunism, Sovjet, planekonomi eller övertagande av produktionsmedlen, nämner man det vrider de sig som om man påminde dem om någon pinsam händelse då de kissade på sig i barndomen.

"Vad är EU? Det europeiska kapitalets strategi för att kunna komma runt de folkvalda parlamenten."


Jag tycker det här är helt fel. Tvärtom är det av största vikt att vänstern tar reda på exakt vad det var som gick fel i Sovjet. Det är inget som bara går att vifta bort med retoriska grepp i stil med ”kapitalismen har också dödat många” eller ”det där är inte riktig socialism”. Nej, något är det ju i själva systemet som gick fel, som gjorde att det inte ledde till utökad demokrati utan tvärtom till mer diktatur än inom kapitalismen. Innan vi tar reda på det, innan alla inom vänstern är på det klara med det, blir det svårt att åter försöka införa ett socialistiskt system. Snarare måste vi fundera ut hur demokratiskt ägande skulle kunna genomföras utan en total centralisering – eftersom just i centraliseringen, när all makt samlas på en plats, finns tendensen till diktatur. För att staten ska äga allt, till och med kiosker och krogar, det tror jag inte är en bra idé. Att tvärtom enbart ha kooperativ och ingen stat alls, gör det svårt att ta centrala beslut som gäller infrastruktur och klimatfrågor. Någonstans måste centrala beslut fattas.

Idag äger motsatt process rum. För vad är privatiseringar? Inget annat än avdemokratiseringar. De går ut på att förflytta något ut ur demokratin. Telefonin och apoteken ingick förr i den offentliga makten och makten över dem skulle utgå från oss. Inte längre. Vad är EU? Det europeiska kapitalets strategi för att kunna komma runt de folkvalda parlamenten. Vad är Vattenfall, SJ? Statskapitalism. De må ägas av oss, men vi har ingen demokratisk möjlighet att påverka dem. De enda uppgifter Vattenfall och SJ har är att leverera vinst åt staten, och VD:ar med nära en miljon i månadslön (ja, i månaden – ni läste inte fel) får styra och ställa som de vill. Vad är IMF? En valutafond som bestämmer vad skuldtyngda länder ska göra och temporärt upphäver demokratin. Europas härskande klasser är inte dumma. De kommer inte att införa diktatur, tvinga alla att ha deras porträtt på väggen och tortera de som inte håller med. Den tiden är över. Vad de däremot är i full färd med, är att göra demokratin maktlös, kringskära den genom frihandelsavtal, oberoende centralbanker och tjänstemannabeslut.

Och glöm inte att under ytan ligger det historiska folkföraktet och puttrar, som syns i språket: vem vill vara vulgär, populistisk eller trivial? Vulgär – av latinets vulgus, folk. Populistisk – av latinets popularis, folklig, därifrån kommer också ordet pöbel. Trivial är kanske det intressantaste ordet: det kommer från latinets tri via och betyder helt enkelt tre vägar. Trivia var en plats där tre vägar korsades och det var där kvinnorna brukade stanna och prata när de träffades på väg till byn. Vad de pratade om ansågs alltså oviktigt (av männen förmodligen) och så uppkom ordet trivial. Men ordet demokrati lyser som en helig stjärna på himlen. Tänk om vi skulle göra allvar av det? Och införa demokrati i hela samhället. Vad är vi rädda för – oss själva?