Hoppa till innehållet

Opinion

Debatt: Stoppa exploateringen av Sveriges landsbygd

”Nu är det hög tid att Vänsterpartiet uppmärksammar och lyfter landsbygden”, skriver debattörerna.
”Nu är det hög tid att Vänsterpartiet uppmärksammar och lyfter landsbygden”, skriver debattörerna. Bild: Janerik Henriksson/TT

Dagens ETC.

Landsbygden får ofta höra att den skulle vara bidragsberoende. Med denna retorik menas att det är landsbygdens eget fel att den blir exploaterad. Det är absurt, menar en grupp vänsterpartister som kräver att deras parti ska arbeta för regional jämlikhet.

Det här är en debattartikel.
Det är skribenten och inte Dagens ETC som står för åsikten.

Nu är det hög tid att Vänsterpartiet uppmärksammar och lyfter landsbygden. Sveriges landsbygd har under flera hundra år exploaterats på sina resurser. Landsbygden är och har aldrig varit fattig. Landsbygden har en enorm rikedom av både människor och naturresurser, men dessa har under århundranden exploaterats av både stat och utländska bolag som har tjänat stora pengar på dessa resurser. Samtidigt har denna exploatering inneburit att landsbygden har utarmats vilket har fått allvarliga effekter i form av fattigdom, avveckling av viktiga samhällstjänster och utanförskap. 

Landsbygden får ofta höra att den skulle vara bidragsberoende. Med denna retorik menas att det är landsbygdens eget fel att den blir exploaterad och gör därmed förtrycket dubbelt bestraffande. Detta har med andra ord resulterat i en ökande ojämlikhet mellan stad och land som idag fortgår med allt större kraft. 

Förutsättningarna till ett bra liv har aldrig varit så ojämlikt som idag. Att bo i eller i närheten av en stor stad eller på landsbygden är idag avgörande för vilket liv människor får och vilken service som finns tillgänglig. Det gäller alltifrån kollektivtrafik, samhällsservice till hälsovård.

Samtidigt läggs ett allt större ansvar på kommuner och regioner som omöjligt kan kompensera  uteblivna välfärdstjänster på grund av stor utflyttning och därför måste höja skatterna.

Skattehöjningar som slår hårdast mot de med låga inkomster. Privatiseringarna av välfärden slår även den hårdast mot landsbygden och innebär att ojämlikheten ökar ännu mer, då privata företag hellre etablerar sig där befolkningsunderlaget är stort. 

Både den offentliga sektorns välfärdstjänster och den kommersiella servicen har därigenom försvunnit från landsbygden.

Samtidigt med denna utveckling tjänar staten Sverige och andra inhemska och utländska bolag stora pengar på landsbygdens arbetskraft och de naturresurser som utvinns utan att människorna eller regioner och kommuner får del i dessa inkomster. 

Därför vill Vänsterpartiet återföra delar av dessa vinster regionalt under demokratisk kontroll så att de kan återinvesteras där de bäst behövs. Dessutom måste den regionala ojämlikheten mötas med en statlig investeringspolitik för byggande av bostäder, en jämlik vård och omsorg i hela landet, ett miljö- och klimatanpassat jordbruk, skogsbruk, fiske, industri, infrastruktur, kultur, besöksnäring och småföretag i olika branscher. 

En politik för hela landet och inte bara för storstäder och tätbebyggda områden.

Undertecknade medlemmar, partiföreningar, distrikt i Vänsterpartiet kräver med detta landsbygdsuppror att Vänsterpartiet blir ett parti för ökad regional jämlikhet och därmed går från ord till handling.