Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Kommunerna kan inte lösa bostadskrisen själva

”Vi behöver ett helt Uppsala län i bostäder för att kunna lösa krisen. Det kräver handlingskraft och en tydlig politisk vilja,” skriver debattören.

”Vi behöver ett helt Uppsala län i bostäder för att kunna lösa krisen. Det kräver handlingskraft och en tydlig politisk vilja,” skriver debattören.

Bild: Janerik Henriksson/TT

Dagens ETC.

I dagens Sverige subventioneras renoveringen av lyxvillor i Danderyd medan ungdomars bostadssituation blir alltmer bekymmersam. Kommunerna måste bygga mer. Men då måste staten också göra sitt.

Det skriver Peter Schilling (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbybergs stad.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Bostadsmarknaden är en av vår tids största utmaningar. Tillgången är bristfällig, balansen mellan ägt och hyrt boende är rubbat och framtidsvisionerna är dystra. De största förlorarna är unga vuxna. I Hyresgästföreningens senaste rapport om Unga vuxnas boende framgår att nästan var fjärde invånare mellan 20 och 27 år bor kvar hos sina föräldrar. Av dessa är omkring 200 000 ofrivilligt hemmaboende. Det är en dyster utveckling som drivs av ihållande bostadsbrist och ökad ojämlikhet. Grundproblemet är att det byggs för lite. Lösningen är lika svår som enkel – vi behöver ett nytt politiskt bostadsprojekt.

Det senaste decenniet är min hemkommun Sundbyberg staden som har byggt allra mest. Detta följs av bland annat Upplands Väsby och Täby. Som Hyresgästföreningen påpekar skulle bostadsbristen vara löst inom fyra år om alla byggde i samma takt som våra kommuner.

Till följd av lågkonjunkturen har byggambitionerna sänkts. I kombination med regeringens avskaffande av det statliga investeringsstödet och de nyligen fastställda rekordhöga hyreshöjningarna, ser framtiden inte ljus ut för den som vill ta sig in på bostadsmarknaden.

Inte heller hjälper det att den bostadspolitiska diskussionen har lyst med sin frånvaro de senaste decennierna. Därtill har avregleringen av bostadsmarknaden och en gynnsam skattemodell för de som har råd att äga sin bostad accelererat en ohållbar utveckling. I dagens Sverige subventioneras renoveringen av lyxvillor i Danderyd medan ungdomars bostadssituation blir alltmer bekymmersam.

Nyblivna sjuksköterskor, poliser och lärare ska ha råd att bo i storstadsregionerna. Det är viktigt för oss alla. För att kunna uppnå ambitionerna om blandade bostadsområden behöver staten också möjliggöra för kommunerna att öka sitt bostadsbyggande. Vi behöver därför mer än ett återinförande av det statliga investeringsstödet. Ett särskilt stöd för nyproduktion av hyresrätter särskilt för unga vuxna skulle exempelvis vara en bra början.

Det är helt uppenbart att den kvasimarknaden vi befinner oss i inte funkar. För att skydda unga från skyhöga hyror behöver deras rätt till boende stärkas. Detta gör vi bäst genom att rikta stöd även till konsumenten och inte bara bostadsherrarna. På kort sikt behöver bostadsbidraget höjas. På längre sikt behöver vi se över hur vi matchar hyrorna med inkomstnivåerna, inte minst genom hyrestak.

Vi socialdemokrater vill se ett statligt bostadslån för förstagångsköpare. Det är en målinriktad politik som skulle hjälpa fler att komma in på bostadsmarknaden. I Spanien går vårt systerparti ännu längre – där vill PSOE subventionera upp till 20 procent av handpenningen för unga vuxna och har klubbat igenom en lag som reglerar hyrorna i extra konkurrerade områden såsom huvudstadens stadskärna.

Vi behöver ett helt Uppsala län i bostäder för att kunna lösa krisen. Det kräver handlingskraft och en tydlig politisk vilja. Kommunerna klarar det inte själva. De offentliga investeringarna behöver ledas av en offensiv nationell bostads­politik. Det är dags att ta tillbaka den demokratiska kontrollen över bostadsförsörjningen.