Debatt. .

2020-03-25 04:00
Att följa myndigheternas uppmaningar kring smittspridningen är inte möjligt för alla och blir en klassfråga, skriver Zozan Inci och Embla Kullberg Foto: TT/Robin Haldert
Att följa myndigheternas uppmaningar kring smittspridningen är inte möjligt för alla och blir en klassfråga, skriver Zozan Inci och Embla Kullberg
Puffetikett
Dagens ETC

Vart ska unga hemlösa ta vägen när de blir coronasmittade?

Till Värmestugan ung för unga hemlösa har det redan kommit unga som har varit sjuka som har tvingats lämna lokalen eftersom de riskerar att smitta andra. Vart ska de ta vägen? Regeringens uppmaningar och beslut kring coronaviruset är inte anpassade efter alla människor i vårt samhälle. Man missar att inkludera unga vuxna som befinner sig i hemlöshet. Det skriver Zozan Inci på Fryshuset och Emba Kullberg på War Child.

Den 18 mars i år talade Carl XVI Gustaf, Sveriges statschef till det svenska folket med anledning av coronaviruset. I sitt tal betonade han att vi befinner oss i ett läge som innebär ökade krav på ansvarstagande för oss själva, men också för andra. Han betonade att vi alla måste göra allt vi kan för att hjälpas åt.

Strategin för att bekämpa coronaviruset är enligt Sveriges beslutsfattare och Folkhälsomyndigheten att tvätta händerna ofta, hålla sig hemma om man känner minsta förkylningssymptom och att jobba hemifrån om man kan. Vad strategin missar är att dessa råd inte är applicerbara för de unga vuxna som saknar tak över huvudet och lever i hemlöshet. Detta gör inte bara att dessa unga riskerar att själva bli smittade utan de riskerar även att smitta andra om de blir sjuka.

Enligt Skånes Stadsmission levde 1355 vuxna, 692 barn samt 300 unga vuxna mellan 18–25 i hemlöshet i Malmö 2019. Då har man inte inkluderat papperslösa personer vilket innebär att mörkertalet över hur många som lever i hemlöshet i Malmö är stort.

I samverkan med Skåne stadsmission, Röda korset Malmökretsen, Svenska kyrkan, kulturhuset Kontrapunkt och Malmö stad driver Fryshuset Värmestugan ung. Verksamheten vänder sig till unga vuxna mellan 18–25 år och som lever i hemlöshet. Ett 50-tal unga besöker Värmestugan dagligen för att få möjlighet att duscha, äta, byta kläder, få sina kläder tvättade samt möjlighet till vila.

Vi ser nu fler och fler exempel på länder i Europa som stänger ner olika verksamheter och tvingar människor in i karantän för att minska på smittspridningen. Sverige kan komma att tvingas göra samma sak. Vem tar då ansvar för dessa ungdomar? Vad händer med möjligheten för dessa unga att tvätta händerna och skydda sig mot smitta om verksamheter som Värmestugan måste stänga ner? Och vad händer om dessa unga blir smittade?

Till Värmestugan ung har det redan kommit unga som varit sjuka men där de tvingats lämna lokalen eftersom de riskerar att smitta andra. Dessa ungdomar kan inte vända sig till sjukvården som inte tar emot personer utanför riskgrupperna. De kan heller inte vända sig till kommunerna, som inte har resurser att ta ansvar. Vart ska de då ta vägen?  Var ska en ung hemlös sätta sig själv i karantän?

Att följa myndigheternas uppmaningar kring smittspridningen är inte möjligt för alla och blir en klassfråga. Coronapandemin är inte selektiv när det gäller klasstillhörighet, hudfärg eller etnicitet. Viruset drabbar oss alla oavsett bakgrund, var vi kommer ifrån eller var i världen vi befinner oss. För att det ska vara möjligt för alla människor i samhället att ta sitt ansvar, och bidra till att minska spridningen av viruset, behöver vi skapa förutsättningar och möjligheter för de som inte har det.

Det finns exempel på lösningar för att hjälpa till i tider av nya samhällsutmaningar. Ett sådant är att möjliggöra för hemlösa att sitta i karantän genom att tillgängliggöra för hotellrum eller vandrarhem. Detta görs nu på olika platser i världen, till exempel New Dehli i Indien. Förutom att möjliggöra för hemlösa att inte smitta andra stöttar det dessutom näringsbranscherna.

Vi vill speciellt uppmana vår regering och myndigheter men även gemene man att inkludera unga vuxna i hemlöshet i sin fortsatta hantering av Corona-viruset och inte ta för givet att alla har möjlighet att följa de rekommendationer som ges. Som beslutsfattare måste man tala till hela samhället. De beslut som tas ska vara tillgängliga för alla.

 

Vi uppmanar till:

Att regeringen tar beslut som möjliggör för kommuner att ta ansvar för att målgruppen unga vuxna i hemlöshet ska kunna följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten uppmanar till. Till exempel tillgängliggöra för hotellrum eller vandrarhem.
Offentliga toaletter bör hålla öppna dygnet runt för att erbjuda hemlösa möjligheten att sköta sin hygien utan kostnad.
Att hela samhället agerar och tar till de åtgärder som behövs för att alla människor i vårt samhälle ska få möjligheten att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
/////

Zozan Inci, Nationell projektledare för barn och unga i migration – FRYSHUSET

Embla Kullberg, War Child
 
Aida Al Akrawi, Värmestugan Ung, FRYSHUSET Malmö