Hoppa till innehållet

ETC Stockholm

Debatt: Tid går före allt när vi övervakas med GPS

”Vi behöver tid för mötet människa till människa. Vi vill lägga fokus på individen och inte på mobilen.”
”Vi behöver tid för mötet människa till människa. Vi vill lägga fokus på individen och inte på mobilen.” Bild: Bild: Steve Rhodes

ETC Stockholm

Stockholms stad har beslutat att förse alla hemtjänstarbetare i såväl kommunal som privat regi med GPS. Fokus i omsorgen har flyttats från individ till tid, skriver två hemtjänstarbetare i Stockholm.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Stockholm som står för åsikten.

Stockholms stad har beslutat att förse alla hemtjänstarbetare i såväl kommunal som privat regi med GPS. Fokus i omsorgen har flyttats från individ till tid, skriver två hemtjänstarbetare i Stockholm.

Debatten i media om äldrevården är välkommen och efterlängtad. För många av oss som arbetat flera år inom hemtjänsten är det som sägs inget nytt. Vi har under lång tid upplevt en gradvis försämring. 

De flesta rapporter handlar om bristande insatser som oftast skylls på personalen. Men vi som jobbar på en arbetsplats där personalens engagemang har burit upp verksamheten - med stor kundnöjdhet som resultat - känner inte igen oss i denna bild. Problemen, som vi ser det, bottnar i en rad olika faktorer. 

Vårt arbete styrs av politiskt fattade beslut. Sedan man började med tidsstudier av insatser och satte schabloner för dessa har arbetsmiljön gradvis försämrats. Varje moment, till exempel dusch, påklädning och toalettbesök, har getts ett bestämt antal minuter.

Grundbemanningen är låg och man använder sig istället av timvikarier. Omsättningen av timvikarier är hög och därför blir det ingen kontinuitet i omsorgen. Den låga grundbemanningen omöjliggör långsiktiga planeringar. Med snäva tidsramar kastas därför insatserna ofta om, personalen stressar och de äldre får inte den omsorg de har blivit lovade. 

ParaGå är namnet på det nya tidmätningssystem som nu införs inom hemtjänsten i Stockholm. Det innebär att vi som arbetar är kopplade till en telefon som i sin tur är kopplad till GPS och som övervakar varje steg vi tar. Med telefonen ska vi logga in och logga ut samt sköta all journalföring hemma hos de äldre. Systemet kommer att stjäla tid från det som är vårt egentliga uppdrag, nämligen att se till att våra gamla och svaga får den hjälp de behöver. 

Vi behöver tid för mötet människa till människa, tid för att ta hand om känslorna hos de vi möter och frågorna från anhöriga. Vi vill lägga fokus på individen och inte på mobilen. Ska man verkligen GPS-övervaka hemtjänstarbetare? ParaGå=SnabbaPå=BaraGå? Nej, inte om de äldre får bestämma. Teknik krånglar och system stängs ner. Allt fler kommer att behövas i administrationen och där ligger redan papper i högar. 

Alla som har en äldre med hemtjänst i sin närhet får flera gånger per år en enkät på flera sidor att fylla i. På så sätt mäts kvaliteten. Men vi behöver inte enkäter för att veta vad de äldre vill ha: de vill ha kontinuitet och trygghet. Gärna frukost före klockan nio - serverad av någon de känner igen. Svårare än så är det inte. 

En konsekvens av politiken som förs är att äldre bor kvar hemma allt längre och platserna på äldreboenden och sjukhem minskar. Det betyder att allt fler äldre, och samtidigt fler svårt sjuka, behöver hemtjänst. Deras behov av insatser varierar dag för dag. Men idag rymmer våra scheman inte den flexibilitet som krävs för att ge en god omsorg. Vi hamnar allt oftare i knepiga situationer eftersom människor inte passar in i givna tidsramar. En trög mage kan stjälpa ett helt schema.

Ska man verkligen behöva skynda på en gammal, svag människa? Vad säger detta om vårt samhälles humanistiska värdegrund och prioriteringar? De orealistiska tidsschablonerna visar på en märklig okunskap om vad mänskligt åldrande faktiskt innebär.

Avregleringen och privatiseringen inom äldrevården, där företag med syfte att göra vinster är aktörer, är problematisk. Vinster skapas normalt via effektiviseringar och den enda effektivisering man kan göra inom äldrevården är att ha en låg bemanning med låga löner, och därmed hålla lönekostnaderna nere. Detta drabbar de äldre som inte får den hjälp de har rätt till.  

Varför ska vi tvingas fokusera på tid och administration när vi istället vill fokusera på individen? 

Stat och kommun vill höja kompetensen inom äldrevården, men man kan inte höja kompetensen hos personalen och samtidigt nedvärdera hela yrkeskåren. 

Vi vill ha handledning och kontinuitet för att kunna följa Socialstyrelsens rekommendationer om vård och omsorg. Nu får vi ett tidtagarur med GPS. 

Man måste bestämma sig för om man vill ha en kunnig personal med empati och fokus på individen eller om man helt enkelt vill ha budfirmor som levererar varor och insatser snabbt och till ett lågt pris. Idag motsäger de styrande sig själva. 

Upprop mot övervakningen

Här kan du skriva på uppropet.

Ämnen i artikeln