ETC Uppsala

Debatt: Ta till vara på Knivstas ensamkommande

”Vi som är kommuninvånare och volontärer kan inte ensamma överta ansvaret för att hitta lösningar på ett akut och svårt problem som gäller livet och framtiden för så många unga människor som råkat hamna här i Knivsta, skriver debattörerna.
”Vi som är kommuninvånare och volontärer kan inte ensamma överta ansvaret för att hitta lösningar på ett akut och svårt problem som gäller livet och framtiden för så många unga människor som råkat hamna här i Knivsta, skriver debattörerna. Bild: Bild: TT

ETC Uppsala. Nu sviker modet och styrkan hos de ensamkommande ungdomar som kom till Knivsta för ungefär två år sedan. Många har hunnit bli 18 år och ännu fler blir det inom kort. Då förlorar de sitt boende och sina gode män. Nu ska de skickas iväg till ett asylboende långt härifrån, där de sannolikt inte kan fortsätta sin skolgång och där de saknar vänner och bekanta.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte ETC Uppsala som står för åsikten.

Knivsta kommun har med hjälp av statliga ersättningar satsat på dessa ungdomar som fått en bra start. De ingår nu som en integrerad del i Knivsta, mycket tack vare medverkan från civilsamhället. De är skötsamma och ambitiösa ungdomar, som deltar i föreningslivet och kyrkan och som har en Vänfamilj. De har en vilja att göra rätt för sig och trots enorma uppoffringar och trauman på vägen tar de sig an skola och annat nödvändigt. Men kommunen frånsäger sig nu ansvaret och skyller på dålig ekonomi.

VAR MED OCH BRYT MEDIEMONOPOL

Teckna en prenumeration på din lokala ETC-tidning

Ersättningarna från staten för de ensamkommande har minskat sedan 1 juli i år. Hittills har Knivsta kommun ansett att vi (kommuninvånare) inte har råd att låta ungdomarna bo kvar och fullfölja sina studier. Det talas om underskott i kommunens och socialnämndens budget av olika orsaker.

En är att det är svårt att få tag på folk inom vården, så man måste anlita dyra bemanningsföretag. Många av de ensamkommande ungdomarna på Sjögrenska Gymnasiet läser på vårdprogrammet. Varför inte tänka långsiktigt och se ungdomarna som en framtida tillgång för vården? Det skulle rent av löna sig att låta ungdomarna bo kvar.

Vi vill se en långsiktig strategi från kommunens sida som också innefattar hur ungdomarnas kunskaper och vilja att vara delaktiga tas tillvara. I grunden är de starka ungdomar som vill bidra till ett hållbart samhälle. Med stöd nu kan framtiden bli bra. Om de till slut inte orkar eller inte finner sig i att bli behandlade inhumant får vi nya problem – betydligt allvarligare än ett tillfälligt kommunalt budgetunderskott.

Vi vill att Knivsta ska vara ett föredöme och ett samhälle att vara stolt över. Vi vill att Knivsta blir en fristad under hela tiden som ungdomarnas asylprocess pågår. Att Migrationsverket inte hunnit behandla deras ärende innan de blir 18 år är inte deras fel. De kom hit som barn och bör behandlas med särskild omsorg och respekt. Det finns andra kommuner som låter ungdomarna stanna så länge asylprocessen pågår. Nu är det dags för Knivsta att fatta ett sådant beslut.

Det finns en fortsatt vilja hos frivilligorganisationerna att vara stödjande för att ge ungdomarna ett andrum och en trygg tillvaro i Knivsta.  Vi vill ha en rättssäker och human behandling av dem som behöver skydd. Vi som är kommuninvånare och volontärer kan inte ensamma överta ansvaret för att hitta lösningar på ett akut och svårt problem som gäller livet och framtiden för så många unga människor som råkat hamna här i Knivsta.

Vi uppmanar politiken till mänskliga handlingar samt modiga och framsynta beslut!