ETC Sundsvall

Debatt: Ät svenskt kött för att minska mängden antibiotika

Maten vi äter bör produceras så nära konsumenten som möjligt, menar debattören.
Maten vi äter bör produceras så nära konsumenten som möjligt, menar debattören. Bild: Bild: Emil Langvad/TT

ETC Sundsvall. Antibiotika och mediciner ska man få utskrivet av sin doktor. Inte från maten man äter. I Sverige har vi regler som ger oss friska djur och där användningen av antibiotika till våra lantbruksdjur är bland de lägsta i världen.

Det här är en debattartikel. Det är skribenten och inte ETC Sundsvall som står för åsikten.

Att köpa svenskt kött är ett bra sätt att inte bidra till ökad utveckling av antibiotikaresistens. Det är också viktigt för ett livskraftigt svenskt jordbruk.

Det måste bli en självklarhet att köttet i kommunens verksamheter som skolor och äldreomsorg är producerat enligt svensk standard. Ska vi i Sverige kunna fortsätta att producera bra mat med låg antibiotikaanvändning måste det offentliga ta sitt delansvar.

Vi måste alla gå från att se på maten som serveras och konsumeras som kronor och ören, till att se kvalitet, djurskydd, biologisk mångfald och företagsamhet på landsbygden. Och jag tänker göra allt som står i min makt för att det ska bli så. Det är närodlad politik i praktiken.

Av den antibiotika som konsumeras i världen går två tredjedelar till djurvården. Ju mer antibiotika som används desto mer ökar de resistenta bakterierna. Bara i Europa anses cirka 25 000 personer ha dött till följd av resistenta bakterier. Sverige är det EU- land som ger minst antibiotika till djur, cirka 11,5 mg per kg djurenhet, Danmark ger 44,2 mg, Tyskland 179,1 mg och Polen 140,8 mg. Cypern ger mest, 408 mg per kg djurenhet, 30 gånger så mycket som Sverige. Det är skillnad på kött och kött!

Djurtätheten räknas i antal djur per 10 hektar jordbruksmark, för grisar har Sverige 1,2, Danmark 13 och Tyskland 3,8. För nötkreatur är siffran för Sverige 3,5. Danmark 4,2 och Tyskland 5,4. Utsläpp av kväve till Östersjön är dubbelt så mycket i Danmark och Tyskland som i Sverige (Källa: Sveriges natur Nr. 1-17).

För tionde året i rad har antalet människor som smittats med multiresistenta bakterier ökat. Drygt en procent av MRSA-fallen handlar om smitta som gått från djur till människa. Störst risk att smittas löpte den som vistats länge i utlandet.

Centerpartiet driver frågan om minskad och mer ansvarsfull antibiotikaanvändning i såväl EU som i andra internationella sammanhang, samtidigt som vi kommer att driva på ytterligare åtgärder inom Sverige.

Vårt mål är att antibiotikan ska finnas kvar som ett pålitligt botemedel även för framtida generationer.

Det säkraste sättet att minimera mängden antibiotika i livsmedel är att maten vi äter produceras i Sverige och så nära konsumenten som möjligt, den inköpsstrategi som vi i Centerpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet beslutat om i Sundsvalls kommun är ett led i detta arbete.