Debatt. .

2019-09-08 07:00
Foto: Marcus Ericson/TT
Puffetikett
Dagens ETC

Svensk konventionell kyckling är inte klimatvänlig

Svensk konventionell kyckling har en lögnaktig marknadsföring för att lura konsumenterna, ett bedrägligt förfarande. Visste konsumenterna om detta skulle de förmodligen sluta köpa svensk konventionell kyckling omedelbart, i ljuset av klimatdebatten, skriver ekoproducenten Lasse Hellander.

Om man inte räknar med alla negativa klimatfaktorer – kan allt bli klimatvänligt.

Många fakta kommer sällan eller aldrig till allmänhetens kännedom. Här tar jag upp två av de största lögnerna om svensk konventionell kyckling.

LÖGN 1:
För det första sprids ett rykte, från producentsidan, om att svensk konventionell kyckling är ”klimatvänlig” – det vita köttet har mindre miljö- och klimatpåverkan och är därför det man ska välja.

Fakta är att man tidigare räknat ut klimatavtrycket på olika köttproduktioner i hela kedjan, med alla importerade delar, transporter, e.t.c. men man räknade då inte in klimateffekterna av regnskogsskövlingen och den tillhörande soja- och majsproduktionen från Sydamerika i forskningsrapporten och plötsligt var kycklingen klimatvänlig. Smart, eller hur?

När jag frågade forskarna varför man inte gjorde det, blev svaret att det inte fanns en internationell koncensus om beräkningen av regnskogsbränningen, därför räknades den inte med. Min andra fråga till forskarna var: Om man räknar in alla de klimatfaktorer vi vet, hur ska då kycklingen bedömas? Svaret kom direkt: ”Ja då skulle den betraktas som klimatvidrig.”

Nu fortsätter man att bränna regnskogen i Brasilien för att producera soja och majs, som utgör en del av fodret till svenska kycklingar, som svenska kycklingproducenter köper genom Lantmännen/Svenskt Foder (LRF).

President Bolsonaro, Brasilien ville först inte ha hjälp av G7 med att släcka bränderna, men har ”mjuknat lite” nu. Risken för köpstopp och bojkott från konsumenter ökar ju mer som medierna fokuserar på detta fenomen. Det är än en gång pengarna som styr utvecklingen. Bolsonario hetsas av Kemiföretagen som vill sälja gifter till denna enorma marknad.

Till detta problem kommer genmodifierad soja (GMO-soja). Den genmodifieras föra att tåla den stora användningen av giftiga kemikalier, ”RoundUp ready soy”! Gifterna kallas felaktigt för ”växtskyddsmedel”, man har helt enkelt bytt namn till ett ord som låter ”mysigt-nödvändigt”, den problematiken leder för långt att beskriva här. Alla inom kycklingbranschen säger att de inte använder GMO-soja, men någon annan soja finns det knappt på marknaden. Kontrollen i detta enorma land som Brasilien och länder i regionen, är säkert hur gedigen som helst i en världsdel som är ökänt för korruption. Presidenterna avsätts pga korruption!

LÖGN 2:
Svenska slaktkycklingar får inte ”tillväxtbefrämjande” antibiotika. Ännu ett ordvalstrix. Svenska kycklingar får koccidiostatika i fodret varje dag. Utan den skulle de få koccidios, en tarmsjukdom.

Citat från Svensk Fågels hemsida idag: ”Är koccidiostatika en antibiotika? Koccidiostatika är ett tillåtet medel som enligt mycket strikt och teoretisk definition tillhör det man kallar antibiotika.”

Alltså får svenska konventionella kycklingar antibiotika varje dag mot koccidios. Detta gäller de konventionella svenska kycklingen – inte ekologisk kyckling! Som man ser har man även här bytt begrepp, antibiotikan kallas ”fodertillsatts”. Låter mindre farligt och konsumenten blir i många fall lugnad.

Sen har man mängder av bortförklaringar, ursäkter och myter, bland annat om ekologisk kyckling, för att ursäkta sig. Man kallar det till och med myter själva på olika hemsidor från Svensk fågel och Kronfågel.

När man intervjuar ekologiska kycklingproducenter om skillnaden, det vill säga varför äter inte eko-kycklingar antibiotika, blir svaret att det handlar om djurhållningen och storskaligheten, renligheten, nytt strö och foder. Det är skillnad mellan 3 000 och 30 000 djur i samma stall.

Konventionell svensk kycklingmarknads representanter hittar själva på myter om både sig själva, i syfte att bortförklara fakta och alternativen för att skapa misstro och vilseleda.

Pengarna och storskaligheten styr återigen. Storskaligheten gör att svenska statliga verk och myndigheter, följer producentledens krav på tillstånd, annars riskeras investeringar och vinster i nuvarande produktionssystem. Det framkom under arbetet i en statlig utredning! Vem styr och bestämmer i den svenska matsektorn?


Konsumenterna får ta konsekvenserna och betala priset. Antalet fall med resistenta bakterier ökar.
Odlarna och djurproducenterna får inte betalt i tillräcklig utsträckning för sitt arbete, utan tvingas mer eller mindre till genvägar.
Insatsmedlen och maskinerna är för dyra och vinsterna hamnar i andra fickor än böndernas.

Ekologisk produktion baktalas, förlöjligas och beläggs med lögner för att den produktionsmetoden inte passar ihop med den konventionella produktionssystemets förbrukning av ändliga resurser (konstgödsel och gifter), prisbildning och storskalighet.    

Svensk konventionell kyckling är lite bättre än importerad, men bara lite, men det kostar regnskog att äta den. Hoppas det smakar! Det är bara för få som vet om det av konsumenterna.

Ekologiskt har däremot stora miljö- och klimatfördelar, men i förhållande till importerad billig mat – är det för dyrt för många.

Fler och fler forskare är mindre oroliga för att mista sina forskningsanslag och stiger fram med sina resultat. Anslagen styrs också av stora företag och intresseorganisationer. Under sommaren släpptes hundratals hemligstämplade dokument, forskningsrapporter och planer från och om kemiföretaget Monsanto som köpts av Bayer, från en advokatbyrå. Den läsningen är skrämmande.

Fråga alltid var kycklingen kommer ifrån! Det används mycket mer antibiotika i andra länder.

Lasse Hellander  
Miljöarbetare och ekoproducent sedan 52 år