Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Var är utredningen om knarkdöden?

”Personer med missbruk stigmatiseras och behandlas som brottslingar istället för att få den vård de behöver”, skriver debattörerna.
”Personer med missbruk stigmatiseras och behandlas som brottslingar istället för att få den vård de behöver”, skriver debattörerna. Bild: Heiko Junge/TT

Dagens ETC.

Jämfört med hur det ser ut i andra EU-länder är Sverige ett land där många dör på grund av narkotika. Stigmatiseringen har ökat, utsattheten har ökat. Narkotikapolitiken håller inte ihop längre, skriver en grupp politiker från Vänsterpartiet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Den 13 februari förra året tog ett enigt Socialutskott det här ställningstagandet:

”Sverige behöver en nollvision och en nolltolerans mot narkotikarelaterade dödsfall. I första hand ska fokus ligga på att förebygga så att människor väljer att inte använda narkotika. Vidare bör man uppmärksamma individen och dennes rätt att få det stöd och den behandling han eller hon behöver för sin beroendesjukdom. Evidensbaserad behandling är det som hjälper människor tillbaka till ett fungerande liv. Mot denna bakgrund anser utskottet att regeringen bör ta initiativ till dels en nollvision när det gäller narkotikarelaterade dödsfall, dels en utvärdering av den nuvarande narkotikapolitiken i enlighet med vad som anförs ovan.”

Sedan dess är det tyst.

Vänstern har gått i fronten för en narkotikapolitik som utgår från forskning och evidens. Vi har gått långt fram för krav på sprutbyte, skademinimerande insatser, jämlik hälsa för de beroende, bättre vård och behandling, samt för att utreda kriminalisering av det egna bruket. Vänsterpartiet vill ändra lagen så att det inte längre är kriminellt att vara påverkad av narkotika. Men vi anser att varje form av innehav av narkotika ska fortsätta att vara olagligt, samma sak med tillverkning och försäljning av narkotika.

Under perioden 2006–2019 ökade dödligheten i läkemedels- och narkotikaförgiftningar med 79  procent (Folkhälsomyndigheten 2019). Drabbade är mammor, pappor, systrar, bröder, vänner. Den döda själv. Ett förlorat liv.

Stigmatiseringen har ökat, utsattheten har ökat.

Narkotikapolitiken håller inte ihop längre.

Jämfört med hur det ser ut i andra EU-länder är Sverige idag ett land där många dör på grund av narkotika. Personer med missbruk stigmatiseras och behandlas som brottslingar istället för att få den vård de behöver. Den svenska narkotikapolitiken måste därför ändras. Det finns det ett stort behov av att utvärdera hur narkotikalagstiftningen, inklusive kriminaliseringen, fungerar i praktiken då det saknas kunskap om vilka effekter som lagstiftningen fått. Både Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Folkhälsomyndigheten vill att nuvarande lag ska utredas – men Socialdemokraterna säger nej!

I vårt samhälle utsätts beroende av narkotika för en enorm stigmatisering. De stämplas som brottslingar som ska straffas i stället för att rätteligen få adekvat vård på sjukhus eller behandling. FN har uppmuntrat svenska staten att se över narkotikalagstiftningen. FN, som tidigare har kritiserat den svenska narkotikapolitiken, uppmanar medlemsstaterna att bland annat avkriminalisera narkotikabruk. En bestraffande narkotikapolitik minskar varken införsel, tillgång eller icke-medicinskt narkotikabruk och underminerar hälsa och mänskliga rättigheter bland brukare, deras familjer och gemenskaper. Exempelvis har Norge tagit fram en reform för att avkriminalisera eget bruk och i stället erbjuda vård.

Nu kräver vänstern att regeringen utifrån socialutskottets tillkännagivande om att utreda narkotikapolitiken även utreder hur lagen om kriminalisering av eget bruk har inverkat på antalet missbrukare och brukare samt deras livskvalitet, hälsa och drogfrihet. Det ska självklart ingå i utredningen. Anlita de främsta forskarna, ha respekt för de många döda och deras anhöriga. Förändra narkotikapolitiken från livsfarlig till en politik som gynnar de beroende och ger dem chanser till vård och behandling och till att överleva. Beroende är en sjukdom. Sjukdomar behandlas. Ge de beroende ett anständigt liv.