Ledare. Tomas Kåberger.

2020-01-07 03:00
Puffetikett
Dagens ETC
ETC Göteborg

10 milstolpar som visar att världen kan bromsa klimatkrisen

År 2019 fick klimatkris, klimatnödläge och fiaskot i Madrid mest medialt utrymme. Mycket mer än framsteg och alla härliga möjligheter att undvika ohanterliga klimatförändringar.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Energi- och klimat-året 2019 kommer att vi nog minnas för Madrid, där världens regeringar misslyckades att sammarbeta för att undvika risken för ohanterliga klimatförändringar. Kanske kommer vi också att minnas skogsbränderna i Australien som, liksom bränderna i Sverige 2018, varnade för vad global upphettning kan innebära.

Men från året som gått har vi anledning att uppmärksamma milstolpar i positiv utveckling:

1. Den politiskt drivna utvecklingen av förnybar energi som ersättning för fossil energi och kärnkraft i Tyskland har nått så långt att förnybar energi nu ger mer el än all kolkraft, och vindkraften ensam ger mer el än brunkol. Från år 2010 har förnybar el ökad med nästan 140 TWh och fossil el minskar med nästan 100 TWh. Mellanskillnaden användes för att minska kärnkraften och öka exporten.

Med den erfarenhet man byggt upp vill nu tysk industri skynda på utvecklingen. I en appell, undertecknad av bland andra Eon, Siemens och Thyssen-Krupp, säger företagen att Tysklands behöver fördubbla elproduktionen från förnybar energi till år 2030 för att behålla industrins konkurrenskraft, och man vill ha tre till fyra gånger så mycket till år 2050 för att el också ska kunna användas för att producera bränslen och baskemikalier till industrin.

2. I Portugal vann ett företag en upphandling av el genom att erbjuda sig att leverera solel för 14,7 euro/MWh, alltså ungefär 15 öre/kWh. Det är betydligt mindre än driftkostnaderna för kol- eller kärnkraftverk. Det är också bättre än de bästa buden i andra delar av världen där Brasilien och Dubai båda fick bud på solel för cirka 16 öre/kWh.

3. Sverige slog 2019 rekord i elexport, drygt 25 TWh blev nettoexporten där den absolut största delen går till Finland. Nettoimporten sker mest från Norge.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

4. I Sverige, och andra länder i norra Europa, byggs nu vindkraft utan subventioner. Kostnaden för att bygga vindkraft i Sverige ligger nu kring 30 öre/kWh. Under åren 2019-2021 finns beslut om att bygga mellan 1,5 och 2 GW varje år. Elproduktionen förväntas öka från knappt 20 TWh 2019 till drygt 40 TWh år 2022. Ökningen är dubbelt så stor som produktionen hos de gamla reaktorer som under samma tid ska stängas.

5. Det fina med att kostnaderna för förnybar el sjunkit är att förnybar el nu är billigare än olja så att förnybar el kan börja ersätta olja i transportsektorn och inom industrin. Det har aldrig varit ekonomiskt möjligt med vattenkraft eller kärnkraft efter som denna elproduktion totalt kostar mer än olja per energienhet. Det är denna ekonomiska rationalitet som ligger bakom den tyska industrins krav.

6. I USA minskade den fossila elproduktionen dramatiskt under 2019. Kolelen med mer än 100 TWh.

7. Indiens utveckling under året har varit nog så dramatisk. Kolelen såg i början av året ut att öka stort, men sedan minskade den medan förnybar el ökade. De är möjligt att fossil el, liksom kärnkraften, faktiskt minskade i Indien 2019 jämfört med 2018.

8. I Kina visar preliminära siffror att både fossil elproduktion och kärnkraft ökade 2019 jämfört med 2018. Men det tycks också som om förnybar el ökade betydligt mer än fossil och kärnkraft tillsammans! 

9. Tysklands minskade fossila elproduktion tycks mer än kompensera för Kinas ökning.

10. I USA har två kärnkraftverk helt stängts. Den reaktor som inte havererade i Harrisburg har stängts och den enda reaktorn i Massachusetts, som heter Pilgrim, likaså. I Europa stängdes reaktorer i Sverige, Schweiz och Tyskland i slutet av året. Totalt stängdes minst åtta reaktorer i världen 2019, medan ungefär hälften så många startas. Ett reaktor i vardera Iran, Ryssland och Kina har rapporterats som påbörjade under året.

Enligt de globala jämförelser som görs av analysföretag kostar ny kärnkraft två, tre eller fyra gånger så mycket som ny sol- eller vindel på de flesta håll där reaktorer byggs. Redan innan den senaste förseningen, beräknar Bloomberg kostnaden för kärnkraft i Finland till cirka två kronor per kWh.

Men kärnkraftens elproduktion ökade i världen 2019 jämfört med 2018. Det beror på att flera reaktorer togs i drift i Kina 2018 och att man återstartat några reaktorer i Japan. Den totala elproduktionen med kärnreaktorer kan bli nästan lika stor under 2019 som rekordåret 2006.

Med en ekonomiskt rationell utveckling, utan politisk korruption, kan effektivare energianvändning och förnybar energi med lönsamhet användas för att undvika ohanterliga klimatförändringar.

Utvecklingen kommer att drivas av några länder som ser den ekonomiska möjligheten i välinformerad ekonomiskt lönsam utveckling och av företag som gillar att både rädda världen och tjäna pengar.

Men viktigast är att smart energianvändning liksom sol-, vind- och bioenergi kan användas av hushåll, småföretag och ekonomiska föreningar för att minska beroendet av stora energiföretag och samtidigt minska sårbarheten.

År 2019 fick klimatkris, klimatnödläge och fiaskot i Madrid mest medialt utrymme. Mycket mer än framsteg och alla härliga möjligheter att undvika ohanterliga klimatförändringar.

Tomas Kåberger
Tomas Kåberger 

Professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande i Renewable Energy Institute, Tokyo. Han var tidigare generaldirektör för ­Energimyndigheten. Ledarskribent i Dagens ETC.