Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Vaccinegoismen slår tillbaka med nya mutationer

”Det räcker inte att den rika delen av världen producerar, köper upp och ”paxar” för vaccin. Den egoismen slår nu hårt tillbaka när endast 42,7 procent är vaccinerade i världen. Mutationerna kommer att komma och gå”, skriver debattörerna.
”Det räcker inte att den rika delen av världen producerar, köper upp och ”paxar” för vaccin. Den egoismen slår nu hårt tillbaka när endast 42,7 procent är vaccinerade i världen. Mutationerna kommer att komma och gå”, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT

Dagens ETC.

Mutationerna kommer att följa på varandra om inte all världens befolkning får tillgång till vaccin så nu gäller det för världen att gå samman och det fort, skriver representanter för Vänsterpartiet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Obligatorisk vaccinering, vaccinpass överallt, hårda restriktioner. Reaktionerna var panikartade från EU-länderna när den nya mutationen omikron dök upp på radarn. Den nya virusmutationen är ännu inte ordentligt kartlagd och ingen vet i dag vilka konsekvenser den kommer att få. Kommer vaccinet fungera? Kommer vi behöva ta en 4:e spruta? 

Vi befarar att det är i den sitsen världens alla länder kommer att befinna sig i flera år om inte hela världens befolkning vaccineras. 

Det räcker inte att den rika delen av världen producerar, köper upp och ”paxar” för vaccin. Den egoismen slår nu hårt tillbaka när endast 42,7 procent är vaccinerade i världen. Mutationerna kommer att komma och gå. En avsevärt högre andel av världens befolkning måste vaccineras. Först då kan vi andas ut. 

Siffrorna för antalet färdigvaccinerade visar klyftorna: Tanzania 1,5 procent, Haiti 0,58 procent, Kongo 0,3 procent. Jamaica 17,3, Irak 12, Myanmar 21 och Sydafrika 25 procent. I Sverige är 79,5 procent från tolv år vaccinerade. 

Dessa länder har små chanser att få kontroll över covid-19-pandemin om inte 70 procent av befolkningen är vaccinerade i slutet av 2022. Vaccindiskrimineringen lämnar fattiga länder utan skydd mot covid19.

En undersökning från Northwestern University visar att dödligheten i världen kan mer än halveras om vaccinet från början når rätt grupper globalt. Eftersom läkemedelsproducenterna och WHO varit tydliga med att vaccinerna inte kommer att räcka till de globala behoven, så måste vi hitta sätt att öka produktionen och distributionen av vaccin.

Till skillnad från regeringen som vill gynna läkemedelsjättarna har vi i Vänsterpartiet lagt en motion i riksdagen där vi pekar på att Sverige bör arbeta för att tillgängliggöra kunskap till behandlingar och vaccin som rör covid-19 globalt. Vi menar också att det bör skapas en global överenskommelse om att det som produceras ska ha den lägsta möjliga kostnaden, och fördelas utefter behov.

För att lyckas med detta vill vi även att patent och immaterialrättsskydd ska tas bort från covid-19-vaccin tillsammans med andra relevanta läkemedel och teknik som behövs i kampen mot pandemin. Indien, Brasilien, USA, Frankrike och EU-parlamentet trycker också på för att ta bort patenträtten temporärt. Så även Vårdförbundet och många andra civilsamhällesorganisationer och humanitära organisationer. Det vore helt enkelt en väldigt viktig insats för människor över hela världen. 

De stora läkemedelsföretagen och deras anhängare brukar hävda att patentskyddet absolut inte får lyftas eftersom utan patent skulle läkemedelsföretagen inte ha incitament att utveckla vaccin. Men det finns ingen forskning som visar att patenten hade betydelse i detta sammanhang för att utveckla vaccinet. Tvärtom har covidvaccin till stor del tagits fram med hjälp av offentliga bidrag till läkemedelsföretagen. Då är det också rimligt att vinsten inte bara stoppas rakt ner i privata fickor utan går till att främja den globala folkhälsan.

Mutationerna kommer att följa på varandra om inte all världens befolkning får tillgång till vaccin så nu gäller det för världen att gå samman och det fort. Vi måste skapa en jämlik, rättvis, global struktur, häva patenten och dra igång en världsomfattande vaccinering.