Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Stoppa mäns våld mot kvinnor innan det händer

Bild: Henrik Montgomery/TT

ETC nyhetsmagasin.

Vi vet att mäns våld går att förebygga – därför vill vi att politiker i samtliga kommuner tar hjälp av etablerade metoder för att stoppa våldet redan innan det sker, skriver Shahab Ahmadian, förbundsordförande på organisationen MÄN.
Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte ETC nyhetsmagasin som står för åsikten.

Den 25 november är det den Internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor. En dag som tyvärr fortfarande behövs för att uppmärksamma ett av våra största samhällsproblem: mäns våld mot kvinnor. 

Under 2020 anmäldes 23 422 män i Sverige för misshandel mot kvinnor, grov kvinnofridskränkning och sexualbrott. 

Var tredje vecka dödas en kvinna i Sverige av en man de har, eller har haft, en relation med. Under en dag sker runt 100 våldtäkter i Sverige. Var tionde barn upplever pappas våld mot mamma. Detta visar ny statistik från BRÅ (Brottsförebyggande rådet).

Våldet mot kvinnor och barn sker överallt i hela Sverige. Kvinnojourer kämpar året runt för att lindra symptomen av mäns våld mot kvinnor. Det är oerhört viktigt att deras verksamhet får fortsatt finansiering och stöd – men det är inte nog. Vi måste göra mer för att stoppa våldet redan innan det sker.

Forskning visar på tre särskilt effektiva strategier för att förebygga våld:

1. Att öka medvetenheten om att våld inte bara är sparkar och slag, utan även kan ta sig i uttryck i form av hot, kränkningar och sexuella trakasserier. 

2. Att utmana stereotypa normer kring manlighet för att bryta kopplingen mellan manlighet och våld. 

3. Att engagera omgivningen så att fler ingriper när våld sker. 

Därför vill vi att samtliga kommuner i Sverige ska:

• Satsa på att ge alla barn och unga verktyg för att förebygga våld.

Unga behöver få kunskap om att våld även kan vara handlingar som skrämmer, kränker och begränsar personers frihet. Då ökar sannolikheten att den som utsätts berättar om det för någon och söker hjälp. De behöver också träna på att ingripa tillsammans mot våld. Allt detta kan ske genom våldsförebyggande metodprogram i skolan.

• Involvera fler män och pappor i omsorgsarbete.

Fler män och pappor behöver engagera sig fullt ut i omsorgsarbete och föräldraskap. I kommunens verksamheter handlar det om att nå fler män inom föräldrastödjande arbete, barn- och mödrahälsovård samt förskola och skola. När fler män visar omsorg och hittar nya sätt att vara man på, kan också kopplingen mellan manlighet och våld brytas. 

• Prioritera samordningen av det våldsförbyggande arbetet.

För att det våldsförebyggande arbetet ska få effekt behöver hela kommuner involveras på flera olika nivåer. Arbetet behöver koordineras mellan bland annat skola, fritidsverksamhet, socialtjänst och polis. Satsa på samordningen av det våldsförebyggande arbetet, så att arbetet blir långsiktigt.

Ett sammanhållet våldsförebyggande arbete med öronmärkta pengar i kommunen gör skillnad. Därför vill vi uppmana samtliga kommunpolitiker i Sverige att lyfta det våldsförebyggande arbetet och finansiera och konkretisera det lokalt, samtidigt som tjej- och kvinnojourernas finansiering säkras. Vi vill se att resurser avsätts till detta så att mäns våld mot kvinnor stoppas innan det händer! •

00:00 / 00:00