Hoppa till innehållet

Stockholm

Debatt: Vi skärper kraven på privata hemtjänstbolag

Dagens ETC

Vi i den rödgröna majoriteten i Stockholms stad går nu fram med skärpta krav på privata hemtjänstföretag. Vi ska alla kunna lita på hemtjänsten. Nu städar vi upp röran efter högerns privatiseringar och tar tillbaka kontrollen över välfärden.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Stockholms stad har under de senaste veckorna tvingats säga upp avtalet med fyra bolag som utfört hemtjänst i staden. Vi har inlett granskningar som konstaterat en lång rad brister. Det handlar dels om att bolagen har saknat anställningsavtal för personal, att det saknats arbetskläder och lämpliga tvättmöjligheter, men även om vilseledande marknadsföring och brott mot sekretess och tystnadsplikt. Ett av bolagen har dessutom haft en pågående Ivo-process sedan sommaren 2022. 

Så här får det bara inte gå till. Bluff och båg hör inte hemma i hemtjänsten. 

Vi har även ett fall där ett hemtjänstbolag har gått i konkurs. Det konkursade bolaget har i sin tur försökt föra över sina ”kunder” till ett systerbolag med liknande ägarstruktur. I denna process har bolaget fört över sekretessklassade personuppgifter från det konkursade bolaget till systerbolaget, vilket ledde till att staden sa upp avtalet även med detta bolag. Så här får det bara inte gå till. Bluff och båg hör inte hemma i hemtjänsten. 

Nu arbetar staden med att se till att alla de som drabbas får hjälp av en annan hemtjänst, antingen i stadens egen regi eller hos en privat utförare. Det kommer att gå bra, även om det förstås alltid är en ansträngning för kommunen när privata utförare med kort varsel lägger ner. Det är i grunden ett systemfel, där äldreomsorgen inom stadens egen regi tvingas ta ett betydligt större ansvar och ha en helt annan nivå av beredskap än den privata sidan. 

Det har varit alldeles för enkelt att starta hemtjänst i Stockholm. Därför går vi nu fram med skärpta krav på de hemtjänstföretag som vill etablera sig i staden. Det här kommer att innebära arbetsrättsliga förbättringar för personalen och göra det betydligt svårare för privata aktörer som bara är ute efter att tjäna pengar att starta upp. 

I ett Stockholm där 65 procent av hemtjänsten utförs av privata hemtjänstföretag är det helt avgörande att vi skärper kraven. Därför beslutar vi nu om:

1. Skärpta krav om andelen av personalen hos en utförare som har tillsvidareanställning med heltid. Vi behöver kraftigt minska andelen timavlönad personal. Det är viktigt både för kontinuiteten hos omsorgstagarna och för personalens arbetsvillkor.

2. Företag som tidigare har misskött sig ska inte få starta verksamhet i staden. Ett företag som har klandrats av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och därför har en pågående juridisk process om att bli av med licensen ska inte få etablera sig under lagen om valfrihet i Stockholm. 

3. Nya möjligheter till referenstagning, som möjliggör för staden att ta referenser från andra kommuner där omsorgsföretaget sedan tidigare har varit etablerade. Det innebär i praktiken att staden ges möjlighet att utesluta avslå ansökningar från företag som tidigare har misskött sig eller uppvisat betydande brister.

Vänsterpartiets fokus är att ha en äldreomsorg där hemtjänstpersonalen inte tvingas räkna tiden i sekunder och där pengar som öronmärkts för en god omsorg inte hamnar i fickorna på omsorgsföretagen. Vi ska alla kunna lita på hemtjänsten. Nu städar vi upp röran efter högerns privatiseringar och tar tillbaka kontrollen över välfärden.

Ämnen i artikeln