Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Vi har ingen elbrist i Sverige!

ETC nyhetsmagasin

Svenska folket investerade i sin industriella framtid då Sverige byggde ut vattenkraften. Men den nya regeringen stoppar utvecklingen av hållbar el och stöder istället atomindustrin.

Ett sätt att åter ta makten över naturresurser och el är att tillsätta medborgarråd, skriver klimataktivisterna Ola Gabrielson och Janine O’Keeffe.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC nyhetsmagasin som står för åsikten.

Svensk el har gjorts till en råvara precis som skog och järnmalm, en naturresurs som kan kontrolleras av privata och utländska vinstintressen. I dagens Sverige är vi inte längre självförsörjande på el. Politikerna hotar oss med elkris i landet, samtidigt som de tillåter producenterna att exportera el till högstbjudande.

Men har vi verkligen elkris på riktigt i Sverige, och varför motiverar det att regeringen håller presskonferens – när de samtidigt knappt nämner den mycket större kris som klimatkatastrofen innebär? Den nuvarande regeringens politik handlar inte om att lösa folks problem, utan om att föra dem bakom ljuset så att de tror att problemet är ett annat. 

Sverige har under de senaste 100 åren nästan alltid haft ett elöverskott, och kunnat exportera el. Så är det fortfarande, även nu när två av sex atomreaktorer står stilla. Trots det talar ministrarna om ”elbrist”, som de underförstått menar är anledningen till att elpriset är skyhögt just nu. De uppmanar oss att spara el (sänka värmen, dra ner ljuset, undvika att använda maskiner) för att dels minska vår elräkning, och dels se till att industrin kan fortsätta som vanligt. De hotar oss till och med med att stänga av elen för hushållen om inte förbrukningen går ner tillräckligt.

Sanningen är att det inte har blivit dyrare att producera el i Sverige. Det höga priset beror istället på att vi nu är hopkopplade med resten av Europa, och att svensk el går att sälja där. Elpriset sätts utifrån vad den mest desperata köparen är beredd att betala, och södra Europa är i kris nu efter att Ryssland stängt av gasen.

Det ger enorma vinster för elproducenterna, och ju mer el vi sparar här desto mer finns att sälja där. Det mesta av svensk elproduktion ägs fortfarande av staten och kommunerna, så de vinsterna stannar förhoppningsvis i Sverige. Men högern har under åren gradvis sålt ut produktionen, så ungefär en fjärdedel av vinsterna går utomlands. Och den del som stannar i Sverige används till att hålla nere skatterna, vilket gynnar höginkomsttagare. De betalar alltså till sig själva när de betalar elräkningen. Sedan får de en större del av regeringens elpriskompensation, i den mån de konsumerar mer el. De som annars inte har råd att slösa får nu betala mest.

Team Kristersson passar under sin presskonferens på att göra reklam för en mobilapp, och att kratta för atomkraftsindustrins intressen.

För att återta makten över naturresurser och ställa om el-politiken borde vi införa medborgarråd, som är ett av Extinction Rebellions tre grundkrav för att rädda klimatet. 

Omställningen måste ha folkets stöd för att lyckas. En regering som underlättar för näringslivet att plocka befolkningen på deras besparingar, och dessutom ser till att de sämst ställda betalar kalaset, kommer aldrig att få ett demokratiskt stöd för åtgärder mot klimatkatastrofen. Att införa medborgarråd gör folket till remissinstans, för att låta dem själva prioritera hur elen ska fördelas. 

På så sätt går vi tillbaka till själva syftet till att politik uppstod:

Att skydda folket mot överhetens maktmissbruk.