Hoppa till innehållet

Replik

Debatt: Vi diskriminerar inte hyresgäster

Bild: Familjebostäder i göteborg

Dagens ETC.

Familjebostäder ser mycket allvarligt på anklagelserna om diskriminering av våra boende på Siriusgatan. Vi känner inte igen oss i den bild som debattören Catherine Holt ger i Dagens ETC, svarar Sara Hamon, chef för fastighetsutveckling.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Det stämmer att vi förbereder oss inför renovering. Det stämmer att vi tillsammans med Hyresgästföreningen har bjudit in boende till samrådsmöten, helt enligt gemensamt avtal för samrådsprocess. Det stämmer inte att vi inte har hörsammat behov av tolk. 

Man kan fråga sig varför vi inte skulle ha tagit med en tolk? Vi som är måna om att våra hyresgäster trivs, känner sig trygga i sitt område. Vi som vill att alla ska förstå vad som planeras och ska tycka att det blir fint och bra. Vi som har medarbetare kunniga i många olika språk. Så nej, vi känner inte alls igen oss i denna bild. Självklart skulle vi ha anlitat en tolk om vi hade sett behov av detta!

När det gäller renoveringar håller vi oss till ovan nämnda avtal för samråd. Debattören Cathrine Holt skriver att vi inte har haft samråd för tidigare etapper vid renovering vid Rymdtorget. Det stämmer. Och det handlar om att när vi startade fanns inget avtal och att Hyresgästföreningen vid den tidpunkten inte heller såg att samråd behövdes. 

Siriusgatan i Gärdsås genomgår en stor förändring. Sedan flera år utförs exteriöra åtgärder. Inför dessa hade vi en uppmärksammat bra dialog, för vilken vi till och med har erhållit priser. Nu fortsätter vi med varsam invändig renovering. Vi är väl medvetna om att detta kan upplevas som påfrestande för våra boende, dels att renoveringarna pågår under lång tid, att det blir bökigt och stökigt, dels att det kan finnas en oro över högre hyror. Denna är ännu inte förhandlad med Hyresgästföreningen men Familjebostäder avser som i många andra projekt att låta hyran höjas successivt under flera år. 

Sedan november bjuds hyresgäster in till en visningslägenhet på Siriusgatan för personliga möten med våra medarbetare. Då kan alla i lugn och ro se vad vi planerar att göra och kunna ställa sina frågor. Vid behov deltar medarbetare som är kunniga på andra språk än svenska så att alla kan gå därifrån med full kunskap.

Vi får många signaler om att Bergsjön är på väg mot rätt håll. Därför är det extra tråkigt när Hyresgästföreningen framför en onyanserad bild. Riktigt olyckligt. Och inte speciellt relationsbyggande. Men kanske kan vi tillsammans ta oss vidare, utveckla samrådsprocessen och samarbetet i stort.

För oss är nämligen utvecklingen i Bergsjön central. Om Bergsjön mår bra lyfter det även andra områden. Det bygger broar till en helhet, en positiv utveckling för hela Göteborg. Det ska vara lika fint och bra att bo här som någon annanstans. 

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00