Hoppa till innehållet

ETC Malmö

Debatt: Vi vill utveckla i stället för att avveckla

"En väl fungerande verksamhet ska slås sönder och många är djupt oroade. Samhällets mest utsatta diskuteras som en investering."
"En väl fungerande verksamhet ska slås sönder och många är djupt oroade. Samhällets mest utsatta diskuteras som en investering." Bild: Bild: Johanna Norin/TT

ETC Malmö.

De blågrönas politik i Helsingborg handlar om att allt mer av offentlig sektor ska bolagiseras och privatiseras. Bit för bit vill den styrande blågröna majoriteten, det vill säga Alliansen och Miljöpartiet, ge privat kapital möjligheten att investera långsiktigt i våra samhällstjänster. Den avkastning som kapitalet kräver, det är något som skattebetalarna får bidra med.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Malmö som står för åsikten.

Arbetsmarknadsnämnden i Helsingborg har inom enheten SIA, Steget innan arbete, på uppdrag av vård- och omsorgsnämnden bedrivit arbetsträning och daglig verksamhet både för de som bedöms ha förutsättningar att kunna integreras i arbetslivet och för de som har behov av stimulans och utmaningar av ett annat slag än det som ges inom mer traditionell daglig verksamhet. 

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det du läser?
Swisha en peng till: 123 148 087 0

Vård- och omsorgsnämnden har nu valt att inte förlänga avtalet från och med årsskiftet. Verksamheten ska i fortsättningen upphandlas på entreprenad. En väl fungerande verksamhet ska slås sönder och många är djupt oroade. Samhällets mest utsatta diskuteras som en investering.  

Entreprenadutsättningen följer samma mönster som när vård- och omsorgsnämnden tidigare i år tvärtemot merparten av den forskning som finns på området beslutade att lägga ut fyra boenden för äldre och fyra gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning på entreprenad. Detta också trots vårdtagarnas och personalens protester och utan att någon utvärdering gjorts av tidigare entreprenader.

Dessutom beslutade man att enbart låta privata företag ta hand om den personliga assistansen i staden. De personer, som tidigare valt kommunen som utförare, kan vid årsskiftet bara vända sig till privata företag och personalen får söka en annan arbetsgivare. 

Konkurrens skulle ge bättre kvalitet och vara kostnadseffektivare, var de argument som allianspartierna använde när man år 2010 lade ut bland annat all skötsel av gator, park, naturmark och fiskevård på entreprenad. Eftersom det nu gått snart sex år, tyckte vi i Vänsterpartiet att det kunde vara dags för en utvärdering. Blev det bättre, blev det billigare? 

Vi skrev en motion om detta. Som klok hushållare med stadens resurser och med ansvar för servicen till kommuninvånarna borde det vara självklart att vilja göra en utvärdering. Men icke sade de blågröna och röstade för avslag på vår motion.

Om det blir bättre, bryr man sig mindre om. Valfrihet är honnörsordet. Men när de blågröna talar om valfrihet, är det en valfrihet för arbetsköparna som man menar. För de som är i en verksamhet som läggs ner, så minskar valfriheten. 

Vi har en helt annan syn på hur välfärden kan bli bättre och vi vill utveckla i stället för att avveckla verksamheterna. Forskning och erfarenhet visar att ökad kvalitet och effektivitet går via ökat inflytande för personalen, inte utförsäljning. Självstyrande enheter och intraprenader har varit framgångsrika. Men de blågröna i Helsingborg väljer att gynna marknadens aktörer.

Ämnen i artikeln