Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Varför väljer SVT att delta i populismen mot flygskatt?

”Flygskatten i sig beräknas ge en minskning av utsläppen med 200 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Internationella miljöexperter skriver att det är viktigt att Sverige tar detta steg nu”, skriver debattörerna.
”Flygskatten i sig beräknas ge en minskning av utsläppen med 200 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Internationella miljöexperter skriver att det är viktigt att Sverige tar detta steg nu”, skriver debattörerna. Bild: Bild: Christine Olsson/TT, Fredrik Persson / TT

Dagens ETC.

Sveriges Television låter Mats Knutson avfärda flygskatten på bästa sändningstid. Samtidigt sitter hans fru i statligt ägda Swedavia som deltar i en hårt vinklad kampanj mot samma skatt. Hur vore det om public service och statliga bolag tog klimatfrågan på allvar?

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Svenskt Flyg, där Swedavia är en av medlemmarna, sprider djupt vilseledande fakta om flyget och klimatet. Tyvärr är det flera kommuner och länsstyrelser som tagit till sig lobbyorganisationens argument och i sina remissvar deltar i att sprida propagandan.

Swedavia sprider nu också Svenskt Flygs propaganda hejdlöst. Centerpartiet likaså. Lokala medier låter dem ösa på utan att ställa pålästa motfrågor.

BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8

Sveriges Televisions kommentator Mats Knutson uttalar i Aktuellt att flygskatten bara är ”signalpolitik”, vilket sedan återupprepas i debatten landet runt. Hans fru Lottie Knutson sitter i styrelsen för Swedavia. Ska SVT ha en sådan politisk kommentator i denna fråga? Ska public service på bästa sändningstid prioritera det politiska spelet och strunta i planeten?

För alla som arbetat seriöst med klimatutsläpp är det helt klart att utmaningen att få ner utsläppen är så stor att vi behöver en lång rad åtgärder, både piskor och morötter. Flygets utsläpp har ökat kraftigt och det är orimligt att det till skillnad från andra trafikslag skall vara skattebefriat. 

Den som orkar läsa på vet också att det alltid går att manipulera med fakta för att hävda att det är ”någon annan” som ska minska utsläppen eller att det skall ske med ”ny teknik”, ”senare” eller att det finns ”bättre sätt som skall utredas”. Billobbyn säger (med rätta) att de betalar skatt medan flyget inte gör det, flyget att deras utsläpp är lägre än bilismens i totala tal, båda aktörerna att minskningarna skall göras globalt. Utvecklingsländerna pekar på att européerna har mycket högre utsläpp per capita, flygbranschen att utsläppen per flygstol har minskat (medan antalet flygstolar har ökat dramatiskt) och så vidare. 

Allt detta är sant men samtidigt ursäkter för att själv slippa ta itu med de egna utsläppen. Den som är det minsta sakkunnig förstår att det inte finns enkla lösningar som löser hela klimatproblemet. Sanningen är förstås att det är genom en stor mängd åtgärder i olika sektorer i alla länder som vi når resultat. 

De som bekämpar flygskatten utger sig för att vara klimatvänner men säger att förslaget bara är ett slag i luften och att flygskatterna borde bekämpas ”globalt” och ”med biobränslen”.

Detta är att aktivt vilseleda allmänheten. Flygskatten i sig beräknas ge en minskning av utsläppen med 200 000 ton koldioxidekvivalenter per år. Internationella miljöexperter skriver att det är viktigt att Sverige tar detta steg nu. Det är extremt tidsödande att komma överens om globala avtal men flera länder har gått före och en skatt i Sverige kan få fler att följa efter. 

Det finns i dag inte någon kommersiell produktion av biobränslen för flygtrafiken, och ytorna som skulle behöva användas är enorma. Biobränslena beräknas kosta fyra gånger mer än dagens flygbränsle och kommer inte att bli lönsamma på många årtionden. De är dessutom långt ifrån klimatneutrala.

Svenskt flyg skriver om klimatet att ”utvecklingen går åt rätt håll”. Man hänvisar bland annat till att flygorganet ICAO i höstas enades om gemensamma nivåer för klimatutsläpp från internationellt flyg. 

Detta är inte korrekt. Utvecklingen går verkligen inte åt rätt håll. Utsläppen från flyget globalt ökar 2,5 procent per år och är ett växande klimathot. Avtalet som Svenskt Flyg hänvisar till är extremt urvattnat. Efter många års förhandlingar kom man fram till att utsläppen skall tillåtas fortsätta ÖKA från dagens alltför höga nivå och sedan fortsätta öka om de kan kompenseras. Avtalet är också frivilligt i tio år, den bindande delen skall gälla från 2027! 

Lobbyorganisationen Svenskt flyg har förstås ett ekonomiskt egenintresse i att stoppa flygskatten. Det är självklart att de som tjänar pengar på utsläppen försöker påverka. Men det är mycket allvarligt att politiker, statliga organ och medier så lättvindigt sprider denna propaganda.

Till sist: Det finns förstås redaktioner och forskare och politiker som försöker visa på sanningar och i några fall syns det också i remissvar och i pressen. Några ledarsidor har bemödat sig att läsa och tänka längre än näsan räcker.

Om regeringen är seriös så har man is i magen och genomskådar lobbyismens och den kortsiktiga populismens dominans i medierna. Om inte ens en flygskatt på 80 kronor blir av ser det mörkt ut för klimatet.