Ledare. Birger Schlaug.

2021-01-09 03:00
Puffetikett
Dagens ETC

Reklamens matadorer fungerar som terrorister

Det räcker inte med omställning, det krävs omtanke också – rent av en omstart.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Covid-19 är efterhängset, men vi i den rikare delen av världen lär med hjälp av vaccinet komma ur det redan i år. Den sociala samvaron IRL kan öka. Det är gott. Det finns sådant som är ont också.

När reklambranschens matadorer nu står i startgroparna för att ”få oss att leva som förr”, unna oss weekendresa till London, shoppingtur till New York och allt snabbare byten av allt från glasögonbågar till kök så utgör de en sorts terrorister som medverkar till att skapa klimatkris och därmed drar undan förutsättningar för att vi ska kunna bygga goda samhällen med social anständighet och demokrati. De som anser att demokrati är en parentes i människans historia är beredda att krypa fram från bruna träsk.

Hur vore det om reklambranschen skulle fatta att de leker med elden, att de används som nyttiga idioter, att deras kreativitet är del av en betingande maktutövning för att få oss att leva på ett sätt som är allt annat än hållbart?

När så kallade ekonomiska experter hävdar att det gäller att ”snabbt komma på banan igen” så ska det sättas i relation till att de inte vet ett smack om vad riktig ekonomi är. Nämligen hushållning med jordens knappa resurser. De tolvtaggare som har företräde då det talas om ekonomi må vara kompetenta att tolka den döda ekonomin men är totalt obegåvade i att tolka den levande. Den döda ekonomin är digitala siffror på konton. Den levande hittar vi i verkligheten. Den handlar om planetens förmåga att härbärgera människan och dess samhällen. I den döda ekonomin går det alldeles utmärkt att ersätta naturkapital med finansiellt kapital. Problemet är att vi inte kan leva på finansiellt kapital när naturkapital förskingrats.

Själva grundfundamentet för att vi snabbt ska komma på banan igen är att vi ska arbeta mer för att konsumera mer för att producera mer för att arbeta mer så vi kan konsumera mer. Kort sagt, få igång den ekonomiska tillväxten. På köpet är vi på väg att konsumera sönder planeten. Det räcker nämligen inte med teknisk utveckling för att ta oss ur den situation vi försatt oss i. Vi har för kort tid på oss att rädda det som räddas kan, vi har försatt oss i ett krisläge som får pandemin att framstå som en västanfläkt.

En del pratar naivt om ”grön tillväxt” som ett sätt att hålla igång den ekonomiska tillväxten. De har inte tänkt särskilt långt. Om vi ser BNP som en hink så bör innehållet i hinken bli grönare. Byt olja mot solpaneler. Byt en del kött mot ekologiska bönor. Det är nog så utmanande! Att hinken också ska bli större för varje år – det vill säga att vi har ekonomisk tillväxt – är en absurd idé för oss som kommit ända hit i samhällsevolutionen.

Nu har vi en enorm möjlighet att tänka nytt. Att fundera på vad vi ska ha både samhälle och våra liv till. Det räcker inte med omställning, det krävs omtanke också. Rent av en omstart där vi utgår från den levande ekonomin.

Låt Ekonomiekot i P1 handla om verklig ekonomi.

Förflytta ekonomireportrar utan kunskap om verklig ekonomi till någon arkivtjänst.

Lär programledarna i Agenda vad exponentiell tillväxt är (BNP mäts i sådan) så de begriper vad de talar om.

Att många kejsare kommer att stå nakna på kuppen får vi ta.

Det mest avgörande vi kan göra nu – vi borde ha lärt oss! – är att försöka skapa system och strukturer som helt enkelt inte är beroende av ekonomisk tillväxt. Gör vi oss inte oberoende av ständig tillväxt gör vi oss till fångar ett ekonomiskt hjul som måste snurra fortare och fortare för att systemet ska överleva.

Vi har för lite tid på oss för att återgå till det vanliga. Vi har för lite tid på oss för att bara lita på ny teknik. De som skapat denna tidsbrist genom att inte ta politiska beslut kommer undan i den offentliga debatten. Trots att den skammen borde vara tusenfalt större än att inhandla ett batteri till sin statsministerklocka dagarna före jul. Tänk om de stora medierna insett det! Men det är väl för komplicerat och svårt att sälja. Så det är enklare, mer lönsamt och mindre besvärligt att vara duktiga idioter.