Ledare. Johan Ehrenberg.

2020-08-21 03:00
Puffetikett
Dagens ETC

Vad härligt att få leva i omställningens tid

Alla de tekniker som utmanar det rådande är mycket billigare för medborgarna än det sätt vi idag producerar vår mat, våra varor och vår energi.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Vi lever i en omskakande tid där mänskligheten är inne i en historisk kamp där vi å ena sidan förstör livsmöjligheterna för oss själva och kommande generationer och där vi å andra sidan har lösningarna och är nära ett samhälle där fattigdom, hunger, knapphet i resurser faktiskt är borta. Maten kommer kosta en tiondel av idag. Energin vara nästan gratis. Och det globala transport- och industrisystemet kan ersättas med en mängd lokal produktion i kvarteret där man bor.

Det här är en tid av ”disruption” som man skriver på engelska, på svenska blir det mindre omvälvande, vi hamnar i ord som avbrott och sönderfall.

Jag tror att de nya tekniska möjligheterna parat med den enorma kraft som finns i när miljoner människor gör en sak, inte bara pratar om den, är det som kommer förändra samhället och rädda framtiden. Om du nån gång undrat varför ETC-företagen håller på med alla dessa utmaningar, nya projekt, ny crowdfunding till ännu fler utmaningar, så är orsaken enkel: Förändringen är möjlig men kommer inte ske förrän tillräckligt många skapar den. Ny teknik räddar oss inte. Men ny teknik ihop med aktivism kommer göra det.

Förra veckan skrev jag om de politiska krafterna som gjort Sverige till ett misslyckats solenergiland. Lösningarna på det är enkla, ta bort hindren och innan det är gjort måste alla aktivister strunta i dem och agera ändå. Fyll taket med solceller!

Men den disruption som pågår är mycket större än så. Innehållet är mer revolutionärt än vi anar. Det ekonomiska systemet vi har är idag hindret för att människor ska få ett bättre liv, de sociala katastroferna med gigantiska inkomstskillnader och klassorättvisor ända in i sjukvården, är dagens motsvarighet till romarrikets kris, feodalismens återvändsgränd och planekonomins extremt snabba sammanbrott i forna Sovjet.

Det är klart det nya hindras, bromsas och pratas bort då de hotar den maktstruktur samhället är byggt kring. Det mest tydliga med en ”disruption” är att när det väl skett är alla fullständigt förvånade, inte ens vi som bekämpade planekonomins idéer och enpartidiktaturerna trodde att det skulle gå så fort som det gick. Ingen anande 1905 att bilarna skulle ersätta hästarna på bara 20 år. Ingen insåg konsekvensen av en smartphone för massor med branscher, den slog inte bara sönder telefonbolag utan ändrade media, ändrade betalsystem, ändrade planeringssystem, redovisning, underhållning och så vidare. Utan smartphone ingen bildelning eller effektiv cirkulär ekonomi. Å andra sidan, utan smartphone inte den nya extrema övervakningen eller den förstörande gigekonomin. Teknik förändrar men hur den förändrar beror på politik och våra medvetna val.

Ingen beslutsfattare ville förstå elbilsrevolutionen bara för fem år sen, nu krossar den bilindustrin. Och ingen ville erkänna revolutionen i att var och en kan göra sin konsumerade el via solen, ingen gillar tanken på nästan gratis el för löntagarna.

Det här är fruktansvärt enerverande för den som vågar se bakom hörnet. Men jag är övertygad om att den enda möjligheten för klimatrörelser och socialistiska rörelser att komma framåt är om vi vågar se just bakom hörnet. Det räcker inte att visa på klimathotets konsekvenser, det duger inte att presentera framtiden som en fattigare, ofriare och jobbigare vardag. Då kommer vi inte framåt. Presentera istället ett samhälle som är bättre för 99 procent, inte sämre.

Det finns några grundelement i vårt samhälle som nu snabbt kan ändras. Mat, energi, transport, råvaror, jobb. När de ändras blir klimathotet oändligt lättare att lösa men det kommer ändra även penningekonomin, trygghetssystem, demokratins makt.

Ta maten. Nej, det är inte slump att ETC jobbar med fermenterad näring eller diskuterar odling med läsare. Jordbruket idag förstör framtiden och nutiden. Vem vill besöka en kycklingfabrik? Men mat kan idag skapas utan djur, utan monokulturer, utan förstörelse. Vår kunskap om DNA och biologi gör att vi kan producera protein mycket snabbare och bättre, genom att gå ner på grundnivå, molekylnivån. Då odlar vi inte mat på utarmade jordar utan direkt i stora fermentationstankar och det innebär att majoriteten av jordbruksmark kan bli skog igen, vilket klimatet verkligen behöver. De beyond meat-produkter du sett idag är inget mot de produkter som kan skapas, vi får snart billigare mat och den kan göras lokalt. Att ta fram en fermenterad dryck som ersätter både globalt fraktad juice eller industrimjölk är betydligt billigare än dagens system (ETC kommer börja göra exempeldrycker i höst, kan vi fermentera näring till växter så kan vi självklart göra samma sak till människor – mikrobakterierna är våra vänner.)

Jo, det kommer alltid behövas jordbruk, de måste bli ekologiska och cirkulära lokalt men den stora produktionen kan omvandlas med ny teknik och jordbruket vara vårdare av den biologiska mångfalden, inte enfalden.

Det revolutionära i det här är att mat skapad på detta sätt bygger på kunskap som kan överföras, multipliceras. Vi kan bygga ett open source-system där livsmedelsjättarna blir onödiga. Forskare, kockar, matentusiaster kan utveckla mat som vi idag bygger mobilappar. Man skapar i samarbete, med egna distributionskanaler och finansiering via crowdfunding.

Visst, Coca-cola börjar nu producera kombucha (en fermenterad dryck). Men vem vill ha den när en egen kombuchasvamp i fönstret kan ge varje hushåll egen nyttig ”läsk” gratis?

Den intressanta alternativa maten som kommer idag är inte importerad soja, det är ”kött” utan djur och det intressanta är att vi då odlar proteinerna direkt genom DNA-kunskap och metoder som kräver lite råvara och mycket energi.

Avancerad fermentering skapar ny mat och kostnaden är extremt låg jämfört med det industrin erbjuder idag.

Trafiken är vårt stora klimatproblem och dagens beslutsfattare driver linjen att det ska fortsätta så. Det är därför vi för lokala nya flygplatser och smutsig biodieselolja i långtradare. Länge har vi sagt gratis kollektivtrafik som ett sätt att minska bilåkande och minska utsläpp. Nu säger vi också betala cyklisterna för den revolutionen i städer är så enkel och snabb. Men med elbilar måste tankarna vidgas. Jag delar elbil med fyra till. Varje sekund kan vi se var bilen är, säga när vi vill använda den och ladda med solel och kostnaden för en lyxig elbil blir då lägre än den billigaste begagnade dieseln. Vi sparar 20 000 kronor per hushåll och år.

Men elbilar är mer än ett fordon. Nästa år sparar vi ännu mer. Då kan vi köra bilen till användarens hus och via bilens batteripack flytta solel från ett hus till det andra. Vi hoppar över elnätet helt enkelt. Den här tekniken bromsas idag men den går inte stoppa, elbilen klarar av att försörja ett hus i flera dygn med ren el som politiken idag hindrat oss att få skicka mellan varandra. Vi delar solelen genom bilen.

Om politiken uppmuntrar det här sparar vi miljarder i minskade elnätskostnader. Använd bilarna som del i elsystemet (det kallas vehicle to grid, V2G) och låt folk flytta sin el samtidigt som elnätet kan få balanseras via elbilsägarna. Allt det här är försök som pågår i verkligheten.

Om man inte stöder det kommer det ske ändå eftersom det är så oerhört mycket billigare för användarna.

Men nästa steg för transporterna är att vi slutar äga bilen och det där är inte långt bort. Ingen privatperson äger bussen eller tåget man åker med. Varför skulle man då äga robotbilen som kommer hem och hämtar en och som man delar med hundratals andra. Artificiell intelligens gör att bilar blir automatiska och går dygnet runt och då minskar antalet bilar med 80 procent i en stad. Det här kan bli en tjänst som privata bolag monopoliserar (som de jobbiga elsparkcyklarna) eller också äger vi gemensamt liksom kollektivtrafiken idag.

Men vi måste börja agera redan nu. Bilda en lokal elbilspool är första steget.

Råvarubrist är hotet mot omställningen sägs det ibland. Men även här händer något otroligt. Genom att producera råvarorna, bygga dem från grunden, så ändras logiken. Organiska material, nanoteknologi och gratis energi gör det möjligt att skapa material utan att avverka skogen eller gräva sönder planeten. Det här pågår ju i forskarskala men när det görs i masskala blir det precis som med solceller, kostnaderna störtdyker och den gamla produktionen hänger inte med. Redan idag är husstommen i massivträ billigare än betong. Det är därför ETC bygger trähyreshus. Massivträ är gjort av spillvirke, men snart kan en trävägg växa utan att behöva ha gått omvägen via skog.

Men sättet vi använder råvaror kommer också ändras. Jag har en ny knapp på ett skåp jag byggt. Det ser ut som farmors gamla, men den är utprintad under mitt bord i en liten 3D-skrivare. Den här tekniken finns inom industrin idag. Vilket är en av anledningarna att den globala industriproduktionen ändras till mer närliggande redan idag. När det blir ännu större, när det blir en självklarhet i varje källare, så påverkas all produktion. Kan man göra en knapp kan man snart printa ut en smartphone. Det globala handlar då inte om att producera till skitlöner i fattiga länder utan om att vem som helst i världen kan ge dig datan du behöver.

Disruption, disruption!

Idag skapas det nya och slängs in i monopolkapitalismens system. Dagens system står i vägen. Ny teknik för att samtala med vänner blir en Facebook där du tvingas ge bort dig själv som användare, ta emot en massa saker du inte vill ha och ingå som en vara ägaren levererar till annonsmarknaden. Du är produkten.

Det här är ju vanvett i en tid då vi enkelt kan skapa samma nätverk utan riskkapital och storbolag.

Själv fick jag just tips om Pjodd. En förening som skapar fri och gratis internet i Malmö, wifi utan kostnad och det är klart ETC ska prova det där för det blir väldigt spännande när Telia och Comhem och andra utmanas av att vi istället gör det tillsammans och delar bredbanden med varandra direkt.

Allt teknik blir politik och all politik förändras av hur vi använder teknik. Nationalismen och även EU-federalismen blir ointressant om ny teknik gör städer till självförsörjande system, den överorganisation vi har för pengar och produkter och ägande blir meningslös när ”kan själv” är en verklighet.

Hela diskussionen om förnybar energi i ett energisystem som bygger på nationell eller kommunal distribution ändras när energi kan produceras överallt och lagras överallt. Bergvärme ersätter all fjärrvärme men den kan göra ännu mer, borrar vi ner på samma djup som frackingindustrin gör idag, så får vi upp såna mängder energi från jordskorpan lokalt att vi gör kalla hus varma samtidigt som vi gör el till alla.

Jag tror aldrig vi levt i så omvälvande tider.

I Sverige produceras nu solceller som gör el fast de sitter inomhus.

Över hela världen ändras arbetet så att hemma blir jobbet och kontoret en mötesplats. Pandemin tvingar fram ändringen men det är ny teknik som gör den möjlig. På samma sätt kommer AI förändra många andra jobb, frågan är om det kommer ske på Amazons villkor eller på medborgarnas.

Viruset visar samtidigt behovet att få bort det vansinniga patentsystemet som hindrar samarbete och utveckling liksom corona skriker att vinstbaserad privat sjukvård är ett hot mot samhällets grundläggande sammanhållning.

Folk gör uppror över hela världen, land efter land ser människor som tar över gatan, de flesta anar att vi inte kan fortsätta som vi gör idag men de allra flesta vet inte alternativet.

Min roll och din roll är att accelerera skiftet, våga göra, prova, diskutera och kräva att politiken tar bort regler som hindrar den nya bytes- och aktivitetsekonomin.

Just nu pågår kampen mellan klimatrörelse och fossila ekonomin där den senare slåss för att få fortsätta och den förra slåss för att bromsa och stoppa. Men det går inte stoppa förstörelse om vi inte samtidigt erbjuder något mycket bättre.

Och där finns hopp. Alla de tekniker som utmanar det rådande är nämligen mycket billigare för medborgarna än det sätt vi idag producerar vår mat, våra varor och vår energi.

Och det är då det här blir en politisk befrielse för vänsterkrafter.

Med rättvis distribution av detta kan jämlikhet och grundtrygghet skapas utan att vi utarmar jorden med dagens industriella ekonomi och transportsystem. Drömmen bakom slogan ”åt var och en efter behov, från var och en efter förmåga” är möjligt att uppnå, en gemensam basinkomst är ingen utopi när mat, energi och varor blir nästan gratis.

Vi är på väg in i ett samhälle där vi väljer hur vi vill jobba, inte att vi måste jobba.

Men det krävs att vi tar varje steg vi kan för att skapa alternativ.

Ekonomiskt, produktionsmässigt, informationsmässigt.

Det är vad jag gör.

Det är vad du gör.

Det är härligt att få leva i omställningens tid.

Johan Ehrenberg
Johan Ehrenberg 

Grundade ETC 1976. Svarar gärna på frågor och skriver mest om ekonomi och politik. Och solceller. Men det är ju politik det med.

Mejl johan@etc.se

Twitter @JohanEhrenberg