ETC Örebro

Debatt: Vi vill införa AT-tjänstgöring för sjuksköterskor

Bild: Bild: Tore Meek/NTB Scanpix/TT

ETC Örebro. Sjuksköterskor väljer att lämna den svenska vården och byter yrke. Vi måste stärka sjuksköterskorna i deras yrkesroll och förbättra deras arbetsvillkor, skriver debattörerna.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte ETC Örebro som står för åsikten.

Sjuksköterskor väljer att lämna den svenska vården och byter yrke. Vi måste stärka sjuksköterskorna i deras yrkesroll och förbättra deras arbetsvillkor, skriver debattörerna. 

Stängda vårdplatser, långa väntetider, orimliga krav på kvarvarande personal och ökande sjukskrivningar. Detta är konsekvenser av att allt fler sjuksköterskor väljer att lämna den svenska vården. Många väljer Norge där både löner och arbetsvillkor är bättre. Andra överger vården helt och går till andra yrken. 

Sjukvården kräver allt mer av specialistkunskaper samtidigt som arbetstempot vrids upp. Detta ökar kraven på arbetsgivarna att ge nyutbildad personal tid att växa in i rollen och ansvaret. Här brister vi i dag. 

Efter bara några veckors arbetsplatsintroduktion, förväntas en nyutexaminerad sjuksköterska att självständigt ansvara för vård och avancerade medicinska insatser runt svårt sjuka patienter och samtidigt ha en arbetsledande roll för kollegor med mycket längre erfarenhet av vården. Detta är egentligen orimliga krav – men tyvärr ofta den verklighet som sjuksköterskan ställs inför.

Redan 2001 konstaterade Socialstyrelsen att nyutexaminerade sjuksköterskors färdighet behövde förbättras när det gällde hantering av apparatur och utrustning, förmågan att hantera deras arbetsledande roll och inte minst att hantera hela yrkesrollen. Slutsatsen var att allmäntjänstgöring för grundutbildade sjuksköterskor skulle införas. 

Dagens situation visar att Socialstyrelsens bedömning för snart 15 år sedan var rätt. Nu är det dags att agera! Därför vill vi att AT-tjänstgöring för sjuksköterskor införs. Detta finns redan till viss del i några landsting, varför det inte är något oprövat kort. För att förstärka sjuksköterskorna i deras yrkesroll och förbättra deras arbetsvillkor anser vi att AT-tjänstgöring för nyutexaminerade sjuksköterskor skall införas även inom våra landsting.

Svensk vård är beroende av att sjuksköterskans yrkesroll är långsiktigt hållbar. Läget är akut. Det är hög tid att vända trenden så att de som går sjusköterskeutbildningen också väljer att arbeta inom svensk sjukvård – som på många sätt är bäst i världen.