Hoppa till innehållet

ETC Malmö

Debatt: Sverige måste stå upp mot nynazismen

Nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen under en demonstration i Göteborg.
Nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen under en demonstration i Göteborg. Bild: Bild: Thomas Johansson/TT

ETC Malmö.

Nynazisterna i NMR demonstrerar utan tillstånd, attackerar poliser och allmänhet, och hotar privatpersoner och kommunalpolitiker på nätet, på telefon, i deras bostäder och i verkliga livet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Malmö som står för åsikten.

Deras aktioner riktar ett hat mot de grupper av människor som redan innan är mest utsatta för förföljelse och diskriminering, som till exempel invandrare och hbtq-personer, och religiösa grupperingar. De visar också ett hat mot vår demokratis fundament, nämligen yttrandefriheten som tryggas av de folkvalda politikerna.               
Att då ge demonstrationstillstånd till Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen som öppet uttalar att de inte respekterar vår demokrati är kontraproduktivt. De debattörer som hävdar att nynazisterna skulle bli martyrer om de inte får demonstrera fritt, bör tänka en vända till. Nynazisterna har redan visat att de inte verkar demokratiskt, utan förespråkar och bedriver våld, hat och förföljelse.

En demokrati värd namnet måste stå upp mot dessa krafter. Det är helt okej att diskutera politiska och samhälleliga lösningar på integration, kriminalitet, alienation, segregation och immigration. Men det är aldrig okej att föra de diskussionerna med en nazistisk och rasistisk människosyn som syftar till att rangordna grupper utifrån etnicitet, fysiska eller psykiska funktionsvariationer, sexuell läggning eller bakgrund, som mer eller mindre värda.

Under en rad av år har vi sett partier och organisationer med en uttalad rasistisk och nazistisk agenda få tillstånd att demonstrera på första maj och vid andra tillfällen runt om i vårt land. När polisen utfärdar tillstånd påstår de att de måste göra det utifrån den svenska grundlagen. SVP, Nordiska motståndsrörelsen, SMR med flera har fått tåga fritt på gatorna i Jönköping, Falun, Göteborg och Borlänge, och fått beskydd av polisen på skattebetalarnas bekostnad.

Vad polisen har missat när de utfärdar demonstrationstillstånd är att dessa bryter mot FN:s konvention om rasdiskriminering som Sverige ratificerade 1966. I denna stadgas bland annat att Sverige förbundit sig att göra det straffbart att sprida idéer som grundar sig på teorier om rasöverlägsenhet eller hat, samt att till och med ogiltigförklara alla organisationer som verkar för rasism.

Sverige har ett tillägg i grundlagen så att vi kan förbjuda sammanslutningar vars verksamhet till sin natur, innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller liknande förhållanden. Så enligt vår nuvarande grundlag är det juridiskt helt öppet att inte bara neka en nazistisk organisation demonstrationstillstånd, utan även förbjuda den att existera.

Även om nynazisterna demonstrerar utan tillstånd, som de gjort nyligen i Stockholm och Göteborg, måste vår demokrati visa att vi värnar om alla människors lika värde.

Min pappa var 14 år när han kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn från Polen 1939, på flykt undan nazisterna. Min farfar misshandlades till döds av SS och min farmor dog i ett koncentrationsläger. Jag har blivit mordhotad för att jag drivit opinion mot nynazismen. För mig är det självklart med nolltolerans mot nazism och rasism.

 

Ämnen i artikeln