Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Vi utlovar robust välfärd

Bild: Paul Björkman

Dagens ETC.

Det nya styret i Västra Götalandsregionen kallar sig Rödgrön ledning och består av S, V och MP. Nu berättar de om sina budgetsatsningar på vård, kollektivtrafik och löner.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Vi i Rödgrön ledning vill gå från ord till handling och jämna ut könsskillnaderna i vårt samhälle. Vårt utgångsläge är en grön, feministisk regionpolitik som bottnar i alla människors lika värde och möjligheten för våra invånare att leva och bo i hela Västra Götaland. I en tid av oro behövs framtidshopp, optimism och sammanhållning för en positiv utveckling och trygghet.

Västra Götalandsregionen befinner sig i ett utmanande läge, med inflation, höjda elpriser, stigande räntor och en väldigt stor ökning av pensionskostnader. Vi är oroliga för utvecklingen av statsbidragen med den nya regeringen. Statsbidragen är en stor förutsättning för att landets regioner ska kunna ge våra invånare en god välfärd, där vi gemensamt mellan stat och region måste samarbeta.

Vårt mål är att på bästa sätt jobba bort vårdköer, förbättra personalens arbetsmiljö, erbjuda en ännu bättre kollektivtrafik och minska utsläppen för att motverka klimatkrisen vi befinner oss mitt i.

Därför gör vi följande förändringar i vår tilläggsbudget för Västra Götaland:

– 1 400 miljoner kronor mer i ­generellt tillskott till hälso- och sjukvård jämfört med 2022.

– 25 miljoner kronor för stärkt samordning kring förlossningsvården.

– 25 miljoner kronor för korta resor över zongränser i kollektiv­trafiken.

– 55 miljoner kronor för att sänka priserna i kollektivtrafiken från 1 maj 2023.

– 25 miljoner kronor i låglöne­satsning.

Våra invånare måste få vård i tid, genom ökad tillgänglighet och kort­ade köer. Vård efter behov ser vi att bara den offentliga vården i egen regi kan garantera. Västra Götaland ska erbjuda arbetsplatser med en hållbar arbetsmiljö, jämställda löner och där heltid är en rättighet och som ska innebära en rimlig arbetsbelastning.

Vi ser att Västra Götalandsregionen kan och måste vara ett föredöme för grön omställning. Vi ska vända utvecklingen och ge region­ens koldioxidbudget den tyngd som krävs för att minska koldioxidutsläpp och energiåtgång, samtidigt som vi bevarar och stärker den biologiska mångfalden.

Våra invånare måste få ett ökat utbud av kollektivtrafik även utanför städerna, bättre närtrafik och självklart ett stopp för höjda biljettpriser.

Vi som ledning måste vara lyhörda och öppna för dialoger och synpunkter. Vi kommer att leda regionen baserat på tillit till våra anställdas kompetenser, och bygga vidare på det goda samarbetet som finns inom regionen. Minskad ­administration och ökat individ­fokus i kombination med att ­fokusera på det lokala och innovation är viktiga nycklar framåt för oss.

Vi står inför en stor utmaning i en föränderlig tid, men vi ser stora möjligheter att bättre använda de resurser som finns i vår region för att bygga en robust välfärd i Västra Götaland.

00:00 / 00:00