Ledare. Beatrice Rindevall.

2018-05-11 11:00

Kräv det här av politikerna

Vilka klimatkrav borde väljare ställa på politikerna? De motioner som antogs på Klimatriksdagen nyligen ger bra svar, tycker Beatrice Rindevall.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

För att ha fungerande trygghet, jobb och stark ekonomi behöver vi en planet som mår bra och kan försörja oss. Det är utgångspunkten för Klimatriksdagen som gick av stapeln förra helgen, där hundratals besökare samlades för att sätta klimatet på agendan.

Under helgen anordnades många samtal, seminarier och event. Det samlades också in nästan 250 motioner från de engagerade och kunniga besökarna, och av dem valdes tolv ut för att lämnas till riksdagen.

De handlade om:

• Ett stoppdatum för fossila bränslen, där motionärerna vill att riksdagen under nästa mandatperiod bestämmer ett datum då förbränning av fossila bränslen förbjuds.

• En fossilfri finanssektor, som även tar upp att de statliga AP- fonderna idag investerar i några av de smutsigaste verksamheterna på jorden.

• Att garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter i världen, som kräver att Sverige ratificerar ILO-konvention 169 om urfolk och stamfolks rättigheter. Förra året mördades minst 197 personer som försvarade mark och miljö från att förstöras, och motionärerna vill att Sveriges politik för global utveckling ska utformas för att garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter.

• Att åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål, vilket innebär att klimatmålen ska sättas så att vägfordonsparken och arbetsmaskiner är fossilbränslefria till 2030, och att all transportinfrastruktur ska utgå från att nå klimatmålen.

• Att samordna tågtrafiken inom EU, genom att förenkla biljettförsäljningen och etablera en central EU-myndighet för att utvecka den europeiska järnvägstrafiken.

• En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp, som vill öka flygskatten, stoppa flygets subventioner och lagstifta för att begränsa flygbolagens högsta tillåtna utsläpp.

• En glokal livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska principer, som handlar om att svensk politik ska prioritera klimat- och hållbarhetsperspektiv, mänskliga rättigheter och samhällsnytta framför kortsiktig ekonomisk vinning.

• Att skydda kollagret i de svenska skogarna, vilket innebär att vi ska driva kalhyggesfritt och naturnära skogsbruk, och skydda minst 20 procent av den produktiva skogsmarken.

• Att återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen, som enligt motinären konstigt nog togs bort i senaste versionen av skollagen.

• Att basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för 2-gradersåtagandet, där bland annat den uppmärksammande forskaren Kevin Anderson kräver att Sverige ska vara fossilfritt 2035 och minska sina koldioxidutsläpp med 10-15 procent per år. Samtidigt måste klimatpolitiken ta ansvar för all flyg och sjöfart, redovisa konsumtionsutsläpp och inte förlita sig på negativa utsläppsteknologier och klimatkompensering.

• Att även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet, vilket innebär att alla kommuner och regioner ska vara tvugna att anta koldioxidbudgetar med årliga utsläppsminskningar på minst 10 procent.

• Och att riksdagen borde ordna en riksomfattande folkbildningskampanj, för att förbereda landets innevånare på den nödvändiga starkare klimatpolitiska styrningen.

Motionerna täcker stora och viktiga områden inom alla delar i samhället. De motioner som valdes var enligt svensk politik otroligt radikala, men enligt forskningen precis vad som behövs. Att klimatforskaren Kevin Anderson och övriga motionärer kräver utsläppsminskningar på minst tio procent per år är ett bevis på hur långt ifrån vi är den nödvändiga politiken, då de nationella utsläppen mellan 2015 och 2016 minskade med 1,6 procent. Det inkluderar inte utsläppen som svenskar bidrar med utomlands.

Klimatriksdagen lyckades med att lyfta såväl problemen som vad som krävs för att lösa dem – en radikalare politik. Klimatkrisen kommer inte lösa sig själv, och vi behöver sätta mål och åtgärder som motsvarar det som krävs för att hantera situationen. I dag tjafsar fortfarande politiker om småpotatis, och ingen regering har ännu lyckats uppvisa åtgärder som leder till att Sverige når sina åtaganden.

Det här är kraven vi borde ha på våra politiker. Det är en bra grund inför valet där politikerna borde släppa småpotatisarna och ta sig an problemet på allvar. För, som Klimatriksdagen slår fast, det är trots allt det enda sättet vi kan behålla trygghet, jobb och en stark ekonomi.

Beatrice Rindevall
Beatrice Rindevall 

Hårt arbetande miljöredaktör för Supermiljöbloggen. Ägnar sin tid åt att göra världen bättre och kommunicerar gärna med memes.

Skriver ledare i ETC nyhetsmagasin.