Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Värd att ge sitt kritiska stöd

ETC Göteborg.

Den hetaste kommunala frågan 2014 i Göteborg är trängselskatten och den omröstning om denna som Vägvalet och Göteborgs-Tidningen lyckades få till stånd.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Göteborg som står för åsikten.

Den hetaste kommunala frågan 2014 i Göteborg är trängselskatten och den omröstning om denna som Vägvalet och Göteborgs-Tidningen lyckades få till stånd.

Debatten har blivit oerhört polariserad: Å ena sidan bilfiender som vill ha indirekta skatter som drabbar de sämst ställda hårdast och å andra sidan en ohelig allians som inte förstår att vi måste minska bilismen för att rädda planeten. Ungefär så målar ja- och nejsidorna upp varandra.

Men det val som politikerna givit oss i höstens omröstning, ja eller nej till trängselskatten, är ett falskt val. Det råder inget tvivel om att bilismen drastiskt måste minskas, i världen, i Sverige och i Göteborg. Det är inte ens en åsikt, bara den direkta följden av den omställning bort från fossilsamhället som är nödvändig om vi ska kunna stoppa klimatkatastrofen. Vägtrafiken är och har alltid varit subventionerad. Att de flesta ändå lägger ner en så stor del av sin lön på att köra bil beror på två saker. Dels att vår stad är så oerhört bilanpassad och byggd nästan helt utan hänsyn till kollektivtrafiken, vilket gör att många tvingats in i ett bilberoende. Dels att bilindustrin är oerhört effektiv i att sälja bilen som ett livsideal.

Ett nej i valet innebär att vi fortsätter lägga oss platt inför utmaningarna och behoven av minskad biltrafik och att vi fortsätter gå i industrins ledband.

Måste inte detta betyda att ett ja är det bästa för klimatet? Inte nödvändigtvis. Faktum är att det Västsvenska paketet, som det hela egentligen handlar om, alls inte är något miljöpaket; det förutsätter bibehållen eller rent av ökad bilism. Marieholmstunnelns miljardbygge kommer till exempel, liksom alla andra nya vägar, att leda till ökad trafik.

Trots detta är trängselskatten värd att ge sitt kritiska stöd till. Den har hittills minskat biltrafiken i staden med nästan tio procent och då högavlönade kör bil mer än lågavlönade och män betydligt mer än kvinnor fungerar avgiften utjämnande socialt. Ett verkligt steg framåt skulle avgiften dock först bli om den baserades på inkomst – den som tjänar mer får bidra med mer (dessutom äger rika människor ofta större och mer förorenande bilar) – och om inkomsterna investerades i att bygga upp och subventionera en kollektivtrafik som på allvar kan konkurrera med biltrafiken.

Därför säger Socialistiska Partiet Ja till trängselskatten men lika bestämt Nej till det Västsvenska paketet!

Johannes Jensen

Anders Karlsson

Socialistiska Partiet

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00