Debatt. .

2021-09-22 02:00
 • ”Staten ska bekämpa trafficking och människohandel, men det kan man göra utan att brännmärka de kvinnor, män och transpersoner som frivilligt säljer sex”, skriver debattörerna. På bilden protester i Paris 2013 mot den franska sexköpslagen. Bild: Christophe Ena/TT
  ”Staten ska bekämpa trafficking och människohandel, men det kan man göra utan att brännmärka de kvinnor, män och transpersoner som frivilligt säljer sex”, skriver debattörerna. På bilden protester i Paris 2013 mot den franska sexköpslagen.
 • Gabriella Toftered (LUF), feministisk talesperson. Bild: Pressbild
  Gabriella Toftered (LUF), feministisk talesperson.
 • Olle Johnsson (LUF), andre vice ordförande. Bild: Pressbild
  Olle Johnsson (LUF), andre vice ordförande.
Puffetikett
Dagens ETC

Sverige ska inte försvara sexköpslagen i Frankrike

Både svenska och franska politiker borde lyssna på de franska sexarbetarna som nu går ut i strid för sina rättigheter, skriver Gabriella Toftered och Olle Johnsson på Liberala ungdomsförbundet (Luf): ”Utifrån ett skademinimeringsperspektiv är det fullständigt huvudlöst att förbjuda sexköp mellan samtyckande parter.”

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Prenumerera och betala per månad. Avsluta när du vill.

Förra veckan rapporterades det att efter krav från en grupp franska sex­ arbetare så ska Europadomstolen pröva om den franska sexköpslagen strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

De franska sexarbetarna menar att lagen gör att de löper större risk att utsättas för våld av sexköpare och att kriminaliseringen av sexköp strider mot rätten till privatliv.

Den franska sexköpslagen är av samma modell som den svenska, vilket innebär att det är olagligt att köpa sex men inte olagligt att sälja sex. Sveriges regering tar strid för den franska sexköpslagen genom att begära att få ge sig in i proces­ sen, vilket är ovanligt. Justitie­ minister Morgan Johansson (S) menar att sexköpslagen är ett effek­tivt medel för att stoppamännisko­handel och sexuell exploatering.

Trafficking och människohandel är vidriga fenomen, som trampar på människors kroppsliga inte­gritet och tvingar dem att utföra handlingar som de inte vill. Det är fullständigt vidrigt att människor utnyttjas och det ska vi aldrig accep­tera. Men både svenska och franska politiker borde lyssna på de franska sexarbetarna som nu går ut i strid för sina rättigheter. Sexarbetares liv försämras av politikers oförmåga att hålla två tankar i huvudet samti­ digt. Staten ska bekämpa trafficking och människohandel, men det kan man göra utan att brännmärka de kvinnor, män och transperso­ner som frivilligt säljer sex. Varje individ har rätt till sin kroppsliga autonomi, den ska varken hallickar eller staten bestämma över.

Utifrån ett skademinimerings­perspektiv är det fullständigt huvudlöst att förbjuda sexköp mellan samtyckande parter. Många företrädare av sexköpslagen hävdar att lagens konstruktion är så bra just för att man angriper personer som köper sex och inte säljaren. Det är sant att de inte är förbjudna att sälja sex, men i och med att sexköp är kriminaliserat så blir sexarbe­tares arbetssituation farligare och svårare. Enligt människorättsorga­nisationen Amnesty International tvingar lagar som förbjuder sexköp de som säljer sex att arbeta i farliga miljöer utan skydd, vilket i sin tur ökar risken att utsättas för våld och övergrepp som aldrig anmäls. Andra tunga aktörer som vänder sig emot kriminalisering av sexköp är WHO, UNAIDS och Human Rights Watch.

Det är märkligt när politiker som vanligtvis brukar värna människors rätt till en trygg arbetsmiljö, samti­digt som de fullkomligt skiter i hur sexarbetares arbetsvillkor försäm­ras när stater förbjuder sexköp mel­lan samtyckande parter. Det visar att man villig att offra säkerheten de personer som frivilligt säljer sex. Istället för att stigmatisera sexar­betare, så borde makthavare i såväl Sverige som Frankrike arbeta för att stärka sexarbetares rättigheter och bekämpa trafficking. Lyssna på de franska sexsäljarna som tar strid för sina rättigheter, de ska inte behöva utstå en allt farligare arbetssituation.

LUF 
Gabriella Toftered, feministisk talesperson och Olle Johnsson, andre vice ordförande.