Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Varje klagomål måste tas på största allvar

”Det är viktigt att sjukvården inte bara reduceras till statistik och siffror utan att vi också inhämtar patienternas och de anhörigas upplevelser av vården”, skriver debattören.

”Det är viktigt att sjukvården inte bara reduceras till statistik och siffror utan att vi också inhämtar patienternas och de anhörigas upplevelser av vården”, skriver debattören.

Bild: Tero Vesalainen/Shutterstock

Dagens ETC

När du är som svagast måste vården vara som starkast. Det gäller inte bara behandling och resultat utan även omhändertagandet. Med små medel kan vi säkerställa bättre akutmottagningar, skriver Samuel Klippfalk (KD).

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Väntetiderna på akutmottagningarna i hela landet är för långa. Efter att ha minskat under pandemin ökar väntetiderna igen. Patientnämnden i Region Stockholm har sammanställt en rapport om de klagomål som inkommit som rör väntetider på regionens akutmottagningar, barnakuter och närakuter.

Av de 906 klagomål som patientnämnden i Stockholm mottog om akutmottagningarna under 2022 gällde 141 synpunkter om långa väntetider. Klagomålen rörande väntetider ökade med 53 procent jämfört med föregående år.

Sjukvården i hela Sverige står inför stora utmaningar. Vänte­tiderna och flödet på akutmottagningarna påverkas inte minst av bristen på vårdplatser. Patienter ska inte behöva vårdas på överfulla akutmottagningar i stället för på vårdavdelningar för att det inte finns platser där. Det är därför som Kristdemokraterna i Region Stockholm vill se ett mål om beläggningsgrad på max 85 procent på sjukhusen.

Samtidigt som den här typen av förändring inte sker i en handvändning visar patientnämndens sammanställning att det finns enklare åtgärder som går att ta till på akutmottagningarna. Många upplever idag en brist på information och omvårdnad när man väntar på akuten. Det handlar exempelvis om att inte bli erbjuden mat trots lång väntan samt dålig tillgång till att köpa mat. Många väntande i behov av stöttning får heller ingen hjälp att ta sig till toaletter. Det borde vara relativt enkelt att komma till rätta med flera utav de klagomål som har uppkommit. En sådant förslag skulle kunna vara att se till att omvårdnadspersonal finns på plats på mottagningarna. Det skulle nog också ha en lugnande effekt.

Det är viktigt att sjukvården inte bara reduceras till statistik och siffror utan att vi också inhämtar patienternas och de anhörigas upplevelser av vården. Varje klagomål till patientnämnden är en individuell berättelse som måste tas på allvar. När du är som svagast måste vården vara som starkast, det gäller inte bara behandling och resultat utan även omhändertagandet.

Vi vet att särskilt äldre multi­sjuka får vänta länge på akuten och att dessa patienter snabbt blir sämre om omvårdnaden brister. Med små insatser kan vi ta ett steg mot att förbättra tryggheten för och omhändertagandet av de äldre på våra akutmottagningar.