Hoppa till innehållet

ETC Malmö

Debatt: Vi vill se ett Lundaeko som syns i politiken

”I fullmäktige yrkade alliansen på ännu vagare formuleringar gällande andelen ekologisk mat. ’Ska öka’ är ett väldigt oklart mål. Är det en procent? Tio? En ­promille?”, skriver debattörerna.
”I fullmäktige yrkade alliansen på ännu vagare formuleringar gällande andelen ekologisk mat. ’Ska öka’ är ett väldigt oklart mål. Är det en procent? Tio? En ­promille?”, skriver debattörerna. Bild: Bild: Pontus Lundahl TT & Fredrik Sandberg/TT

ETC Malmö

Kommunfullmäktige i Lund antog den 26 oktober 2017 en uppdaterad version av kommunens styrmedel för ekologiskt hållbar utveckling, Lundaeko II. Feministiskt initiativ (Fi) är naturligtvis positivt inställda till Lundaeko och vi har allt gott att säga om våra tjänstepersoners arbete med revideringen. Vi vet dock att vi kan ännu bättre.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Malmö som står för åsikten.

Fi vill se ett ambitiöst och kraftfullt Lundaeko II som på riktigt fungerar som riktlinje och regel i våra politiska beslut. Fi Lund vill se mål som tar hänsyn till den köpta produktens relativa klimatpåverkan i Lund och resten av världen, mål som successivt fasar ut miljöfarliga transportsätt och minskar kommunens bilberoende, mål som är konkreta och går att följa upp.

Fi är ett feministiskt, intersektionellt parti med social och ekologisk hållbarhet som några av våra starkaste drivkrafter. Att värna om miljön är att värna om nutida och framtida generationer, och hälsa och livskvalité för alla levande individer.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8

När Lunds kommun gör upphandlingar är det garanterat mer ofta än sällan som de produkter vi köper in har producerats utanför kommunens gränser, och därför genererar majoriteten av sina utsläpp någon annanstans.

Att det är svårt och komplext att göra livscykelanalyser är en klen ursäkt. Det finns gott om experter inom området, exempelvis Naturvårdsverket och Sveriges Lantbruksuniversitet, som redan har tagit fram tillgänglig och relevant information för att vi i Lund ska kunna ta välgrundade beslut.

Vi vet mycket väl att det finns produkter med större klimatpåverkan än andra. Animaliska produkter till exempel har en enormt mycket större negativ påverkan på miljön och klimatet, i fråga om jordarealer, vattenåtgång, kemikalie- och läkemedelsförorening samt växthusgasutsläpp, jämfört med vegetabiliska. Trots detta finns inget uttalat mål i Lundaeko II om att minska kommunens inköp av animalier.

I fullmäktige yrkade alliansen på ännu vagare formuleringar gällande andelen ekologisk mat. ”Ska öka” är ett väldigt oklart mål. Är det en procent? Tio? En promille? Minsta ekologiska morot blir en måluppfyllelse.

De rödgröna var nöjda med den uppdaterade versionen och önskade inte några skarpare mål. I alla fall inte i dagsläget. Vi frågar oss när tiden i så fall är inne att bedriva progressiv miljöpolitik?

Då Fi:s återremissyrkande föll valde vi att rösta för de rödgrönas förslag för att förhindra att alliansens yrkande skulle vinna. Därmed inte sagt att vi är nöjda.

Men oavsett om Lundaeko är ett väl genomarbetat dokument eller inte så finns det ingen poäng i att revidera det om det inte också innebär att dokumentet omsätts i praktiken.

Står verkligen Lunds partier bakom de mål som de själva genom Lunda-eko satt upp? Att tacka ja till två enorma utbyggnader av E22, nya av-, och påfarter, säga nej till Fi:s förslag om en vegetabilisk norm i skolor och förskolor och fortsätta godkänna detaljplaner med mer parkeringsyta än innergårdar är inte att följa Lunda-ekos riktlinjer.

Det är för oss ofattbart hur övriga partier kan investera så mycket tid och skattepengar i en strategi för ekologisk hållbarhet när de samtidigt driver en politik som konsekvent motarbetar just detta. Gör om, gör rätt, för Lunds kommun kan bättre!

Gubb Marit Stigson
Feministiskt initiativ Lund, ersättare i kommunfullmäktige och Tekniska nämnden

Bo Wennergren
Feministiskt initiativ Lund, ersättare i Byggnadsnämnden

Stefan Andersson
Feministiskt initiativ Lund, ersättare i kommunfullmäktige

Cherry Batrapo
Feministiskt initiativ Lund, kommunfullmäktigeledamot, ersättare i Vård- och omsorgsnämnden

Alida Gadea
Feministiskt initiativ Lund, ordförande

Sengül Köse Lindqvist
Feministiskt initiativ Lund, ersättare i Kultur- och fritidsnämnden

Caroline Ljungqvist
Feministiskt initiativ Lund, partiföreträdare och ersättare i Barn- och skolnämnden

Pernilla West
Feministiskt initiativ, partiföreträdare, gruppledare i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen

Ämnen i artikeln