Debatt. .

2020-04-23 04:00
Frysbox verksamhet går ut på att lära unga mellan 13 och 19 år allt från disciplin, respekt och ansvar till att stå upp för sig själva. De utgör även ett emotionellt stöd och i de fall det behövs underlättar vi kontakten med ansvariga myndigheter såsom po Foto: Shutterstock
Frysbox verksamhet går ut på att lära unga mellan 13 och 19 år allt från disciplin, respekt och ansvar till att stå upp för sig själva. De utgör även ett emotionellt stöd och i de fall det behövs underlättar vi kontakten med ansvariga myndigheter såsom po
Puffetikett
Dagens ETC

Svik inte utsatta barn och unga under coronakrisen

I tretton år har Frysbox som en del av Fryshuset, via kampsport och dialog, utgjort ett viktigt sammanhang för tusentals barn och unga runtom i Sverige. En livsviktig verksamhet som i spåren av corona riskerar att gå i graven när den behövs som allra mest.

Det skriver Pernilla Johansson, grundare av Frysbox och tidigare världsmästare i thai- och kickboxning tillsamman med Daniel S. Ogalde, dialogledare på Frysbox.

I kristider pausas många samhällsfunktioner men tyvärr gäller detsamma inte övergrepp mot barn och unga. I synnerhet när familjer utsätts för yttre stress, som ekonomiska utmaningar och andra stora förändringar, drabbas de allra mest utsatta i vårt samhälle värst. Något vi tydligt kan se under rådande coronakris där exempelvis Rädda Barnen nyligen varnade för en utveckling som denna.

Så sent som för någon vecka sedan gick Stockholms stadshus socialborgarråd Jan Jönsson(L) ut med beskedet att det pågår ett arbete med krisberedskap utifrån scenariot att det kan bli stora personalbortfall inom socialtjänsten, skola, förskola och fritids. När många barn och unga nu ser sin vardag begränsad till hemmet med allt vad det innebär av eget skolarbete, ansträngda familjeförhållanden och även risk för övergrepp, menar vi att detta inte längre är ett scenario utan snarare en verklighet.

Det är även nu som sociala initiativ som Frysbox och Fryshuset, utgör allt viktigare alternativ för att stötta de barn och unga som riskerar att fara illa. Frysbox verksamhet går ut på att lära unga mellan 13 och 19 år allt från disciplin, respekt och ansvar till att stå upp för sig själva. Vi utgör även ett emotionellt stöd och i de fall det behövs underlättar vi kontakten med ansvariga myndigheter såsom polis och socialtjänst.

Många gånger handlar det om unga som kommer från ansträngda förhållanden där man varken har de ekonomiska förutsättningarna att engagera sig i aktiviteter eller ett stabilt vuxenstöd i hemmet. Där har Frysbox blivit ett billigt, engagerande viktigt alternativ. Ett som nu står inför stora ekonomiska utmaningar i spåren av corona­krisen.

Det är en bild som bekräftas av RF-SISU Stockholms rapport om kampsportsföreningars ekonomiska utsatthet under rådande coronakris som publicerades i förra veckan. Där konstaterar man att coronapandemin innebär att föreningar har svårt att bedriva sin verksamhet då många inte ens kan betala sina hyror. Något som i förlängningen riskerar att göra tusentals barn och unga allt mer isolerade och utsatta och inte minst rimmar illa med ambitionen om att ”barn och unga ska ha rätt till en trygg idrottsmiljö.”.

På Frysbox har vi länge kämpat med begränsade resurser och efterfrågat mer stöd från både myndigheter och den privata sektorn. Komplicerade regelverk bakbinder oss samtidigt som vi ser minskade bidrag från företag och näringsliv i spåren av corona. Nyligen såg vi oss av kostnadsskäl även tvingade att byta lokal och vi är inte den enda ungdomsverksamheten som drabbats. Ett stort ansvar faller därmed på våra ideella ledare som dagligen arbetar för att hjälpa våra barn och unga. En i längden ohållbar situation.

Den nuvarande coronakrisen slår hårt mot hela samhället men kanske allra hårdast mot de mest utsatta. På Frysbox oroas vi över utarmningen av ungas föreningsliv och hur detta kommer att spä på en redan oroande utveckling där exempelvis antalet anmälda misshandelsbrott mot barn ökat med 25 procent sedan 2009 enligt BRÅ. Nu mer än någonsin måste ansvariga politiker agera för att säkerställa ett fungerande och välmående föreningsliv för alla barn och unga.
//
Pernilla Johansson,

f.d polis, världsmästare i thai- och kickboxning samt grundare av Frysbox.

Daniel S. Ogalde

Kommunikatör, debattör och dialogledare på Frysbox.