Hoppa till innehållet

Gaza

Debatt: Tystnaden om Gaza gör er medskyldiga

Bild: Fatima Shbair/AP/TT (edit)

Dagens ETC

Det psykiska lidandet är utan gräns i Gaza. Ändå fortsätter de tomma orden om Israels rätt till självförsvar.

Vi är 77 legitimerade psykologer, ptp-psykologer och psykologstudenter som vill att vår regering ansluter sig till och stöder Sydafrikas anmälan mot Israel i ICJ. Vi vill se ett omedelbart och permanent eldupphör i Gaza. Och vi vill att våra fackförbund är en röst för internationell solidaritet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.
Kommentera

Vi har sett nio månader och tre årstider komma och gå, en fjärde årstid är här och riskerar att vara över långt före Israels attacker mot Gaza. Folkmordet i Gaza och de bilder och videofilmer som vi ser därifrån blir allt mer brutala. Runtom i Sverige har tiotusentals människor demonstrerat, kontaktat politiker och skrivit på protestlistor. Flera yrkesgrupper har skrivit upprop för att uppmärksamma situationen i Gaza och uppmanat fackförbunden att ta ställning mot våldet och visa solidaritet med det palestinska folket.

I skarp kontrast mot det folkliga engagemanget och stödet för Palestina står våra makthavares tomma ord om Israels rätt till självförsvar. Det finns en uppenbar ovilja att benämna det som sker vid dess rätta namn, och att ta sitt ansvar för att stoppa det som Internationell court of justice, ICJ, tydligt beskrivit som ett möjligt pågående folkmord. Psykologförbundets svar på vårt öppna brev var att man inte ser det som sitt “uppdrag att kommentera utrikespolitiska frågor”. Förbundet fördömde dock Rysslands invasion av Ukraina 2022 samma dag som den ägde rum, i ett gemensamt uttalande med LO, TCO och Saco.

Den psykiska hälsan hos palestinier har beskrivits som en av de sämsta i världen. En studie gjord av Världsbanken 2022 visade att 78 procent av palestinierna i Gaza och 51 procent på Västbanken uppvisade symptom för depression. Enligt en studie som publicerades av Rädda barnen förra året har över hälften av barnen i Gaza övervägt att ta sitt liv. Självskadebeteende förekommer hos 60 procent av barnen. Enligt WHO lider 60–70 procent av unga Gazabor av posttraumatiskt stressyndrom och 90 procent av andra stressrelaterade tillstånd. Antalet självmord och självmordsförsök ökade stadigt under 2020.

Bakom dessa siffror finns verkliga människor med riktiga liv. Ockupationen och dess apartheidlagar och systematiska våld mot palestinier har en enorm påverkan på människors psykologiska uppbyggnad, på den mentala väv som gör att vi kan förstå oss själva och varandra, samt orientera oss kring vår plats i världen. Våld och traumatiska händelser är ofta kollektiva upplevelser för det palestinska folket och har individuella följder. Men det har också konsekvenser för samhället och de sociala relationerna och riskerar att trasa sönder den sociala, relationella väven.

De psykologiska konsekvenserna av ockupation och systematiskt förtryck är inte slumpmässiga eller oväntade bieffekter av en “konflikt” utan förväntade, kalkylerade följder av det ständigt pågående och alltid nära förestående våldet. Utan att avfärda det psykologiska lidandet eller behovet av psykiatrisk vård eller psykologisk behandling, behöver vi se lidandet i Palestina inte bara som ett uttryck för psykisk sjukdom att bota. Vi måste också se hur detta lidande kommer ur det systematiska våldet från staten Israel och västvärldens medgivande och understöd för det.

Styrkan och värdet i principerna om de mänskliga rättigheterna ligger i att de är universella. Om de inte gäller för alla gäller de inte för någon. Vi kan i alla fall inte lita på att de skulle gälla för just oss i den stund vi vill åberopa dem. Genom att välja när och för vem rättigheter och etiska principer ska användas urholkas de och betyder till sist ingenting längre.

Folkets röst är tydlig och den är uthållig. Vi vill att vår regering ansluter sig till och stöder Sydafrikas anmälan mot Israel i ICJ. Vi vill se ett omedelbart och permanent eldupphör i Gaza. Vi vill att våra fackförbund är en röst för internationell solidaritet.

Ämnen i artikeln

Kommentarer

Den här konversationen modereras enligt ETC:s communityregler. Läs reglerna innan du deltar i diskussionen. Tänk på att hålla god ton och visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Olämpliga inlägg kommer att tas bort och ETC förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.