Ledare. Johan Ehrenberg.

2015-11-26 04:00
Illustration: Ulf Lundkvist

Skyll inte på Mamma Mu

Om världens klimatrörelser tror att minskad köttkonsumtion löser klimathotet så kommer vi inte lösa något alls, skriver Johan Ehrenberg.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Prenumerera digitalt

Från

39 kr

Beställ här!

Beställ senast 26 september så får du en hel månad för bara 39 kronor. Avsluta när du vill.

Prenumerera på papper

Från

327 kr

Beställ här!

Få tidningen både på papper och digitalt. Betala per månad.

Läs också: Ledarbloggen: SD är svansen

Plötsligt har klimatdebatten blivit galen. Den provokativa filmen Cowspiracy – som med felaktiga fakta driver tesen att kött står för majoriteten av världens klimatutsläpp och att detta mörkas av miljöorganisationerna – sprids inom klimatrörelsen. Sanningen är att mellan 14 och 18 procent av klimatutsläppen kommer från jordbruket, omkring 17 procent från avskogning och resten från fossil energi. Det framkommer i FN:s klimatpanel IPCC:s rapporter.

Ändå läggs ansvaret för klimatutsläpp på kossan – även från seriösa medier. De metanrapande kossorna är världens hot, vi måste därför minska på kossorna, låter argumentationen.

Detta, mina vänner, är fel. Organiskt liv är inte ansvarigt för klimathotet. Inte ens 7,4 miljarder människoliv kan bära den skulden. Oberoende av det organiska livets form eller storlek ingår allt liv i en kolcykel. Kossan kan inte öka utsläppen lika lite som ett träd, en blomma eller ett grässtrå. Kossan äter den organiska föda som, om den inte äts upp, förmultnar och blir CO2 och annan växthusgas. Det kvittar om grisar, fåglar eller älgar lever – försvann alla djur på jorden skulle utsläppen inte minska. Växterna ingår i samma kolcykel som djuren.

Det är bara vi människor som brutit detta kretslopp och tillfört lagrad kol. Det är inte kolcykeln – som kossan eller fisken ingår i – som förstör jorden. Det är att vi tar upp gammalt organiskt material (olja och gas) och sprutar upp växthusgaserna som detta skapar i atmosfären.

Hela klimathotet handlar om att vi TILLFÖR ny växthusgas, det kan varken kor eller växter göra.

Olje- och kolindustrin jublar över den desinformation om kött och kor som nu sprids. Om människor tror att metan från kor är ett jätteproblem (i själva verket försvinner metan på cirka tolv år medan CO2 lagras i hundratals år) är det finfin information för fossilindustrin. Den största källan till ny metan är nämligen inte kon, utan oljeutvinning och gasutvinning, där metan tas upp ur jordens inre och släpps ut. DET ökar utsläppen. Kossans metan är en del av kretsloppet. Människans fossila metan är ny tillförsel.

Min poäng: Om världens klimatrörelser tror att minskad köttkonsumtion löser klimathotet så kommer vi inte lösa något alls. Vi kommer byta en viss matproduktion mot en annan. Kolcykeln kommer vara densamma totalt sett. Vi minskar inte utsläppen på jorden om vi dödar alla kor.

Vad är det då som skapar utsläpp i jordbruket? Svaret är fossil energi. Konstgödslet på åkrarna. Diesel i tankarna.

Om en ko äter gräs blir den klimatneutral. Om en havreåker gödslas med naturgas blir den inte klimatneutral alls, hur fin Oatly-produkt vi än gör av den.

Om en ko äter kraftfoder som skapats med fossil energi blir inte heller kossan klimatneutral. Men det är tillförsel av ny fossil energi som skapar hela problemet – inte kon.

Kon anklagas för att regnskogen huggs ner. Men skog avverkas för att människor vill ha trä. Vi bygger med den (bra), bränner den (inte lika bra) och påstår att det är klimatneutralt. Det stämmer, men bara på lång sikt, säg 50 år. Först då är nedhuggen skog ersatt av ny lika kollagrande.

Det är sant att vinstjakten gör att det inte planteras ny skog utan att marken där träd växte i stället används för odling. Och odlar man med fossil energi så... just det, ökar utsläppen – oberoende om det är en ko eller en tofubit som produceras.

Det politiska kravet här handlar inte om kor, det handlar om skogsavverkning. Om vi minskar den så löser vi problemet. Skogsavverkningen försvinner inte för att kon försvinner.

Men är inte metan en aggressiv gas? Jovisst. Men metan ingår i kolcykeln och idén att vi skulle lösa olje- kol- och gasproblemet genom att döda korna är absurd.

Om kossans gödsel återanvänds i odling blir den klimatneutral. Om den ligger på gödselhögar och ersätts med konstgödsel ökar utsläppen. Det är inte gödslets fel utan konstgödslets. Även om vi gör biogas av gödsel är det bara en förbättring om vi samtidigt minskar mängden fossil energi. Biogas är bättre än diesel, men det viktigaste är att få bort konstgödslet.

Det finns många goda anledningar att inte äta kött (jag har själv ställt om), men klimathotet är inte rätt argument. Vattenslöseri, djurplågeri, transportsystemet... Men en tomat som transporteras med flyg är inte heller klimatsmart. (Däremot kan tomaten bli ren i stadsodling om vi använder ren energi). Vi måste diskutera huvudproblemet: Fossil energi.

Naturbeteskött är klimatneutralt om det transporteras rätt. Det är sant att vi i Sverige bara klarar kanske en tredjedel av det svenska röda köttet via naturbete. En god anledning att äta mindre kött i så fall. Men om jorden som helhet klarar att föda miljoner hjordar av betesdjur så är det inte ett klimatproblem. Däremot är det ett problem om vi föder upp djur i stora burar med fossilt kraftfoder.

Ska vi inte ta ner träd? Jodå, bygger du i trä lagrar du CO2. Men bränner du träd skapar du utsläpp. Det finns sätt att bränna klimatsmart genom att skapa biokol som sedan lagras i jorden. Kombinerat med plantering kan skogsskötsel då bli klimatneutral inom en generation.

Men en ko kan bli klimatneutral på ett enda år.

Olja, kol och gas kan aldrig bli klimatsmart.

Vår stora politiska ödesfråga är hur vi ska kunna hålla det fossila nere i marken.

Skyll inte på kossan.

Skyll på dieseln i din bil.

Johan Ehrenberg
Johan Ehrenberg 

Grundade ETC 1976. Svarar gärna på frågor och skriver mest om ekonomi och politik. Och solceller. Men det är ju politik det med.

Mejl johan@etc.se

Twitter @JohanEhrenberg