Ledare. Johan Ehrenberg.

2014-08-14 08:44
Illustration: Ulf Lundkvist

Nej, företag behöver inte alls gå med vinst

Vinsten fungerar som en fästing på företagen. En parasit. Vill man utveckla verksamhet och nya jobb är vinsten en väldigt usel metod.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Jag vet inte varför det blivit så svårt för såväl fackföreningar som politisk opposition att svara när borgerliga företrädare säger att ”alla vet ju att företag måste gå med vinst. Det är helt naturligt”. Det är det inte alls. Företag kan drivas utan att ha som mål att gå med vinst, precis som de kan drivas med ett enda syfte – mesta möjliga vinst åt ägaren. Det handlar inte om bolagsform. Alla företag kan utvecklas och förändras utan att göra vinst. Oberoende av om de är aktiebolag, kooperativ eller familjeföretag eller föreningar eller stiftelser eller... ja allt vad världen erbjuder i form av olika juridiska personer (ett annat ord för företag). INGEN måste gå med vinst. Om företaget går med vinst betyder det att ägarna beslutat det. Inget annat. Vinst är nämligen inte detsamma som överskott i en verksamhet. Vinst är ett uttag ur företaget utöver det överskott företaget behöver. Vinsten är alltid en utpressning från ägarna mot företaget.

När man driver ett företag vill man ha mer pengar, mer kraft, i slutet på året än i början. Men det försöker man planera i sin budget. Om det är en industri behöver man forska, pengar läggs alltså i budgeten för forskning. Man behöver kanske betala fler löner. Det ingår i budgeten. Man kanske bygger ut, se en investering i budgeten. Man kanske betalar stora investeringar med ränta, det finns i budgeten och det är inget märkligt. Men vinst, alltså utöver det ett företag behöver för att växa och utvecklas, handlar om kapitalmarknadens och ägarens behov. Inte företagets eller de anställdas. För vad är egentligen kapitalmarknaden? De allra flesta människor tror nog att kapitalmarknaden ger jobb och investerar för nya jobb. Så är det inte. Kapitalmarknaden är ovanför företagen, det är spel om uppgångar på börser och valutor och räntepapper. Det är inte pengar som kommer till företagen. När börsen stiger får företagen ingenting. Bara de som äger och säljer aktierna vidare. När pensionsfonden köper aktier betyder det inte mer jobb. Bara om pensionsfonden investerar direkt i ny verksamhet kan det ge mer kraft. Ett sätt att enkelt visa att vinsten inte har något med företagens behov att göra är genom att titta på aktieutdelningar och vart de tar vägen. Om det var så att vinst till ägare var motorn för ekonomin då skulle ju aktieutdelningar ge en massa nya pengar åt företag. Men så är det inte.

Tittar man på nyemissioner och aktieutdelning så har ägarna sen 2000–2012 fått 1441 miljarder i utdelning. Men bara 352 miljarder har bolagen fått i nyemissioner. (Källa: Ett altruistiskt samhälle av Åke Iggström, sid 110.) Även krisåret 2009 tog ägarna ut mer från företagen än man skickade in. Vinsten fungerar alltså som en fästing på företagen. En parasit.

Vill man utveckla verksamhet och nya jobb är vinsten en väldigt usel metod. Bättre att ge billiga lån till företag och andra verksamheter.

Men småföretagaren då? Är det inte som Annie Lööf säger vinsten som motiverar småföretagaren att satsa och utveckla nya idéer till företag? Knappast. Småföretagare gör väldigt lite vinst. Det beror på att man oftast driver sin verksamhet för att man själv vill bestämma över sitt arbete och för att man vill ha en okej lön. Det är lönen som är småföretagarens huvudmotiv, att kunna betala sitt liv. Och friheten att styra själv. Påståendet att småföretagande drivs av vinstjakt är verklighetsfrämmande, ja faktiskt rätt föraktfullt för det jobb människor gör i egna företag.

Om företag bara drivs utifrån vinstjakten så förstörs idén med själva företagandet. Det kan man se i de privata välfärdsföretagen. Vinstdrivna skolor har 18 procent lägre lärartäthet än kommunala skolor. Varför? Kommuner ska inte gå med vinst.

Så varför har vi då all denna vinstjakt? Det finns alltid en enkel förklaring när man diskuterar ekonomi. Vinsten gynnar de som äger och de som äger vill gärna det ska fortsätta så. Och de vill gärna att fler verksamheter – de få som idag sköts utan vinstjakt – även de vill man ha in under samma system. Det är därför vi har en privatiseringsvåg. Det finns inga andra krafter bakom. Bara ägare och deras politiker som vill få ackumulera vinst.

Men vänta nu. Ska inte vinsten användas för att klara företag dåliga år? Hålla igång? Jo, men det är inte så det fungerar. Vid kriser är det oftast ökade lån och avskedade anställda som gäller. Inte nya riskerade ägarpengar. För små företag kan det vara annorlunda. Man håller ut i väntan på att det vänder. Men så är heller inte vinsten själva motorn.

Företag måste inte gå med vinst. Perioder där vinstintresset blir det viktigaste för ekonomin (vilket det varit sen 1990-talet) innebär att en liten grupp i samhället bygger nya förmögenheter på spekulationsspel, inte på investeringar. Samhället slits till allt större skillnader mellan de som äger och de som inte äger.

Så vad är det bästa sättet att mota det här?

När det gäller välfärden är det enkelt att förklara. Ingen vinst i välfärden. Och i övrigt? Ja det finns en klassisk lösning på när ett samhälle skenar iväg i girig vinstjakt. Höj lönerna.

Det är trots allt det som är kampens verkliga grundpelare. Vart ska produktionens överskott egentligen gå. Till lön eller vinst? Vad tycker du?

PS. ETC då? Alla dessa företag? Ja, de är non profit-företag. Uppstår det en oväntad vinst omsätts det direkt i nya tidningar eller nya solceller ...

Johan Ehrenberg
Johan Ehrenberg 

Grundade ETC 1976. Svarar gärna på frågor och skriver mest om ekonomi och politik. Och solceller. Men det är ju politik det med.

Mejl johan@etc.se

Twitter @JohanEhrenberg