Ledare. Hanna Gustafsson.

2017-01-08 15:00

Varför är det bara kvinnors ansvar att avstyra våldtäkter?

Vårt sätt att tackla våldtäkt att vi tvingar tjejer att betrakta män som potentiella våldtäktsmän. Ja, alla män.

Jag läser rubriker i tidningarna att kvinnor verkar ha valt att inte fira nyår på Larmtorget i Kalmar, efter förra årets många sexuella övergrepp som skedde där. Och jag tänker ”vad är nytt med det?”

Kvinnor tvingas ju ständigt tänka på och anpassa sin vardag efter en aldrig sinande ström av ”råd” om hur de ska undvika potentiella ”risksituationer”. Inte sällan kommer råden från politiker och brottsbekämpande myndigheter. Hotet om våldtäkt är ett av dessa ständiga, urgamla samhällsfenomen kvinnor lever med och som format även dagens samhälle.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Att förmana kvinnor för en ny fara varje gång tidningarnas rubriker ropar ut att en våldtäkt skett, är ju dessutom ett system de flesta tycker är bra. Det märks så fort man lyfter denna fråga.

Nästan inget gör folk så upprörda som när kvinnor ifrågasätter istället för att bli tacksamma när, till exempel, en polis ger dem ännu ett råd om hur de kan ”skydda sig” från våldtäkt. Den som lyfter denna fråga blir snabbt överöst med förebråelser som ”Tycker du inte man ska varna tjejer från faror” och ”Varför vill du inte att tjejer ska lära sig hur de undviker våldtäkt?”

Troligtvis beror upprördheten på att de genuint inte förstår varför kvinnor blir arga. Jag ska därför försöka förklara problemen som uppkommer med ett system där reaktionen på våldtäkt är att ständigt ge tjejer råd och förmaningar om sitt beteende.

Ett av problemen är detta: Vi börjar få slut på saker tjejer faktiskt kan göra och platser de får vara på utan konsekvenser. Med konsekvenser menar jag risken att skuldbeläggas av samhället om man blir offer för ett övergrepp.

”Nääääääeä,” ropar nu en kör av arga röster. ”Vi skuldbelägger inte alls offren! Det enda vi gör är att säga till tjejer att de borde undvika att / gå på den där efterfesten / somna i den där soffan / inleda sex med den där killen och sedan ändra sig / åka i den där taxin / gå hem från den där krogen utan sällskap / dricka alkohol på den där färjan / dricka alkohol någonsin där det finns män / ha på sig kort kjol i den där folkmassan / skicka den där privata bilden till sin pojkvän / och så vidare…”

Men låt oss kalla en spade en spade. Det är klart att ni skuldbelägger dem som inte följer dessa och (hundratals) andra ”råd.”

Det finns som sagt väldigt få scenarion i den offentliga miljön där kvinnor är helt ”säkra” från det ständiga Hotet om Våldtäkt. Ändå verkar det inte finnas några som helst problem för många att fortsätta minska kvinnors handlingsutrymme varje gång ett nytt övergrepp rapporteras. Och varje gång någon av oss ifrågasätter det får vi folk som skriker att vi ”tycker att tjejer ska bli våldtagna.”

Ett annat problem är detta: det hela är misstänkt genusbundet.

Undersökningar visar att bland unga mellan 15–24 år är killar mycket mer utsatta för fysiskt våld än tjejer, och det sker oftast i offentliga miljöer. Ändå är det inte alls så att de som överöser unga tjejer med förmaningar om deras beteende har en lika stor hög med förmaningar till unga män.

Kanske tanken känns orimlig, av nån anledning.

Det är lätt att känna ett visst obehag när hundratals personer argumenterar med dig genom att jämföra kvinnor som skyddar sig mot våldtäkt med att låsa cykeln för att skydda sig mot stöld.

För det som gör att sådana jämförelser haltar är ju att kvinnors kroppar inte är objekt. Kvinnor är människor och nej, att säga till någon att låsa cykeln är inte detsamma som att säga till någon att anpassa sitt liv för att ”skydda” sin kropp.

Det sista problemet jag tänker lyfta är detta: Eftersom man inte kan se utanpå om en man är våldtäktsman eller ej, så innebär vårt sätt att tackla våldtäkt att vi tvingar tjejer att betrakta män som potentiella våldtäktsmän. Ja, alla män.

Vill ni ha det så? För då är ni på helt rätt väg. Men om ni inte är nöjda med det så finns också andra vägar för hur ett jämställt rättssamhälle kan arbeta.

Jag vill poängtera att jag givetvis tycker att man ska varna människor för reella faror och risker. Vad jag säger är att samhället idag lägger otroligt mycket tid och kraft på att ringa in varje beteende som potentiellt kan leda till sexuella övergrepp, och att detta har konsekvenser.

Dessa konsekvenser behöver vi fundera över. Inte bara släta över med ett ”det kan ju inte vara fel att lära tjejer att skydda sig”. Att förebygga våldtäkt med ständigt nya saker tjejer måste undvika är trots allt ingen naturlag.

Så länge vi inte för en riktig diskussion om konsekvenserna av detta system kommer också riktiga varningar om reella faror kletas ihop med allt annat och fortsätta göra kvinnor arga.

Så länge vi fortsätter skrika sönder denna diskussion kommer folk fortsätta utropa hur hemskt det är att alla män ses som potentiella våldtäktsmän, samtidigt som de förvirrat undrar varför kvinnor protesterar mot ”hjälpsamma råd.”