Hoppa till innehållet

ETC Göteborg

Debatt: Stoppa polisens nationella utbildning i prejning

Bild: Foto: Johan Nilsson / TT

ETC Göteborg.

Polisens ambition att isjösätta en ny nationell förarutbildning i prejning är helt felaktig och strider enligt vår bedömning mot bättre vetande och kunskap. Polisens ambition att utbilda poliser i prejning kommer att leda till stora skador och hälsoförluster för polispersonal och polisstudenter och detta är tvärtemot nollvisionens anda. Vi kan inte stillasittande acceptera detta felslut. Argumentet att en orolig samhällsutveckling skulle motivera en ökad polisiär våldsanvändning i trafiken är inte hållbar. Var rädd om den nya generationen poliser och skapa en grund för en sund förarutbildning. Det skriver Jörgen Lundälv, docent i trafikmedicin vid Umeå universitet och docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet samt Christer Philipson, pensionerad polis och tidigare trafiksäkerhetssamordnare vid Polismyndigheten i Västra götaland.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC Göteborg som står för åsikten.

Redan år 2006 debatterade vi tillsammans om polisbilsolyckor utifrån nollvisionens anda. Då konstaterade vi en ökande olycksutveckling inom polisen. Vi kunde på nära håll följa utvecklingen av trafikrelaterade skadehändelser med polisfordon. Dåvarande polismyndigheten i Västra Götaland avrådde kraftigt att tillämpa prejning med polisfordon, med anledning av skaderisken för sin polispersonal och i strid mot nollvisionsandan. Flera polismyndigheter har under många år motsatt sig utbildning i prejning på grund av farligheten och riskerna. Nollvisionen antogs av Sveriges riksdag år 1997 och det tål att upprepas att svensk polis är en av huvudaktörerna som ska vara med och leda det nationella trafiksäkerhetsarbetet som innebär att ingen skall dödas eller allvarligt skadas i trafiken.

År 2009 kom forskningsrapporten ”Polisbilen som aldrig kom fram” (Lundälv) som visade att 1763 poliser hade skadats under elva år i olyckor med polisfordon. Ett decennium har gått nu och vad har hänt? Vi har tillsammans, som forskare respektive polis, under många år följt skadeutvecklingen med stort intresse. Det handlar både om att polisiärt uppträda som det goda föredömet men också säkra sin egen arbetsmiljö. Samtidigt som polisen tappat personal och platser står tomma på polisutbildningarna så är naturligtvis kompetensen inom polisen hotad. Hur lång tid tar det att utbilda till en godkänd polisbilsförare? Hur länge stannar en polis i yttre tjänst idag? I framtiden? Hur skall det gå till nu när polisen planerar en nationell förarutbildning som ska inkludera utbildningsmomentet stopp och prejning av misstänkta fordon? Frågorna är många. Vad är nyttan med en ny nationell förarutbildning med prejning för poliser? Vi ser ingen nytta överhuvudtaget utan endast ökade risker, skador och hälsoförluster för polispersonal och polisstudenter. Tanken med den nya utbildningen är att poliser ska lära sig att preja på ett sådant sätt att kostnader och risker ska hållas nere. Vi menar att detta är orealistiskt och att polisen själva driver fram ett motsatt resultat där skadorna kommer att öka och risktagandet bli högre. Det har blivit en paradox av det hela. Det finns inga tidsvinster att göra.

Naturligtvis måste polisen få utbildning i att använda spikmattor för att stoppa flyende fordon. Givetvis ska polisen ha rätt att stoppa ett misstänkt fordon och lagföra personer som begått olika brott. En ökad polisiär våldsanvändning med prejning i trafiken är enbart förenad med högre risker och vi kan bara se detta som ett hot mot trafiksäkerheten och arbetsmiljön. Stoppa därför den nya nationella förarutbildningen innan oskyldiga drabbas.

JÖRGEN LUNDÄLV

Docent i trafikmedicin, Umeå universitet

Docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

CHRISTER PHILIPSON

Pensionerad polis

Ämnen i artikeln

00:00 / 00:00