Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Varför nöjer sig regeringen med tre pappamånader?

Dagens ETC.

Majoriteten av partiernai riksdagen säger att de villseett jämställt samhälle. Mennär kommerbesluten och förslagen somskata oss dit?Med dagens takt kommer föräldraförsäkringen inte vara jämställd förrän om 60 år, skriver Gudrun Schyman och Lotten Sunna.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

För ett par veckor sedan röstade Socialdemokaternas kongress igenom att partiet skulle ställa sig bakom en helt delad föräldraförsäkring. Visserligen är det ett ”mål” men ändå ett litet steg framåt. Samtidigt beslutade Miljöpartiet på sin kongress i måndags att INTE göra det, med hänvisning till familjens rätt att själva bestämma.

41 år efter att den svenska föräldraförsäkringen infördes 1974 av Olof Palmes regering har vi världens längsta betalda föräldraförsäkring. På pappret är den individuell och kan delas lika mellan föräldrarna. Så långt i linje med alla andra socialförsäkringar vi har i landet som självklart är knutna till individen.

Det märkliga är att just den här försäkringen går att överlåta. Resultatet är en försäkring som stärker könsstereotypa mönster och ställer kvinnor längre från arbetsmarknaden och män längre från hem, barn och obetalt arbete.

Vi har byggt ut föräldraförsäkringen från sex till sexton månader. Kvinnor är med sina 75 procent av uttaget föräldralediga dubbelt så länge som de var 1974, eller 12 månader. Mäns uttag av föräldraledighet har gått framåt i samband med att "pappamånader" – alltså dagar som inte kan överlåtas till den andra föräldern – har införts. Men under barnets första år utnyttjar män bara 9 procent av dagarna. En fjärdedel tar inte ut något alls.

Utvecklingen går alldeles för långsamt och vi ifrågasätter varför sittande regering, med stöd av Folkpartiet och Vänsterpartiet, tänker nöja sig med att bara införa en tredje pappamånad vid årsskiftet. Vi vet att små justeringar med en månad hit eller dit inte kommer leda till ökad jämställdhet utan snarare till ökad obalans i samhället, på jobbet och i hemmen.

Feministiskt initiativs ställningstagande för en helt igenom individualiserad föräldraförsäkring är djupt förankrat i forskning och statistik. Studie efter studie pekar åt samma håll. Ett delat uttag ökar mäns delaktighet i barns uppväxt, ger mer jämställda Vab-uttag, ökar mäns ansvarstagande för hushållsarbete i hemmet och bidrar till att utjämna lönegapet (främst bland lågavlönade), konstaterar Försäkringskassan.

Denna kunskap kommer knappast som en nyhet för partierna i Sveriges riksdag men de sitter fortfarande fast i förlegat patriarkalt tänkande. Trots att dagens föräldraförsäkring i teorin är individuell och möjlig att dela, ser verkligheten annorlunda ut. En absolut majoritet av all föräldraledighet tas ut av kvinnor. Könsstereotypa mönster och förlegade attityder sätter villkoren och det så kallade fria valet är i själva verket ofta en illusion. Feministiskt initiativ anser därför att en individualiserad föräldraförsäkring måste införas nu. Vi vill samtidigt ge MP en eloge för att man, liksom Feministiskt initiativ, vill ändra nuvarande lagstiftnings heteronormativa syn och öppna upp för föräldraskap bortom kärnfamiljen.

Majoriteten av partierna i riksdagen säger att de vill se ett jämställt samhälle. Men när kommer besluten och förslagen som ska ta oss dit? Med dagens takt kommer föräldraförsäkringen inte vara jämställd förrän om 60 år. Vi vill inte vänta så länge.
 

Gudrun Schyman
partiledare Feministiskt initiativ

Lotten Sunna
styrelseledamot, Feministiskt initiativ