Ledare. .

2018-09-06 05:00
I dag gästar klimatstrejkande Greta Thunberg vår ledarsida. Bild: Maria Holm
I dag gästar klimatstrejkande Greta Thunberg vår ledarsida.
Puffetikett
Dagens ETC

Greta Thunberg: Våra liv ligger i era händer

Här är klimatkrisen – fakta från det flygblad som Greta delar ut

• Sveriges genomsnittsutsläpp av koldioxid per person och år
är elva ton, enligt Naturvårdsverket. Vissa säger att vi får
släppa ut max två ton per person och år, men det är fel. Enligt forskare på Uppsala Universitet måste vi minska våra utsläpp med minst 10-15 procent per år med start idag (Sveriges utsläpp har inte minskat senaste 30 åren, om man räknar med konsumtion), och vi måste ner till nollutsläpp inom sex–tolv år, av hänsyn till fattigare länder som måste kunna höja sin levnadsstandard. Till exempel bygga infrastruktur, som vi redan har. Allt enligt Parisavtalet.

• År 2018 är andelen koldioxid i atmosfären cirka 410 ppm (miljondelar), och inom tio–tolv år förväntas vi nå 440. Den rekommenderade maxnivån är 350 ppm. Innan den industriella revolutionen var nivån cirka 280 ppm. Vi passerade 350ppm år 1987, enligt Keelingkurvan, Mauna Loa-observatoriet.

• Det går åt cirka 23,5 ton biomassa för att tillverka en liter bensin. Alltså 23,5 ton gamla träd och dinosaurier, och några tiotals miljoner år, för att en bil ska kunna köra en mil, enligt universitetet i Utah.

• Koldioxidhalten i atmosfären styr temperaturen på jorden. Sist som halten koldioxid i atmosfären var lika hög som den är nu så var havsytan 20–25 meter högre än den är idag.

• Forskare har konstaterat att vi bara har cirka fem procent chans att klara av Parisavtalet. Och vi har mindre än två år på oss att vända utsläppskurvan brant ner, enligt bland andra Johan Rockström i studien ”Three years To safeguard the planet” från 2017.

• Just nu spenderar världen varje år över 4 000 miljarder kronor på att subventionera fossila bränslen. Den svenska miljö- och klimatbudgeten uppgår till elva miljarder kronor, men samtidigt subventionerar den svenska statsbudgeten fossila bränslen med 30 miljarder kronor per år, enligt Naturskyddsföreningen.