Debatt. .

2014-10-02 07:21
Birgitta Hambraeus Bild: Henrik Montgomery/TT
Birgitta Hambraeus

Vi borde vara rasande på Vattenfall

Trots att bolaget ägs till 100 procent av staten har det visat sig omöjligt att styra Vattenfall. Det är hög tid att byta bolagets styrelse och ersätta kärnkraftvännerna med personer som både kan och vill införa det förnybara energisystemet, skriver Birgitta Hambraeus.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på !
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Runt om i världen avvecklas kärnkraftverken. Tyskland skrotar sina. Japanerna har stängt alla reaktorer – utan att öka användningen av fossil energi. De har sparat in hälften av det kärnkraften gav före Fukushima-katastrofen och satsar explosionsartat på solenergi.

Men det helstatliga svenska bolaget Vattenfall klamrar sig fast och beställer nya reaktorer.

Mikael Odenberg, före detta försvarsminister (M) och nu generaldirektör för Affärsverket svenska kraftnät, säger att det inte behövs några politiska beslut för att avveckla den svenska kärnkraften. Våra reaktorer kommer att stängas därför att det är för dyrt att reparera dem och ny kärnkraft är en utopi. Om det ska byggas kärnkraftsreaktorer i framtiden är det nödvändigt att staten går in med subventioner.

Svante Axelsson och Johanna Sandahl från Naturskyddsföreningen har visat hur en blocköverskridande överenskommelse i energifrågan skulle kunna se ut. Det behövs inga politiska beslut att stänga reaktorer, eftersom ”marknaden” löser den biten. Men helstatliga Vattenfall AB ska ha 100 procent förnybar el. Alliansregeringens överenskommelse om att tillåta nya reaktorer och forskning innehåller också beslut om att förbjuda statliga subventioner.

Med andra ord handlar det om att hindra Vattenfall AB från att använda statens pengar för att bygga nya reaktorer.

Erfarenheter visar att helstatliga Vattenfall AB struntar i ekonomi och riksdagsbeslut, att de gör som de vill. Riksdagen beslutar med överväldigande majoritet att bolaget ska vara föregångare för förnybar energi, men ändå köper Vattenfall kärnkraftverk och brunkol i Tyskland och Nuon. Nu har bolaget ekonomiska bekymmer men när dessa vansinnesaffärer är avskrivna om några år kan de åter ha gott om pengar tack vare våra lönsamma norrländska vattenkraftverk.

Det finns en risk att de fortsätter förbereda nya reaktorer som inte ska betalas på länge. Därmed försvåras näringslivets påbörjade satsningar på förnybar energi, som ju behöver en delvis annorlunda infrastruktur.

Problemet är att det visat sig omöjligt att styra Vattenfall trots att bolaget ägs till 100 procent av staten. Varken social-demokratiska eller borgerliga regeringar har lyckats.

Det behövs ett opionionstryck för att politikerna ska kunna rå på de beslutsamma tjänstemännen i Vattenfall. Regeringen har all makt över sitt helägda bolag utan att behöva gå till riksdagen för godkännande. Vid nästa bolagsstämma kunde regeringen byta ut Vattenfalls styrelse och ersätta kärnkraftvännerna med personer som både kan och vill införa det förnybara energisystemet. En sådan styrelse tillsätter en vd som med liv och lust går in för att stänga trasiga reaktorer och bygga förnybart.

Hur bildar vi den starka opinionen för detta?

Vi borde vara rasande på Vattenfall som slösar bort statens pengar på farliga, dyra och miljövidriga energikällor! Samtidigt behöver vi kunskap om andra länders lyckade satsningar på solenergi som blir allt billigare.

Det är inte omöjligt att ha 100 procent förnybar el-produktion. Vattenkraften står ju redan för hälften i Sverige och solenergi i olika former blir allt självklarare över hela världen.

Birgitta Hambraeus 
Riksdagsledamot för Centerpartiet 1971–1998