Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Visar att progressiv reformism är möjlig

MIssnöjet med den nyliberala åtstramningspolitiken har i Portugal kanaliserats vänsterut, menar debattören.
MIssnöjet med den nyliberala åtstramningspolitiken har i Portugal kanaliserats vänsterut, menar debattören. Bild: Bild: Francisco Seco/AP/TT

ETC nyhetsmagasin.

Reformisternas inträde på den politiska scenen i Sverige aktualiserar utvecklingen i Portugal på senare år. Där finns exempel på hur social­demokraterna (Socialistpartiet) med stöd och påtryckningar från vänstern vänt en nyliberal åtstramningspolitik till en progressiv reformpolitik.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC nyhetsmagasin som står för åsikten.

I kölvattnet på finanskrisen drabbades Portugal av ett hårt åtstramningspaket 2011 som dikterades av EU-kommissionen, IMF och Europeiska centralbanken. Paketet kompletterades av den dåvarande portugisiska center-högerregeringen med ytterligare åtstramningar; pensionsåldern höjdes, kollektivavtal sades upp, arbetsrätten urholkades, skatter höjdes och välfärden underfinansierades.

20 procent av befolkningen drevs under fattigdomsgränsen (5 000 euro/år) och en halv miljon lämnade landet. BNP minskade med 7,9 procent på fem år samtidigt som arbetslösheten ökade till 17,6 procent och ungdomsarbetslösheten till 40,6 procent.

 

Åtstramningspolitiken väckte en bred folklig protest med massdemonstrationer i många städer. Missnöjet resulterade i en tillbakagång i parlamentsvalet 2015 för det regerande center-högerblocket, Partido Social Democrata och Partido Popular som tillsammans fick 38,6 procent av rösterna. Socialistpartiet fick 32,3 procent och de övriga rödgröna partierna Vänsterblocket, kommunistpartiet och De gröna 18,5 procent tillsammans.

Efter valet förväntade sig många bedömare en blocköverskridande koalition mellan center-högern och Socialistpartiet. Men istället slöts en överenskommelse mellan Socialistpartiet, Vänsterblocket, kommunistpartiet och De Gröna som innebar att Socialistpartiet bildade en minoritetsregering med stöd av de övriga rödgröna partierna.

Överenskommelsen innebar bland annat att Socialistpartiet gick med på att rulla tillbaka åtstramningsåtgärderna, minska skatter, höja pensioner och löner samt stoppa privatiseringarna. Vänsterblocket och kommunisterna fick å sin sida backa på bland annat kraven om att lämna euron och Nato. Att Socialistpartiet valde vänstern före högern berodde dels på det folkliga missnöjet med åtstramningspolitiken, dels på rädslan att marginaliseras som Pasok i Grekland och flera andra socialdemokratiska partier i Europa.

Under mandatperioden 2015-2019 har Socialistpartiet med stöd av Vänsterblocket, kommunistpartiet och De Gröna fört en expansiv politik som varit unik i Europa. BNP har ökat med 1,8, 1,9 och 2,8 % åren 2015-2017. Löner och socialförsäkringar har höjts, privatiseringar har stoppats och arbetslösheten har mer än halverats till 7 % 2018. Tillfälligt anställda inom offentlig sektor har fått fasta jobb och för 700 000 fattiga familjer har utgifter för el och resor reducerats.

Dessutom har skatten på arbetsinkomster sänkts medan skatten för storbolag höjts; tilläggsskatter på löner och pensioner har tagits bort samtidigt som en ny skatt på lyxfastigheter införts. Vräkningar av gamla och personer med funktionsnedsättning har stoppats och en revision av hyreslagstiftningen med syfte att skydda hyresgästerna har genomförts. Kollektivavtal inom offentlig sektor har återinförts, uppsägningarna av offentliganställda har upphört och garantier för socialförsäkringar för egenföretagare har införts. I budgeten för 2019 ligger bl.a. en sänkning av universitetsavgifter med 20 %, gratis läroböcker inom skolan och barntillsyn för alla barn.

Jämfört med många andra EU-stater har varken högerpopulister, rasister eller nyfascister haft någon framgång i Portugal. Missnöjet med den nyliberala åtstramningspolitiken har kanaliserats vänsterut och Socialistpartiet och de rödgröna partierna har fört en progressiv reformpolitik som ryckt undan mattan för den yttersta högern.

Inför parlamentsvalet den 6 oktober i år ser det fortsatt ljust ut för Socialistpartiet och vänstern. Enligt det senaste årets partisympatiundersökningar har de tillsammans mellan 51 och 57 % av väljarna med sig mot 31-37 % för centern-högern.

PRENUMERERA PÅ ETC HELG

Den här artikeln kommer från veckans ETC Helg.
Vill du prenumerera för under 16 kronor numret?
Här kan du teckna en prenumeration.