Hoppa till innehållet

Replik

Debatt: Hållbar bilism måste få en central roll i Sverige

”Naturvårdsverket slår fast att 2030-målet kan nås, med en snabb utsläppsminskning som beror på fler elbilar och höjd reduktionsplikt”, skriver debattören.

”Naturvårdsverket slår fast att 2030-målet kan nås, med en snabb utsläppsminskning som beror på fler elbilar och höjd reduktionsplikt”, skriver debattören.

Bild: Anders Wiklund/TT

Dagens ETC

Det finns förstås inget som påminner om en riksdagsmajoritet för att bilkörningen ska upphöra. Bilen behövs i stora delar av landet. Det måste ändå vara utgångspunkten när vi drastiskt ska minska trafikens utsläpp, skriver Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Bilen är aldrig lösningen, menar Miljöpartiets klimatnätverks sammankallande Karin Svensson Smith (ETC 13 mars). Hon kritiserar den bonus för elbilar som de rödgröna införde och den nuvarande regeringen avskaffat – vilket språkröret Per Bolund är kritisk mot. Vad som egentligen är Miljöpartiets politik är inte självklart, särskilt som Svensson Smith också ifrågasätter stimulansen för solceller och distansarbete. Svensson Smiths grund är att ”att söka klimatreformer som kan få ett folkligt stöd och ha betydelse i nästa valrörelse” med betoning på det sista; solcellerna har ju närmast blivit en folkrörelse och elbilen kan med stimulans blir överkomlig för vanligt folk. 

Det finns förstås en solid riksdagsmajoritet för att bilen visst är lösningen i många situationer; att den behövs i stora delar av landet inser de flesta. Bilen behövs i stora delar av landet och det inser de flesta. Däremot står sju av åtta riksdagspartier (däribland MP) bakom att transportsektorns klimatpåverkan ska minska snabbast i världen, med 70 procent 2010–2030. 

Naturvårdsverket slår fast att 2030-målet kan nås, med en snabb utsläppsminskning som beror på fler elbilar och höjd reduktionsplikt. Båda delar hotas av regeringen ­Kristersson snabbskrotade premie för el- och gasbilar och hot om att åter höja andelen fossilt i driv­medlen vi tankar. Det pekar också på att bilar som drivs på till exempel grön el eller biogas kan vara en del av ett hållbart resemönster. 

Därför driver vi att omställningen ska vara lönsam, med den konverteringspremie som MP drev igenom i statsbudgeten för år 2021 men som aldrig genomfördes, och med riktade premier för eldrivna lätta lastbilar och andra arbetsfordon som idag i allt väsentligt går på fossil diesel, därtill enligt fransk modell ett pristak på hur dyr en elbil får vara för att få premie. 

Vi tar också fasta på att en bil i snitt är oanvänd 96 procent av tiden, och vill stimulera bildelning bland annat genom att sänka momsen från 25 till sex procent – samma som annan kollektivtrafik inklusive helikopterturism (!) och limousinehyra.

Svensson vill förbättra kollektiv­trafiken och cyklingen, med fokus på låginkomsttagare. Det är klokt, särskilt som VTI har visat att sannolikheten att man cyklar ökar med utbildning och inkomst – trots att det är ett billigt färdmedel. I 2030-sekretariatets Beteendepraktika, som lanseras 28 mars, föreslår vi bland annat:

Nationella mål. Cyklingen ska stå för 20 procent av alla resor år 2030, fördubblat till 2035, och fyra av tio motoriserade resor ska vara kollektiva. Dessa mål som tagits fram av respektive bransch skulle ge Trafikverket och länsstyrelserna en tydlig målbild.

Transportslagsoberoende reseavdrag, som alla partier utom SD var ense om så sent som i juni i fjol. Det skulle bryta bilens dominans i arbetsresorna, och i väntan på att riksdagsmajoriteten återuppstår bör Skatteverket i årets deklaration stävja det utbredda fusket med reseavdrag med bil. 

Lagstadgad rätt att jobba distans, som Storbritannien och Nederländerna redan infört. Det är synd att Svensson ställer det mot ”pendlarkort som löneförmån till de anställda som måste vara fysiskt närvarande för att kunna utföra sina arbeten” – båda åtgärderna kan vara delar av en kostnadseffektiv klimatpolitik. 

Lokalt beslutade trängselavgifter. En av mycket få propositioner på miljöområdet som regeringen lägger under våren handlar om att flytta kameror för trängsel­avgifterna i Solna; varenda detaljfråga måste beslutas av riksdagen. Det är ineffektivt, och kommunernas urgamla rätt att sig själva beskatta bör utvidgas till att också omfatta trängsel­avgifter.

Delad mobilitetscheck, såsom Frankrike nyligen infört. Då kan inte minst låginkomsttagare upptäcka de nya möjligheterna att bli en smart mobilist, med lägre kostnader och klimat­påverkan än om bilen alltid är svaret. 

Beteendeskiftet är en nyckel för en snabb och socialt hållbar minskad klimatpåverkan från transportsektorn, men inte den enda. Hållbar bilism har också en central roll – minskad, delad, förnybar, ­elektrifierad, men inte avskaffad.