Debatt. .

2016-01-12 03:00
Gränskontroll på Kastrup. Bild: Johan Nilsson/TT
Gränskontroll på Kastrup.

Vi måste stå upp mot regeringens politik

Regeringens åtgärder med syfte att hindra människor på flykt att söka en fristad i Sverige innebär att asylrätten begränsas och barnkonventionen sätts ur spel. Nu är det dags för svenska folket att höja sina röster och aktivt visa sitt missnöje med denna förödande politik, skriver Lukas Sköld och Isa Lybeck för Folkkampanj för asylrätt.

Den 4 januari införde regeringen id-kontroller vid Sveriges gränser i form av ett utökat transportöransvar för båtar, bussar och tåg. Syftet är att hindra asylsökande utan identitetshandlingar från att nå Sverige. Eftersom var och en som når Sverige får söka asyl bryter gränskontrollerna formellt inte mot asylrätten, men de sätter den i praktiken ur spel. Att flyktingarna kan söka asyl någon annanstans är en klen tröst eftersom Sveriges åtgärd bidragit till ”tävlingen om att vara sämst i klassen”.

EU:s kollektiva kriminalisering av asylsökandes resor till EU kompletteras nu av de enskilda ländernas ansträngningar för att slippa ta emot människor på flykt och försvåra för dem att få skydd. Om vi inte agerar mot detta kan Östersjön förvandlas till ett nytt Medelhavet.

Reglerna för uppehållstillstånd ändras så att alla som beviljas asyl i Sverige endast får tillfälliga uppehållstillstånd, undantaget det lilla antal som utgör kvotflyktingar. När det tillfälliga tillståndet löper ut kan personen ansöka om förlängning, men beviljas endast permanent uppehållstillstånd om hen kan försörja sig själv. Det framgår inte av förslaget om det ska finnas någon möjlighet till permanent uppehållstillstånd för äldre, sjuka och barn som inte kan förväntas skaffa sig en inkomst. Att människor med behov av skydd tvingas fortsätta leva i otrygghet undergräver asylrätten och försvårar integrationen. För barn och krigsskadade är tillfälliga uppehållstillstånd förödande – trygghet krävs för rehabilitering!

Den som får uppehållstillstånd men inte flyktingstatus får endast återförenas med sin familj i Sverige om hen lyckas få permanent uppehållstillstånd genom arbete. Den som får uppehållstillstånd med flykting­status ska få återförenas med sin familj även med tidsbegränsat tillstånd, om personen ansöker om detta inom tre månader efter att hen fått flyktingstatus i Sverige. Efter det måste personen kunna försörja både sig själv och sin familj för att de ska få komma hit. Enligt barnkonventionen har ett barn rätt att återförenas med sin familj om familjen har splittrats, även över statsgränser. Att hindra familjeåterförening strider mot barnkonventionen och undergräver dessutom asylrätten genom att förhindra det lagliga och säkra sättet att rädda familjen – anhöriginvandring. Vi kommer att se fler barn dö på Medelhavet om vi inte tillsammans står upp mot regeringens politik.

Sedan september 2015 har det medmänskliga engagemanget hos svenska folket varit enormt. Individer från alla delar av samhället har ställt upp för människor på flykt genom att skänka pengar, mat och kläder, och många har för första gången engagerat sig ideellt för att ge de människor på flykt som kommer till Sverige ett värdigt bemötande och den hjälp de behöver. När Sveriges gränser nu stängs, kan det på sätt och vis verka som om behovet minskar i takt med att färre flyktingar släpps in i landet. Vi menar att det är nu som svenska folket på allvar måste stå upp för medmänskligheten och visa makthavarna att vi inte accepterar en politik som inskränker asylrätten och strider mot barnkonventionen och mänskliga rättigheter. Vi är många som tar avstånd från regeringens åtgärder i sak, men det räcker inte längre sitta hemma och skaka på huvudet. Vi har alla ett gemensamt ansvar att agera för en human flyktingpolitik! Därför stödjer vi Folkkampanj för Asylrätt.

Lukas Sköld

Isa Lybeck

Refugees Welcome Stockholm, för Folkkampanj för Asylrätt

Här kan du skriva under uppropet Folkkampanj för Asylrätt.