Krönika. Ann-Helen Meyer von Bremen.

2017-09-27 16:00

Vår tids största miljöhot kommer inte att lösas av några vattenflaskor

Vattenflaskföretaget är bara en av många som har insett att ’hållbarhet’ säljer och att man sällan behöver ha täckning för sina påståenden.

Köp sex flaskor kranvatten och du kompenserar hela ditt årliga utsläpp av växthusgaser, lovar företaget som planterar ett träd för varje flaska du köper. Hållbarhetsmånglarna är många och ingen synar deras påståenden.


KOM TILL BOKMASSAN!

ETC och Leopard arrangerar 29 och 30 september Bokmassan (Heden, Göteborg). Massa författare, massa böcker – och inga högerextremister.

Här hittar du all information om evenemanget.


Klimatkompensation med hjälp av trädplantering är omdiskuterat och ifrågasatt. Träd binder visserligen kol, men har samtidigt betydligt kortare livslängd än det kol som vi frigör i form av fossila bränslen och som har bildats under tusentals år. Det borde därför vara uppenbart att vår tids största miljöhot, den globala uppvärmningen, inte kommer att lösas av några vattenflaskor.

Vattenflaskföretaget är bara en av många som har insett att ”hållbarhet” säljer och att man sällan behöver ha täckning för sina påståenden. Därför kan det Stockholmsbaserade veganska cateringföretaget hävda att deras mat minskar klimatpåverkan med 90 procent, utan att presentera några fakta som stöder det påståendet. Företaget kan säga att deras mat är så klimatvänlig att den kan föda miljarder människor, men hur trevligt det än är med avocado, cashew, sesam, bladgrönt, alger och mandlar så kommer det aldrig att mätta särskilt många magar, vare sig i dag eller i morgon. Det är produktionen alldeles för dyr för. Företaget, som just nu har en nyemission på gång för fem miljoner kronor, är bara ett av många bolag som presenteras som ”matens Tesla”.

Ett annat företag odlar basilika inomhus i näringslösning med hjälp av LED-lampor. Det marknadsförs som det nya, miljövänliga sättet att mätta städernas människor, men odlingsformen är vare sig ny eller klimatvänlig – enbart belysningen drar sju gånger mer el än ett vanligt växthus. Det är också skälet till att marijuanaodling leder utvecklingen inom odlingskonceptet. Det är en av få grödor som är lönsam att odla på detta sätt.

Även stora etablerade företag surfar på hållbarhetstrenden och här finns också risk för besvikelse. Sällan bedriver bolagen hållbarhetsarbete som kostar pengar. I stället handlar mycket av hållbarhetsarbetet om att göra olika typer av effektiviseringar som också är lönsamma för företaget. I praktiken innebär det ofta satsningar på energisnålare belysning och kylanläggningar, effektivare transporter och omställning till förnybara bränslen. Ica brukar rankas som ett av landets mest hållbara företag och en stor del av deras miljöarbete består just av detta. När det gäller den sociala hållbarheten så gör Ica detsamma som de flesta företag som vill vara hållbara: man försöker få sina leverantörer att följa de lagar och internationella överenskommelser som gäller för mänskliga rättigheter och drägliga arbetsförhållanden. Försöker, eftersom det med jämna mellanrum ändå brukar dyka upp skandaler.

Det är absolut inget fel på detta arbete, tvärtom. Problemet är snarare att det borde vara så självklart att det inte skulle vara så mycket att skryta om. Frågan är vilket som är värst, att framställa normal anständighet som en hjälteinsats, eller att ägna sig åt storytelling utan substans. Vår tid behöver miljö­arbete på allvar.