Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Ulf Bjereld: Stoppa utvisningar till Afghanistan

ETC Göteborg.

Jag vill se en socialdemokratisk politik där Sverige omedelbart stoppar utvisningarna till Afghanistan – landet är inte säkert.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Göteborg som står för åsikten.

Jag är socialdemokrat för att jag älskar friheten och för att jag vill delta i kampen för alla människors möjlighet till ett värdigt liv. Under hela sin existens har socialdemokratin varit en rörelse för att ge människor möjlighet att växa och att utveckla sin potential. Frihet förutsätter jämlikhet. Jämlika samhällen är friare och mer demokratiska samhällen. Den svenska socialdemokratin har bidragit till att människor är mer jämlika och mer fria än i kanske något annat land i hela världen. Om jag fick välja var mina barn skulle födas men inte på förhand veta vilken samhällsklass de skulle födas in i så skulle jag utan en minuts tvekan välja Sverige.

VI VILL VETA VAD DU TYCKER!

Skicka din insändare eller debattartikel, upp till 4000 tecken, till
goteborg@etc.se

Jag vill att socialdemokratin även framåt ska vara en frihetsrörelse för alla. ”Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig”, säger Jesus (Matt 25:40). Dessa Jesusord ligger till grund för min politiska gärning och jag vill att de ska utgöra en inspiration för även för mitt parti.

Därför var jag också glad och stolt när statsminister Stefan Löfven hösten 2015 stod på Medborgarplatsen inför över 15 000 personer och utropade sitt klassiska ”Mitt Europa bygger inte murar”. Det året tog Sverige emot över 160 000 asylsökande, fler än något annat land i Europa i förhållande till sin storlek.

Jag är fortfarande stolt och glad över mitt parti, och över den välfärdsstat som vi tillsammans har byggt upp. Visst finns det allvarliga samhällsproblem – inom till exempel sjukvården, bostadspolitiken, skjutningarna i storstadsområden, ett rasistiskt impregnerat parti som Sverigedemokraterna i en vågmästarställning i riksdagen. Men Sverige är väl rustat att lösa dessa samhällsproblem på sätt som stärker människors jämlikhet och frihet.

Därför förvånas jag över den ängslan som präglar delar av Socialdemokraternas politik i flyktingfrågan. I stället för att vara stolta över vår insats vid asylmottagningen 2015 hör man ledande partiföreträdare ta avstånd från den förda politiken. Som om vi inte redan då visste att den stora asylmottagningen var en utmaning – det visste vi, men vi ville göra det ändå. För att vi kunde, och för att det var rätt!

Jag vill se en socialdemokratisk politik där Sverige omedelbart stoppar utvisningarna till Afghanistan – landet är inte säkert. Stoppa åtminstone utvisningarna av de unga ensamkommande människor som kom hit innan den nya restriktiva lagen stiftades sommaren 2016. En enhällig partikongress har uttalat att permanenta uppehållstillstånd är bättre än de tillfälliga, som nu är praxis. Permanenta uppehållstillstånd skapar inte bara ordning och reda i flyktingpolitiken eftersom de minskar arbetsbördan för Migrationsverket och domstolarna. De skapar även trygghet för människor och är därför bra för integrationen. Dessutom bör anhöriginvandringen underlättas och rättsosäkra åldersbedömningar stoppas.

De åsikter som kommer till uttryck hos delar av partiledningen återspeglar inte bredden som finns inom partiet. Därför vore det både sorgligt och kontraproduktivt om engagerade människor nu i vredesmod vände Socialdemokraterna ryggen. Vi har ju alla möjligheter att vända utvecklingen och hjälpa partiet att återfinna sin kompass i denna fråga.

Sverige – och kampen för frihet, jämlikhet och mänsklig värdighet – har inte råd att låta en ängslig socialdemokrati gå vill i denna fråga. Socialdemokraterna är det enda parti som är både tillräckligt stort och bärare av solidariska grundvärderingar för att kunna göra skillnad. Om inte Socialdemokraterna får tillräckligt stöd i denna fråga för att våga ta steget – tro då inte att någon annan politisk kraft kommer att ha viljan och förmågan att kunna göra det.

Ulf Bjereld, Ordförande Socialdemokrater för tro och solidaritet

Ämnen i artikeln