Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Svenska skolan behöver förändras – inte förlängas

”Barns skolgång får aldrig avgöras utifrån föräldrarnas ekonomi, bostadsort eller sysselsättning”, skriver Yasmine Bladelius.
”Barns skolgång får aldrig avgöras utifrån föräldrarnas ekonomi, bostadsort eller sysselsättning”, skriver Yasmine Bladelius. Bild: Foto: Jonas Ekströmer / TT

Dagens ETC

Regeringen vill göra skolan tioårig. Det kommer inte att lösa problemen. För att få en jämlik skola där alla elever får en chans att klara sin skolgång måste det fria skolvalet avskaffas. Det skriver Yasmine Bladelius, ordförande i Unga Örnar, arbetarörelsens barn- och ungdomsorganisation.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Svensk skola brottas med stora utmaningar och konsekvensen av det är bland annat att alla elever inte klarar av sin skolgång. Nu presenterar regeringen sin lösning på problemet: gör den obligatoriska skolgången tioårig och sätt tydligare krav redan i årskurs ett. Förslaget är kontraproduktivt och elever i svensk skola behöver fler insatser, inte mer tid.

Problemformuleringen som presenteras är att eleverna behöver mer tid på sig för att nå upp till läroplanens mål och därför ska förskoleklassen slopas så att eleverna direkt kan börja i ettan – där kraven är tydligare och det därmed blir lättare att fånga upp elever som inte når upp till kraven. Men långt ifrån alla elever som har behov av extra stöd får det idag. Unga Örnar har svårt att se hur en tioårig grundskola och tydligare krav ska lösa det problemet? Vi ser en stor risk att effekten inte blir att fler elever klarar sin skolgång utan snarare att elevers stressnivåer kommer öka än mer och nå även de yngre eleverna.

Det är skolan som misslyckas när elever inte når kunskapsmålen. Det är därför skolans metoder och strukturer som behöver förändras, inte förlängas. Skolans systematiska problem kommer finnas kvar oavsett om den obligatoriska skolgången blir 6 år eller 16 år. Vi ser att det finns andra lösningar för att säkerställa att alla elever klarar sin skolgång.

Sverige har en obligatorisk grundskola för alla, men grundskolan är i dag utformad på ett sådant sätt att alla inte har möjlighet att lämna skolan med godkända betyg. Istället får nästan 16 procent av eleverna beskedet att de är underkända i ett eller flera ämnen och därmed inte behöriga att söka sig vidare till gymnasieskolans nationella program. Denna ordning strider mot grundtanken med grundskolan, att ge alla elever en likvärdig utbildning. Unga Örnar anser att alla elever, oavsett deras förutsättningar, ska ges möjligheten att klara av sin skolgång. Det är skolans uppgift att individuellt anpassa skolgången med exempelvis hjälpmedel, resurslärare och tid för återhämtning. Varje elev ska ha möjlighet att lyckas. Det behöver prioriteras före en förlängd obligatorisk skolgång.

Skolan ska vara jämlik och varje kommun ska kunna erbjuda likvärdig utbildning. Det fria skolvalet behöver därför avskaffas för att vi ska nå målet om en jämlik skola. Effekten av det fria skolvalet är att barn delas upp utifrån deras socioekonomiska status. Vi fostras till valfrihet men i själva verket är det fria skolvalet bara en illusion. Det är exempelvis fyra gånger vanligare att elever vars föräldrar har en kortare utbildning inte blir behöriga till gymnasieprogrammens nationella program jämfört med barn med föräldrar som har en högskoleutbildning. Barns skolgång får aldrig avgöras utifrån föräldrarnas ekonomi, bostadsort eller sysselsättning. Så länge det fria skolvalet fortsätter bana väg för en ökad segregation och ökade klassklyftor kommer barn i allt mindre utsträckning kunna följa sina egna drömmar. Alla Sveriges skolor ska vara bra, inte bara en del. Det är avgörande för att alla elever ska klara sin skolgång.

Vi behöver reformer som gör skillnad på riktigt för att nå målet om en jämlik skola. Det är inte rätt att eleverna än en gång ska behöva betala priset för ett skolsystem som inte fungerar.